Lider pozytywnych zmian (tryb blended learning|) (edycja 2)

online__21_


Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
21.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
3 960,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 713680949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Lider pozytywnych zmian to doskonałe narzędzie dla ambitnych profesjonalistów, którzy pragną rozwijać umiejętności przywódcze i skutecznie wpływać na otaczający ich świat.

Program studiów koncentruje się na kształtowaniu umiejętności strategicznego zarządzania, ale to tylko początek. Absolwenci tego kierunku otrzymują znacznie więcej niż tylko wiedzę teoretyczną. Stają się liderami, którzy potrafią inspirująco kierować zespołami, doskonale komunikować się i przekonywać innych.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał niezastąpione umiejętności organizowania pracy zespołowej, które przekładają się na efektywność i osiąganie wyznaczonych celów. Dodatkowo zdobędzie umiejętność skutecznego negocjowania i przekonywania, co jest kluczowe zarówno w relacjach biznesowych, jak i osobistych.

Przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce to kolejny atut tego kierunku. Absolwent będzie zdolny do przejmowania inicjatywy w podejmowanych działaniach i poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań. Ponadto opanuje umiejętność radzenia sobie z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz zarządzania ryzykiem w realizowanych projektach.

Studia podyplomowe na kierunku Lider pozytywnych zmian to droga do stania się autentycznym liderem, który ma pozytywny wpływ na siebie, swoje otoczenie i społeczność. Przyłącz się do nas, a odkryjesz swoje pełne możliwości i zdobędziesz umiejętności niezbędne do kształtowania przyszłości!


Adresaci

Program studiów podyplomowych będzie odpowiedni dla kadry zarządzającej dużych firm, na co dzień odpowiadających za realizowanie postawionych przed przedsiębiorstwem/firmą celów strategicznych, a w szczególności dla:

 • menedżerów
 • dyrektorów zarządzających
 • kierowników zespołów
 • osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji i mających kontakt z klientem

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Efektywne zarządzanie zespołem 20
2. Rozwój osobisty przywódcy 20
3. Społeczne kompetencje menedżerskie 24
4. Zarządzanie zmianą w warunkach niepewności 20
5. Nowoczesne technologie a kreowanie wizerunku firmy i menedżera 20
6. Pozytywna perswazja i obrona przed manipulacjami w kierowaniu zespołem 20
7. Skuteczne techniki i metody negocjacj 20
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę: pisemną (test) i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • liczba zjazdów: 9-10
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone będą przez najlepszych wykładowców akademickich oraz trenerów biznesu – coachów, psychologów, mediatorów i ekspertów w dziedzinie zarządzania, marketingu, prawa i finansów.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Cena

3960 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o uruchomieniu płatności. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-04

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Planowane terminy zjazdów:

21-22.10.2023

25-26.11.2023

16-17.12.2023

13-14.01.2024

17-18.02.2024

16-17.03.2024

13-14.04.2024

18-19.05.2024

15-16.06.2024


Szczególowy harmonogram zajęć zostanie udostępniony przez kierownika studiów w najblizszym czasie 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto