Zarządzanie dla inżynierów (tryb stacjonarny) (edycja 8)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
14.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
5 000,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na VIII edycję pierwszych w Polsce menedżerskich studiów podyplomowych dedykowanych inżynierom!

Podstawowym celem studiów jest dostarczenie nowoczesnej i kompleksowej wiedzy menedżerskiej niezbędnej w pracy każdego Inżyniera. Studia "Zarządzanie dla inżynierów" zostały stworzone tak, aby każdy z uczestników zdobył nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktycznego wykorzystywania narzędzi, metod i technik zarządzania w związku z tym programy poszczególnych przedmiotów ukierunkowane są na rozwój kompetencji twardych oraz miękkich. Szczegółowy program studiów został opracowany i konsultowany z wieloma menedżerami czynnie działającymi w branży budowlanej, środowiskowej oraz produkcyjnej. Zajęcia prowadzone są zarówno przez uznanych teoretyków jak i praktyków zarządzania oraz inżynierii.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu — jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków zarządzania z wieloletnim doświadczeniem
 • uczestniczenie w zajęciach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw
 • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko słuchaczom
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń

Opinia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o naszym kierunku:
"Przygotowany przez Pana program studiów podyplomowych ma wysokie walory merytoryczne i będzie wzbudzał zainteresowanie wśród inżynierów różnych specjalności."
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB

Zapraszamy także do zapoznania się z wystawionymi nam przez słuchaczy referencjami http://zdi.ue.wroc.pl/index.php/o-studiach/referencje/


Adresaci

Studia są dedykowane wszystkim inżynierom niezależnie od branży, w której pracują. Ideą studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy menedżerskiej niezbędnej do pracy każdego inżyniera.

Studia te uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności na rynku inwestycyjno-budowlanym z uwzględnieniem obszaru projektowania.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 158 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania 12
2. Strategie zarządzania 6
3. Zarządzanie zmianami 6
4. Zarządzanie jakością i innowacjami 8
5. Skuteczne przywództwo 6
6. Metody i techniki zarządzania 6
7. Dobór pracowników w oparciu o modele kompetencyjne 6
8. Budowanie, kierowanie i motywowanie zespołu 8
9. Psychologia kierowania 8
10. Twórcze rozwiązywanie problemów inżynierskich 4
11. Komunikacja w pracy inżyniera 8
12. Skuteczne oceny pracownicze 6
13. Negocjacje i zarządzanie w sytuacjach konfliktowych 8
14. Zarządzanie stresem 4
15. Organizacja miejsca pracy zgodna z ergonomią i zasadami bezpieczeństwa 8
16. Lean management w pracy inżyniera 6
17. TOC w zarządzaniu projektami inżynierskimi 8
18. Techniki zarządzania projektami dla inżynierów 8
19. Prawne aspekty zarządzania 8
20. Fundusze unijne w pracy inżyniera 8
21. Prawo zamówień publicznych 8
22. Analiza ekonomiczna dla inżynierów 8
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 158

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę: pisemną (pytania otwarte) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone: stacjonarnie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: ok. 12
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy prowadzący różnego typu projekty w firmach o światowym zasięgu.

Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych podczas szkoleń oraz zajęć na innych studiach podyplomowych.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

5000 PLN

Cena promocyjna: 4 500,00 PLN (obowiązuje w przypadku płatności jednorazowej).

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-07

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-14

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto