Logistyka działań ratowniczych (tryb blended learning | we współpracy z Fundacją GOPR | studia w Jeleniej Górze) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 350,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską z zakresu istoty i znaczenia logistyki w procesie zarządzania akcjami ratunkowymi. Studia prowadzone są głównie w formie warsztatowej i odbywają się w formule blended learning, tzn.:

 • część zajęć będzie realizowana zdalnie na platformie MS Teams (42h)
 • część w sali lekcyjnej w Jeleniej Górze (53h)
 • część zajęć o charakterze symulacyjnym będzie miało charakter zajęć terenowych (3 zjazdy weekendowe - 45 h, z zabezpieczeniem noclegu i posiłku dla słuchaczy)

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby maksymalizować korzyści dla słuchaczy:

 • możliwość uzyskania akredytowanego przez Fundację GOPR certyfikatu Ratownika Kataklizmowego
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i instruktorów GOPR, ratownictwa górniczego oraz Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej HUSAR Poland

Adresaci

Kierunek odpowiada na potrzeby osób, które chcą:

 • pozyskać wiedzę z zakresu istoty i znaczenia logistyki w procesie zarządzania akcjami ratunkowymi
 • zabezpieczać i koordynować zadania podczas działań ratowniczych
 • podejmować działania logistyczne podczas akcji ratunkowych jako odpowiedzi na skutki katastrof
 • identyfikować i oceniać uwarunkowania w kontekście współdziałania interesariuszy akcji ratunkowych i pomocowych

To dobre przygotowanie merytoryczne dla osób, które pracują lub planują podjąć zatrudnienie na stanowiskach:

 • w administracji publicznej w wydziałach zarządzania kryzysowego
 • ratownika kataklizmowego

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 140 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Akcje ratunkowe - logistyka i zarządzanie
1. Teoria katastrof i rodzaje zagrożeń 10
2. Nowoczesne technologie ICT w zarządzaniu akcją ratunkową 8
3. Logistyka humanitarna 6
4. Zarządzanie logistyczne bezpieczeństwa wewnętrznego 8
5. Zarządzanie projektem działań ratowniczych 6
6. Zarządzanie procesem ewakuacji 8
7. System zarządzania kryzysowego w Polsce 8
8. Rola mediów podczas katastrof 6
9. Rola komunikacji międzykulturowej a udzielanie pomocy 8
10. Planowanie i organizowanie pomocy medycznej 8
Działania ratownicze w praktyce
11. Symulacje akcji ratunkowych - zajęcia terenowe 46
Dobre praktyki - case study przeprowadzonych działań ratowniczych
12. Logistyka działań ratowniczych w ratownictwie jaskiniowym 6
13. Logistyka działań ratowniczych w ratownictwie górniczym 6
14. Logistyka działań ratowniczych w warunkach trzęsienia ziemi 6
RAZEM 140

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę: ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • liczba zjazdów: 10
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • wyjazd integracyjno-szkoleniowy
 • symulacyjne zajęcia terenowe w rejonie Karkonoszy

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowi wyselekcjonowana grupa wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i koordynowania akcjami ratunkowymi w Polsce i za granicą.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Agnieszka Jagoda, prof. UEW
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 721 295 602
e-mail: agnieszka.jagoda@ue.wroc.pl

Cena

5350 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Koordynator ze strony Filii w Jeleniej Górze:
Agata Baran
tel: 75 75 38 294
e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

▶ przekazując je do biura studiów podyplomowych CKU we Wrocławiu

 • osobiście lub przez osobę trzecią
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

▶ przekazując do dziekanatu Filii w Jeleniej Górze

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-16

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto