Finanse i rachunkowość (tryb online z opcją hybrydową | studia dla niefinansistów | gwarancja uruchomienia) (edycja 27)

online__19_

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.09.2023 r.
Już jutro!
Cena
4 190,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

ZAPISY ZAMKNIĘTE. ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 28.

Studia prowadzone online (MS TEAMS). Część zajęć dostępna hybrydowo (możliwość uczestnictwa online lub stacjonarnie).

Kierunek wysoko oceniany przez dotychczasowych absolwentów. To już 27 edycja studiów podyplomowych, które nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Studia podyplomowe Finanse i rachunkowość dla niefinansistów i nieksięgowych to prawdziwy MUST HAVE dla osób związanych z biznesem, prowadzących działalność gospodarczą, pracujących w firmach handlowych, usługowych czy produkcyjnych, a także w firmach finansowych, centrach usług wspólnych różnych instytucji oraz biurach rachunkowych. To praktyczny przewodnik, który pozwala poznać i zrozumieć zasady rachunkowości i finansów, analizowania przychodów, wydatków, podatków, ubezpieczeń społecznych — słowem wszystkiego, co stanowi kluczowy element zarządzania finansową stroną przedsiębiorstw. Przybliża też słuchaczom definicje i słownictwo używane w branży finansowej i sferze rachunkowości.

Zajęcia są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w różnych obszarach finansów i rachunkowości oraz komórkach, które mają kontakt z obszarami finansowymi.

Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

 • rachunkowości
 • finansów spółek
 • planowania finansowego
 • analizy finansowej
 • podatków
 • przepływów pieniężnych
 • sprawozdawczości.

W trakcie studiów podyplomowych są poruszane zagadnienia dotyczące funkcjonowania firm na rynkach finansowych i ich współpracy z instytucjami finansowymi, takimi jak np. banki.


Adresaci

Kierunek dedykowany głównie osobom, które nie mają przygotowania ekonomicznego. Odpowiada na potrzeby kandydatów, którzy pragną zrozumieć działanie firm od strony rachunkowo-księgowej oraz zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne do pracy lub kontaktu ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości.

Zajęcia mogą być również przydatne ekonomistom, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz absolwentom wszystkich innych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty lub zmienić ścieżkę kariery.

W szczególności są przeznaczone dla obecnych i przyszłych:

 • księgowych i pracowników pionów finansowo-księgowych
 • analityków finansowych
 • pracowników działów planowania i analiz
 • konsultantów, ekspertów i doradców biznesowych
 • specjalistów ds. finansowych
 • pracowników centrów usług wspólnych (SSC, BPO)
 • menedżerów różnych obszarów (niekoniecznie finansowych)
 • osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców)
 • udziałowców spółek
 • pracowników biur rachunkowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Rachunkowość jako źródło informacji w biznesie
2. Rachunkowość finansowa i ewidencja w księgach rachunkowych
3. Sprawozdawczość finansowa
4. Przepływy pieniężne w firmie (cash flow)
5. Rachunek kosztów
6. Podstawy matematyki finansowej
7. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych i ocena finansowa projektów
8. Rachunkowość menedżerska
9. Controlling
10. Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym
11. Finansowanie działalności firmy i pozyskiwanie kapitału
12. Budżetowanie operacyjne i finansowe
13. Podatki dochodowe
14. Podatki pośrednie (VAT)
15. Podstawy wyceny spółek
16. Rynki i instrumenty finansowe
17. Wskaźniki finansowe i analiza sprawozdań finansowych
18. Zarządzanie kosztami
19. Rachunkowość małych firm
20. Egzamin końcowy
21. Odbiór książek

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone on-line, a niektóre — hybrydowo (z live streamingiem z zajęć stacjonarnych)
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online oraz hybrydowe są prowadzone za pomocą platformy TEAMS. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 23-24.09.2023 II zjazd 14-15.10.2023 III zjazd 28-29.10.2023 IV zjazd 18-19.11.2023 V zjazd 09-10.12.2023

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem — biegłych rewidentów, głównych księgowych, analityków biznesowych i dyrektorów finansowych.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4190 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-08-08

Termin uruchomienia studiów: 2023-09-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto