Metody analizy złożonych zbiorów danych w środowisku R (tryb online) (edycja 1)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 800,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników związanych z szeroko rozumianą analizą danych.

Studia kierowane są do analityków danych, a także osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie analizy złożonych zbiorów danych.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z obszarów:

 • badania preferencji i modeli zmiennych ukrytych
 • big data
 • wizualizacji wyników badań
 • analizy danych symbolicznych
 • analizy danych rozmytych
 • analizy czynnikowej oraz modelowania strukturalnego
 • skalowania wielowymiarowego oraz drzew decyzyjnych
 • metod prognozowania
 • niestandardowych modeli regresji
 • podejścia wielomodelowego oraz analizy dyskryminacyjnej
 • wykorzystania środowiska R

Uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę związaną z analizowaniem złożonych zbiorów danych (complex data). Nasz program rozwija zarówno kompetencje miękkie (niezbędne do zrozumienia idei stojących za poszczególnymi metodami i sposobów interpretacji wyników analiz) jak i kompetencje twarde (narzędzia i metody stosowane w przypadku danych o złożonym charakterze) potrzebne w pracy w tym obszarze.

Studia zostały przygotowane tak, aby zmaksymalizować korzyści dla słuchaczy.
Najważniejsze z nich to:

 • uczestnictwo w studiach, których profil odpowiada aktualnym metodom oraz technikom stosowanym w przypadku złożonych zbiorów danych,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez najlepszych praktyków z zakresu analizy danych
 • ciekawa i nowoczesna forma zajęć, obejmująca zarówno podstawy teoretyczne, jak i przykłady rozwiązań, omówienie i analizę wyników

Studia są prowadzone w online za pomocą platformy MS TEAMS.

Absolwent studiów podyplomowych rozwinie swoje kwalifikacje zawodowe związane z wykorzystaniem środowiska R i nabędzie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi analizy danych w analizie złożonych zbiorów danych.


Adresaci

Studia stanowią dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne dla osób, które podejmą zatrudnienie (lub są zatrudnione) na stanowiskach:

 • analityków danych
 • kierowniczych i menadżerskich (i podejmują decyzje na bazie wyników analiz)
 • w działach HR (specjalizujące się w pozyskiwaniu pracowników z obszaru analizy danych).

Słuchaczom zajmującym się analizą dużych zbiorów danych na co dzień, studia dostarczą nowych metod, pozwolą uzupełnić i usystematyzować wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Osobom, które korzystają z raportów, będących wynikiem takich analiz studia dostarczą wiedzy i umiejętności w zakresie lepszego zrozumienia metod ich przygotowania, możliwych ograniczeń oraz wpłyną pozytywnie na umiejętność podejmowania decyzji.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 164 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy wielowymiarowej analizy danych 8
2. Badania preferencji i modele zmiennych ukrytych 12
3. Wprowadzenie do środowiska R 12
4. Podstawy programowanie w języku R 12
5. Big data 12
6. Wizualizacja wyników w języku R 12
7. Analiza danych symbolicznych 12
8. Analiza danych rozmytych 8
9. Analiza czynnikowa i SEM 12
10. Skalowanie wielowymiarowe 12
11. Drzewa klasyfikacyjne 12
12. Metody prognozowania w języku R 12
13. Niestandardowe modele regresji 12
14. Podejście wielomodelowe 8
15. Analiza dyskryminacyjna 8
RAZEM 164

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • liczba zjazdów: 20
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowi wyselekcjonowana grupa wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz ekspertów w zakresie analizy dużych zbiorów danych. Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy uzyskują najwyższe oceny w systematycznie prowadzonych ankietach ewaluacyjnych.

Wśród prowadzących znajdują się:

 • prof. dr hab. Marek Walesiak
 • prof. dr hab. Andrzej Bąk
 • dr hab. Andrzej Dudek
 • dr hab. Marcin Pełka
 • dr Bartłomiej Jefmański
 • prof. dr hab. Adam Sagan
 • dr hab. Artur Zaborski
 • dr Dorota Rozmus
 • dr Tomasz Bartłomowicz
 • dr hab. Marcin Błażejowski
 • dr Justyna Brzezińska

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Marcin Pełka, prof. UEW
Katedra Ekonometrii i Informatyki
tel. +48 757 538 271
e-mail: marcin.pelka@ue.wroc.pl

Cena

5800 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Koordynator ze strony Filii w Jeleniej Górze:
Agata Baran
tel: 75 75 38 294
e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

▶ przekazując je do biura studiów podyplomowych CKU we Wrocławiu

 • osobiście lub przez osobę trzecią
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

▶ przekazując do dziekanatu Filii w Jeleniej Górze

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-09-01

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto