Menedżer wiedzy - doradca zawodowy

Semestr zimowy 2012/2013, letni 2012/2013

Rekrutacja do
15.03.2013 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
23.03.2013 r.
Studia uruchomione
Cena
4 280,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Program studiów "Menedżer wiedzy – doradca zawodowy” pozwoli czynnym doradcom zawodowym na aktualizację wiedzy uzyskanej podczas wcześniejszej nauki i podniesienie kwalifikacji zdobytych w trakcie praktyki zawodowej. Dodatkowo słuchacze otrzymają zupełnie nową wiedzę i zdobędą umiejętności pozwalające na:
• tworzenie własnych narzędzi (np. baz danych) i operowanie nimi,
• skuteczne zarządzanie wiedzą własną i innych (bezrobotnych, przedsiębiorców i innych klientów),
• prowadzenie mediacji, sporów, działań promocyjnych etc. na rzecz uczestników rynku pracy,
• poradnictwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania z funduszy UE.
Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, komunikacji, ekonomii i prawa, wzmocniona zostanie gruntownie przeprowadzonym treningiem praktycznym w zakresie badania i analizowania potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Adresaci

Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących na stanowisku doradcy zawodowego w urzędach pracy i innych instytucjach rynku pracy, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rynek pracy w Polsce i UE. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. Techniki rekrutacji i selekcji pracowników 12
2. Coaching. Narzędzia pracy doradcy zawodowego 8
3. Public relations a prowadzenie działalności doradcy zawodowego 20
4. Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie poradnictwa zawodowego 12
5. Radzenie sobie z w trudnych sytuacjach 4
6. Sztuka aktywnego słuchania w praktyce zawodowej doradcy zawodowego 4
7. Psychologia społeczna, wywieranie wpływu oraz obrona przed manipulacjami 8
8. Podstawy psychologii osobowości 4
9. Systemy bazodanowe i technologie informacyjne 20
10. Działalność gospodarcza – przedsiębiorczość 16
11. Praktyczne zastosowanie technik mediacyjnych i negocjacyjnych w praktyce zawodowej doradcy zawodowego 16
12. Podstawowe zagadnienia prawne w pracy doradcy zawodowego 16
13. Zarządzanie wiedzą w praktyce zawodowej doradcy zawodowego 16
14. Nowoczesne metody i techniki zarządzania stosowane w procesie poradnictwa zawodowym 8
15. Fundusze unijne 20
16. Samokształcenie kierowane 16
RAZEM 200

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania.
Warunkiem zaliczania Studiów jest:
• obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności)
• przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie).
Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem.
W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Z uwagi na praktyczny charakter zajęć grono wykładowców-teoretyków ograniczone zostało do absolutnego minimum. W związku z czym wśród Prowadzących zajęcia znaleźli się wybitni doradcy zawodowi, doradcy biznesowi, biznesmeni, mediatorzy piastujący wysokie stanowiska w ogólnopolskich stowarzyszeniach mediatorów, sędziowie dolnośląskich sądów okręgowych i rejonowych, biegli psychologowie sądowi, czynni zawodowo negocjatorzy oraz trenerzy biznesu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4280 PLN

2140 zł za semestr. Odpłatność może być rozłożona na dwie raty, płatne w określonych terminach. Pierwsza rata będzie płatna przed rozpoczęciem semestru pierwszego, druga rata z początkiem drugiego semestru. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej (niż przewidziana powyżej) ilości rat.

Kontakt i zapisy

Zgłoszenia na studia prosimy kierować do Katedry:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Kierownik Studiów:
dr Aleksander Binsztok
tel. kom.: 602 717 555
tel. służb.: (71) 3680 511
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2013-03-15

Termin uruchomienia studiów: 2013-03-23

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto