Akademia Profesjonalnego Przedstawiciela Medycznego „Academy of Professional Medical Representative"

Semestr zimowy 2012/2013, letni 2012/2013

Rekrutacja do
20.10.2012 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
03.11.2012 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm farmaceutycznym związanych z nowymi wymogami, jakim będą się kierowały w procesie rekrutacji na stanowiska przedstawicieli medycznych w 2012r. proponujemy Państwu Studia Podyplomowe, które mają na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu przedstawiciel medycznego. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę m.in. z zakresu funkcjonowania rynku farmaceutycznego (podmioty rynku, obrót lekami itd.), aktywności marketingowej w obszarze farmacji, prawa farmaceutycznego, standardów pracy oraz etyki przedstawiciela medycznego. Ponadto Uczestnicy Studiów zostaną uzbrojeni w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, autoprezentacji oraz szeroko pojętej komunikacji, która będzie gruntownie wzmocniona treningami i zajęciami warsztatowymi.

Adresaci

Studia adresowane są do:
1. Absolwentów Szkół Wyższych, zmotywowanych do zdobycia pracy w firmie farmaceutycznej na stanowisku przedstawiciela medyczny, gdzie problemem jest brak doświadczenia zawodowego.
2. Dla przedstawicieli medycznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat efektywnego funkcjonowania na rynku farmaceutycznym, a tym samym umocnić swoją pozycje względem pracodawcy.
3. Dla handlowców i przedstawicieli handlowych zmotywowanych do zmiany branży na branżę medyczną.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do wykonywania zawodu przedstawiciela medycznego – wiedza, umiejętności, kompetencje 8
2. Rynek farmaceutyczny – obrót lekami, podmioty uprawnione do obrotu leków, specyfika kultury organizacyjnej firm farmaceutycznych 8
3. Efektywne techniki sprzedaży 16
4. Podstawy psychologii osobowości 4
5. Sztuka aktywnego słuchania w relacjach interpersonalnych na rynku produktów farmaceutycznych 8
6. Trening negocjacji biznesowych 8
7. Sztuka autoprezentacji 8
8. Wykorzystanie technik perswazyjnych w sprzedaży produktów medycznych 16
9. Trening komunikacji niewerbalnej 8
10. Sposoby podnoszenia osobistej efektywności w biznesie 8
11. Zagadnienia prawne w praktyce zawodowej przedstawiciela medycznego 8
12. Nowoczesne metody i techniki zarządzania w praktyce zawodowej przedstawiciela medycznego 16
13. Efektywne planowanie sprzedaży – analiza terenów 8
14. Efektywne planowanie sprzedaży – analiza wyników 8
15. Badanie potencjału terenów oraz tworzenie strategii działań marketingowych – TARGETING 8
16. Zarządzanie czasem pracy własnej przedstawiciela medycznego 4
17. Podstawy Medyczne w pracy przedstawiciela medycznego 8
18. Marketingowe działania firm farmaceutycznych 16
19. Trening asertywność w pracy przedstawiciela medycznego 8
20. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych 4
21. Trening antystresowy 4
22. Systemy raportowe w pracy przedstawiciela medycznego 4
23. Sposoby prowadzenia rekrutacji w firmach farmaceutycznych 4
24. Praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów 8
RAZEM 200

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Akademii otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiedzy oraz podniesienia kwalifikacji w obszarze pracy przedstawiciela medycznego.
Warunkiem zaliczania Studiów jest:
• obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności)
• przygotowanie i obrona pracy dyplomowej,
• zdanie wewnętrznego egzaminu teoretyczno-praktycznego z wiedzy przekazanej podczas studiów.

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie).
Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem.
W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Z uwagi na praktyczny charakter zajęć grono wykładowców-teoretyków ograniczone zostało do absolutnego minimum. W związku z czym wśród Prowadzących zajęcia znaleźli się trenerzy biznesu, praktycy gospodarczy, osoby zarządzające w firmach farmaceutycznych oraz lekarze i coach’owie funkcjonujący na rynku produktów medycznych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4900 PLN

2450 zł za semestr. Odpłatność może być rozłożona na dwie raty, płatne w określonych terminach. Pierwsza rata będzie płatna przed rozpoczęciem semestru pierwszego, druga rata z początkiem drugiego semestru.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej (niż przewidziana powyżej) ilości rat.

Kontakt i zapisy

Zgłoszenia na studia prosimy kierować do Katedry:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Kierownik Studiów:
dr Aleksander Binsztok
tel. kom.: 602 717 555
tel. służb.: (71) 3680 511
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
Koordynator merytoryczny i administracyjny:
Mgr Aleksandra Czechowska
tel.kom.: 510 143 222
e-mail: ola.czechowskaa@gmail.com

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2012-10-20

Termin uruchomienia studiów: 2012-11-03

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Z uwagi na duże zainteresowanie niniejszymi Studiami (wynikające ze wstępnych badań) oraz biorąc pod uwagę potrzebę utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego Studiów, a co za tym idzie również i wykształcenia wysoko wyspecjalizowanych Absolwentów kierownictwo Studiów zastrzega sobie, iż pozytywna weryfikacja kandydatów na Studia następować może także w oparciu składane C.V.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto