Rozliczenia podatkowe w księgowości (pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych | tryb hybrydowy) (edycja 1)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
30.09.2022 r.
Jeszcze 5 dni
Cena
4 400,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy osób, które na co dzień zajmują się rozliczeniami księgowymi i podatkowymi w obszarze aktualnych zmian przepisów podatkowych - zarówno w obszarze materialnego prawa podatkowego (podatki dochodowe, podatki obrotowe oraz majątkowe), jak również w zakresie regulacji procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem czynności sprawdzających i kontroli podatkowej. Studia obejmują swoim zakresem merytorycznym wyłącznie kwestie podatkowe, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego regulacji prawnopodatkowych po ich zmianach w 2022r., interpretacji oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Adresaci

Adresatem studiów jest osoba zajmująca się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych, która w trakcie swojej pracy uwzględnia aktualne regulacje podatkowe, samodzielnie weryfikująca zmiany przepisów i odpowiednio dostosowująca rozliczenia do ich treści.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Biuro rachunkowe jako podmiot obrotu gospodarczego i jako podatnik (obowiązki formalnoprawne, odpowiedzialność) 8
2. Prawo cywilne w pracy księgowego 8
3. Stosowanie prawa podatkowego, zasady wykładni 4
4. Organy Krajowej Administracji Skarbowej 4
5. Rozliczenia krajowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem aktualnych zmian (Nowy Ład) 16
6. Opodatkowanie zdarzeń restrukturyzacyjnych przedsiębiorców - wybrane zagadnienia 8
7. Ulgi, zwolnienia i szczególne zasady ustalania dochodu (IP BOX, B+R itp.) 8
8. Szczególne zasady rozliczeń w podatku CIT oraz opodatkowanie podmiotów powiązanych 8
9. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe w podatkach dochodowych 16
10. Cło i akcyza 8
11. Zasady rozliczania podatku VAT w transakcjach krajowych (SLIM VAT I, II, III) 24
12. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w podatku VAT 8
13. Transakcje międzynarodowe w podatku VAT 8
14. Szczególne procedury rozliczeń w podatku VAT (w tym pakiet e-commerce) 4
15. Faktury (w tym system KSeF) oraz ewidencje elektroniczne w podatku VAT 8
16. Podatek od spadków i darowizn, podatek PCC 4
17. Procedury kontrolne i czynności sprawdzające 8
18. Postępowanie podatkowe 4
19. Odpowiedzialność karna skarbowa księgowego 4
20. Egzamin 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności);
 • egzamin końcowy formie testu (zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach).

Organizacja studiów

 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania przez Katedrę Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu.
 • Studia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym.
 • Zjazdy odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00.
 • W trakcie studiów przewidujemy 11 zjazdów.
 • Pierwsze i ostatnie zajęcia będą przeprowadzone w formie stacjonarnej. Pozostałe zajęcia będzie przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Uczestnicy otrzymają zestawienie przepisów podatkowych na dany rok w formie książkowej.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy - doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Cena

4400 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2200 zł za semestr, płatne w określonych terminach.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat /max. 6/.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr Krzysztof Biernacki, mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-30

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto