Rozliczenia podatkowe w księgowości (tryb hybrydowy | studia pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych) (edycja 1)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
4 400,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy osób, które na co dzień zajmują się rozliczeniami księgowymi i podatkowymi w obszarze aktualnych zmian przepisów podatkowych — zarówno w obszarze materialnego prawa podatkowego (podatki dochodowe, podatki obrotowe oraz majątkowe), jak również w zakresie regulacji procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem czynności sprawdzających i kontroli podatkowej. Studia obejmują swoim zakresem merytorycznym wyłącznie kwestie podatkowe, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego regulacji prawnopodatkowych po ich zmianach w 2022 r., interpretacji oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.


Adresaci

Adresatem studiów jest osoba zajmująca się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych, która w trakcie swojej pracy uwzględnia aktualne regulacje podatkowe, samodzielnie weryfikująca zmiany przepisów i odpowiednio dostosowująca rozliczenia do ich treści.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Biuro rachunkowe jako podmiot obrotu gospodarczego i jako podatnik (obowiązki formalnoprawne, odpowiedzialność) 8
2. Prawo cywilne w pracy księgowego 8
3. Stosowanie prawa podatkowego, zasady wykładni 4
4. Organy Krajowej Administracji Skarbowej 4
5. Rozliczenia krajowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem aktualnych zmian (Nowy Ład) 16
6. Opodatkowanie zdarzeń restrukturyzacyjnych przedsiębiorców - wybrane zagadnienia 8
7. Ulgi, zwolnienia i szczególne zasady ustalania dochodu (IP BOX, B+R itp.) 8
8. Szczególne zasady rozliczeń w podatku CIT oraz opodatkowanie podmiotów powiązanych 8
9. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe w podatkach dochodowych 16
10. Cło i akcyza 8
11. Zasady rozliczania podatku VAT w transakcjach krajowych (SLIM VAT I, II, III) 24
12. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w podatku VAT 8
13. Transakcje międzynarodowe w podatku VAT 8
14. Szczególne procedury rozliczeń w podatku VAT (w tym pakiet e-commerce) 4
15. Faktury (w tym system KSeF) oraz ewidencje elektroniczne w podatku VAT 8
16. Podatek od spadków i darowizn, podatek PCC 4
17. Procedury kontrolne i czynności sprawdzające 8
18. Postępowanie podatkowe 4
19. Odpowiedzialność karna skarbowa księgowego 4
20. Egzamin 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności)
 • egzamin końcowy formie testu (zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach)

Organizacja studiów

 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania przez Katedrę Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu.
 • Studia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym.
 • Zjazdy odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00.
 • W trakcie studiów przewidujemy 11 zjazdów.
 • Pierwsze i ostatnie zajęcia będą przeprowadzone w formie stacjonarnej. Pozostałe zajęcia będzie przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Uczestnicy otrzymają zestawienie przepisów podatkowych na dany rok w formie książkowej.


Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy — doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Cena

4400 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-30

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto