Doradztwo podatkowe (pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych) (edycja 10)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
30.09.2022 r.
Jeszcze 50 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
15.10.2022 r.
Za 65 dni
Cena
4 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, celem przygotowania do egzaminów zawodowego na doradcę podatkowego. Aktualizacja wiedzy o bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Adresaci

Format studiów został opracowany na potrzeby osób zamierzających zdawać egzamin na doradcę podatkowego lub osób, które pragną usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy prawa cywilnego i handlowego 6
2. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 2
3. Struktura instytucjonalna systemu podatkowego i KAS 4
4. Zobowiązania podatkowe 4
5. Międzynarodowe prawo podatkowe 5
6. Przepisy podatkowe Unii Europejskiej 3
7. Prawo dewizowe 2
8. Czynności sprawdzające 2
9. Ceny transferowe i porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych 6
10. Prawo celne i akcyza 8
11. Podatek VAT i PCC 24
12. Podatek CIT 16
13. Podatek PIT 16
14. Analiza podatkowa 8
15. Podatki lokalne 4
16. Podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek tonażowy, podatek od gier 4
17. Postępowanie podatkowe 8
18. Kontrola podatkowa i skarbowa 6
19. Postępowanie sądowo - administracyjne 4
20. Odpowiedzialność publiczna i prywatna 4
21. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
22. Prawo karne skarbowe 4
23. Ewidencja podatkowa 4
24. Przygotowywanie pism procesowych 4
25. Rachunkowość 8
26. Wykonywanie zawodu doradcy i etyka zawodowa 6
27. Tajemnica skarbowa i wydawanie zaświadczeń 2
28. Egzamin 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności);
 • egzamin końcowy formie testu (zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach).

Organizacja studiów

 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania przez Katedrę Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu.
 • Studia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym.
 • Zjazdy odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00.
 • W trakcie studiów przewidujemy 11 zjazdów.
 • Pierwsze i ostatnie zajęcia będą przeprowadzone w formie stacjonarnej. Pozostałe zajęcia będzie przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

W ramach studiów uczestnicy otrzymają opracowany zestaw pytań na egzamin. W miarę możliwości uczestnicy otrzymają również zestawienie przepisów podatkowych na dany rok w formie książkowej.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Cena

4900 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2450 zł za semestr, płatne w określonych terminach.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat. Podanie takie należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr Krzysztof Biernacki, mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

image001


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto