Ekspert usług księgowych (tryb stacjonarny) (edycja 7)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

WAŻNE! Na studiach zostaną poruszone najnowsze aspekty zmian podatkowych.

Studia podyplomowe, które przygotowują do prowadzenia biura rachunkowego. Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę z zakresu organizacji oraz usługowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdania finansowego, sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń w ramach ZUS.

Wiedza teoretyczna jest uzupełniona zajęciami praktycznymi w laboratorium komputerowym i nauką obsługi programu finansowo-księgowego. Podczas zajęć analizowane są prawdziwe przypadki, a słuchacze mogą skorzystać z doświadczenia prowadzących — specjalistów zatrudnionych w kancelariach doradztwa podatkowego oraz praktyków z wieloletnim stażem, w tym biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

W ramach programu przewidziane są zajęcia wyjazdowe (jeden zjazd sobota-niedziela) w okolicach Wrocławia (wyjazd jest uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju).


Adresaci

Studia kierowane do osób, które chcą:

 • założyć biuro rachunkowe i świadczyć usługi księgowo-rachunkowe
 • zdobyć wiedzę do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • podjąć pracę w biurze rachunkowym i zdobyć kompetencje do prowadzenia księgowości dla firm

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 204 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Odpowiedzialność i etyka zawodu księgowego 3
2. Formy prawne działalności biura rachunkowego 6
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 12
4. Rachunkowość jednostek non profit i stowarzyszeń 6
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 21
6. Wynagrodzenia i lista płac 12
7. Ubezpieczenia społeczne 6
8. Sprawozdawczość finansowa 6
9. Analiza finansowa 6
10. Kalkulacja kosztów 6
11. Inwentaryzacja 6
12. Zamknięcie roku 6
13. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 18
14. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 18
15. Podatek od towarów i usług (VAT) 18
16. Transakcje transgraniczne (WNT, WDT, TT, import, eksport) 6
17. Podatki lokalne 6
18. Podatek u źródła 3
19. Ordynacja podatkowa 6
20. Kontrola podatkowa 3
21. Podatkowa ewidencja komputerowa - PKPiR (lab) 6
22. Rachunkowość komputerowa - program F-K (lab) 18
23. Deklaracje podatkowe (CIT,VAT,PIT) - (lab) 6
RAZEM 204

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca indywidualna)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone stacjonarnie – wyłącznie na Uczelni
 • Istnieje możliwość realizacji niektórych zajęć stacjonarnie z transmisją on-line
 • Zajęcia są prowadzone stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 17
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zajęcia wyjazdowe do przedsiębiorstw

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych doradców podatkowych, pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz biegłych rewidentów i dyplomowanych księgowych.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 949
e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto