Kierownik zespołu - team leader (tryb stacjonarny | gwarancja uruchomienia) (edycja 16)

online__21_

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
05.11.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Menedżerskie studia podyplomowe Kierownik zespołu - team leader są realizowane we współpracy z Kyndryl (dawniej IBM GSDC). Celem jest zdobycie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich potrzebnych kierownikom zespołów działających na różnych szczeblach zarządzania we współczesnych organizacjach biznesowych. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu. Uczestnik studiów będzie mieć możliwość przystąpienia do testu Gallupa oraz omówienia jego wyników w trakcje sesji coachingowej.


Adresaci

Program adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze i koordynacyjne w dużych i małych przedsiębiorstwach (kierownik zespołu, team leader, kierownik projektu, kierownik zmiany, koordynator) lub zamierzających rozwijać swoją karierę zawodową w tym kierunku. Wiedza i umiejętności ujęte w programie przydatne są również dla właścicieli małych firm, którzy nie posiadają wykształcenia w zakresie zarządzania.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 162 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Budowanie zespołu (team building) 12
2. Przywództwo i style kierowania 8
3. Motywowanie pracowników 8
4. Komunikacja w zespole 8
5. Konflikty w zespole 8
6. Negocjacje 8
7. Kierowanie zespołem wirtualnym 8
8. Zastosowanie facylitacji w pracy zespołu 8
9. Zarządzanie dokonaniami pracowników (performance management) 4
10. Prawo pracy 8
11. Podejmowanie decyzji i gospodarowanie czasem 8
12. Inteligencja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem 4
13. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8
14. Przywództwo strategiczne 8
15. Podstawy zarządzania projektami 8
16. Zarządzanie wiedzą i benchmarking 8
17. Zarządzanie różnorodnością 8
18. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy 4
19. Język przywództwa 8
20. Gra kierownicza 16
21. Sesja coachingowa 2
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 162

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym. Egzamin składa się z części testowej oraz części praktycznej w formie zespołowego case study. Nie ma konieczności przygotowania pracy końcowej.


Organizacja studiów

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. Materiały dydaktyczne i wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy zamieszczane są na platformie internetowej. W trosce o najwyższą jakość.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzą doświadczeni przedstawiciele praktyki gospodarczej, m.in. kadra menedżerska Kyndryl (dawniej IBM GSDC) i innych kluczowych pracodawców w regionie, oraz doświadczeni wykładowcy UE we Wrocławiu. Zaangażowani wykładowcy i trenerzy posiadają liczne certyfikaty (Prince2 czy Szkoła Trenerów) i uzyskują bardzo wysokie oceny w procesie ewaluacji.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Rafał Trzaska
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
e-mail: rafal.trzaska@ue.wroc.pl

Cena

5500 PLN

Cena obejmuje również koszt uzyskania certyfikatu Readiness.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-10-28

Termin uruchomienia studiów: 2022-11-05

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
  • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
  • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
  • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
  • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
  • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

ibm_logo

Kyndryl Poland

Studia Kierownik zespołu – team leader to prestiżowy kierunek, opracowany i realizowany w ścisłej współpracy z Kyndryl (dawniej IBM GSDC) Zajęcia mają charakter warsztatowy i pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, najbardziej potrzebne współczesnemu kierownikowi. Zajęcia prowadzą przedstawiciele Kyndryl (dawniej IBM GSDC), doświadczeni praktycy biznesuoraz najwyżej oceniani pracownicy UE we Wrocławiu.

Obecnie trwa nabór na 16 edycję, a duże zainteresowanie studiami to wynik dobrego dostosowania programu do potrzeb współczesnego kierownika oraz najwyższej jakości prowadzonych zajęć. Studia są systematycznie poddawane ocenie ewaluacyjnej i dostosowywane do zmieniających się wymagań, dzięki czemu program studiów z powodzeniem konkuruje z programami oferowanymi na uczelniach zagranicznych.

fotolia_51861847_subscription_lZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto