Inżynieria procesów produkcyjnych (Tryb zajęć hybrydowy) (edycja 12)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
15.10.2022 r.
Jeszcze 109 dni
Data uruchomienia
05.11.2022 r.
Za 130 dni
Cena
4 790,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie pracownika do pełnienia funkcji inżyniera procesu produkcyjnego, który potrafi kompleksowo planować i obsługiwać proces produkcyjny, posługując się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi oraz najnowszymi koncepcjami i metodami zarządzania procesem. Tematyka studiów koncentruje się na procesie produkcyjnym i jego kompleksowej obsłudze, zarówno od strony inżynierskiej, jak i menadżerskiej.

Absolwent studiów będzie:

 • posiadał wiedzę nt. nowoczesnych koncepcji zarządzania procesem,
 • potrafił posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie procesem produkcyjnym,
 • znał metody służące do projektowania i optymalizacji procesu produkcyjnego oraz potrafił je wykorzystywać w codziennej pracy,
 • potrafił usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi działami obsługującymi proces produkcyjny, szczególnie pomiędzy pracownikami produkcyjnymi a kierownictwem.

Adresaci

Studia kierowane są do wszystkich osób, które pracują lub chcą pracować na stanowiskach: inżynier produkcji, inżynier procesu, kierownik produkcji, menadżer produkcji lub pokrewnych, oraz tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie kompleksowego planowania i obsługi procesu produkcyjnego.

Słuchacze muszą mieć ukończone studia I lub II stopnia na dowolnym kierunku, niekoniecznie posiadać tytuł zawodowy inżyniera.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podejście procesowe w pracy inżyniera 4
2. Struktura procesu produkcyjnego 4
3. Nowoczesne koncepcje zarządzania procesem produkcyjnym 8
4. Modelowanie procesów produkcyjnych 32
5. Logistyka procesu produkcyjnego 8
6. Kontrola procesu produkcyjnego 12
7. Optymalizacja procesu produkcyjnego 24
8. Systemy zapewnienia jakości produktu 8
9. Narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością produktu 8
10. Zarządzanie pracą w zakładzie produkcyjnym 16
11. Kształtowanie warunków pracy w zakładzie produkcyjnym 6
12. Rachunek kosztów procesów produkcyjnych 8
13. Bezpieczeństwo informacji 4
14. Proces produkcyjny a środowisko 6
15. Case study - projekty 12
16. Egzamin 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • obecność na minimum 80% godzin zajęć
 • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów
 • wykonanie projektu końcowego
 • zdanie egzaminu końcowego

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r, a kończą w czerwcu 2023 r. Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym – soboty i niedziele w godz. 9-16. Zajęcia będą prowadzone zarówno w formie wykładów i ćwiczeń, ale także w systemie warsztatowym.

Przewiduje się formę hybrydową zajęć, czyli możliwość uczestnictwa w zajęciach na miejscu na terenie uczelni lub uczestnictwa zdalnego w zajęciach w czasie rzeczywistym (za pośrednictwem aplikacji Teams). W aplikacji Teams zostanie założony zespół, w którym będą się odbywały zdalnie wszystkie zajęcia równolegle do zajęć w salach uczelni (każdy przedmiot będzie miał osobny kanał). Dostęp do aplikacji Teams i pakietu MS Office słuchacze otrzymają po zakończeniu rekrutacji i decyzji o uruchomieniu studiów.

Ze względu na to, że część zajęć realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, wymagana jest podstawowa umiejętność pracy w aplikacjach komputerowych oraz możliwość zainstalowania na własnym komputerze bezpłatnych aplikacji (w przypadku uczestnictwa zdalnego w zajęciach). Zajęcia komputerowe realizowane na terenie uczelni będą prowadzone w pracowniach komputerowych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także przez praktyków, zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
tel. 71 36 80 270
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Opiekun naukowy

dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

4790 PLN

Płatności, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, zostały rozłożone na 4 raty. Jest to podstawowa forma płatności. W przypadku płatności jednorazowej obowiązuje termin wpłaty pierwszej raty. W przypadku płatności w dwóch częściach obowiązują terminy 1 i 3 raty.

ZNIŻKI:
-> dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ukończenie studiów, studiów podyplomowych lub szkoleń w ciągu ostatnich dwóch lat) cena podstawowa wynosi 4 590 zł (na podstawie informacji od słuchacza, cena studiów jest zmieniana po potwierdzeniu podanych informacji przez Uczelnię)
-> dla osób wpłacających całą kwotę jednorazowo w terminie 1 raty cena wynosi 4 500 zł (na podstawie informacji od słuchacza)
Informację o chęci skorzystania ze zniżki należy podać na maksymalnie dwa tygodnie przed rozpoczęciem studiów.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą ilość rat - należy złożyć wniosek do Kierownika studiów (druk wniosku dostępny po zalogowaniu się).

Opłata za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prosimy o nieuiszczanie wpłat przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Kontakt do kierownika studiów (organizacja i program studiów):

e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 270; 602 497 782

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2022-11-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy na jedyne studia podyplomowe dotyczące inżynierii procesów produkcyjnych!!

Zajęcia komputerowe obejmujące praktyczne przykłady procesów

Materiały dydaktyczne dostępne dla słuchaczy w formie elektronicznej

Doświadczona kadra dydaktyczna pracowników akademickich i praktyków

Świadectwo ukończeniu studiów podypolomowych prestiżowej Uczelni

Słuchacze studiów mają prawo do:

- korzystania z biblioteki UE (DCINiE)

- korzystania z konsultacji z prowadzącymi zajęcia

- konsulatcji projektów w ramach zajęć 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! ILOŚĆ  MIEJSC OGRANICZONA!!Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto