Ekspert usług księgowych (we współpracy z TaxAGroup) (edycja 6)

online__19_

Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
02.04.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
4 600,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

WAŻNE!

Na studiach zostaną poruszone najnowsze aspekty zmian podatkowych.

Studia podyplomowe, które przygotowują do prowadzenia biura rachunkowego. Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę z zakresu organizacji oraz usługowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdania finansowego, sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń w ramach ZUS.

Wiedza teoretyczna jest uzupełniona zajęciami praktycznymi w laboratorium komputerowym i nauką obsługi programu finansowo-księgowego. Podczas zajęć analizowane są prawdziwe przypadki, a słuchacze mogą skorzystać z doświadczenia prowadzących - specjalistów zatrudnionych w kancelariach doradztwa podatkowego oraz praktyków z wieloletnim stażem, w tym biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

W ramach programu przewidziane są zajęcia wyjazdowe (jeden zjazd sobota - niedziela) w okolicach Wrocławia (wyjazd jest uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju).

Adresaci

Studia kierowane do osób, które chcą:

 • założyć biuro rachunkowe i świadczyć usługi księgowo-rachunkowe
 • zdobyć wiedzę do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • podjąć pracę w biurze rachunkowym i zdobyć kompetencje do prowadzenia księgowości dla firm

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 204 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Odpowiedzialność i etyka zawodu księgowego 3
2. Formy prawne działalności biura rachunkowego 6
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 12
4. Rachunkowość jednostek non profit i stowarzyszeń 6
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 21
6. Wynagrodzenia i lista płac 12
7. Ubezpieczenia społeczne 6
8. Sprawozdawczość finansowa 6
9. Analiza finansowa 6
10. Kalkulacja kosztów 6
11. Inwentaryzacja 6
12. Zamknięcie roku 6
13. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 18
14. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 18
15. Podatek od towarów i usług (VAT) 18
16. Transakcje transgraniczne (WNT, WDT, TT, import, eksport) 6
17. Podatki lokalne 6
18. Podatek u źródła 3
19. Ordynacja podatkowa 6
20. Kontrola podatkowa 3
21. Podatkowa ewidencja komputerowa - PKPiR (lab) 6
22. Rachunkowość komputerowa - program F-K (lab) 18
23. Deklaracje podatkowe (CIT,VAT,PIT) - (lab) 6
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 204

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zaliczenie przedmiotów odbywa się na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/ pracy końcowej(projekt/ praca indywidualna)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin końcowy ma formę.

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone stacjonarnie (onsite) – wyłącznie na Uczelni
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 17
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zajęcia wyjazdowe do przedsiębiorstw

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych doradców podatkowych, pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz biegłych rewidentów i dyplomowanych księgowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Cena

4600 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na raty:

 • 2 raty - dla wszystkich;
 • 4 raty - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne.

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 • Osoby, które chcą skorzystać z opłaty ratalnej powinny wypełnić podanie (link) i przesłać je mailem na adres koordynatora kierunku w biurze CKU, wpisując w temacie wiadomości: opłata ratalna i kierunek studiów lub złożyć je razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w biurze CKU.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.

Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 949
bud. CKU, pok. 4

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-04-02

Termin uruchomienia studiów: 2022-04-02

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) - wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski - dodatkowo
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych- w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto