Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją (studia we współpracy z EY GDS,) (edycja 1)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
13.02.2022 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
26.02.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
6 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Absolwent studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją” zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych funkcjonujących we współczesnych organizacjach. Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie krajowego i globalnego rynku pracy na specjalistów, znających obecną specyfikę prowadzenia skutecznych działań w zakresie bezpieczeństwa informacji. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i budowa umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie podstawowych obszarów takich jak:

 • modele i metodyki zarządzania bezpieczeństwem oraz metody organizacji funkcji IT;
 • organizacja procesów zarządzania bezpieczeństwem;
 • architektura systemów bezpieczeństwa;
 • budowanie świadomości użytkowników w zakresie ryzyka i zagrożeń w obszarze zarządzania informacją;
 • zarządzanie projektami IT.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie posiadać umiejętność oraz wiedzę i z zakresu:

 • podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeńśtwa
 • najczęściej wykorzystywanych modeli i metodyk zarządzania bezpieczeństwem
 • procesu tworzenia i zarządzania informacją oraz znaczenia social media w przepływie informacji
 • identyfikacji zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji
 • planowania oraz zarządzania architektury systemów bezpieczeństwa
 • identyfikacji wykorzystywanych metod kradzieży danych
 • znaczenia białego wywiadu
 • budowania świadomości nt. bezpieczeństwa informacji w organizacji

Stawiamy na praktyczną wiedzę, studia realizowane są we współpracy z EY GDS, a większość wykładowców to doświadczeni praktycy.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia adresowane są do menadżerów i specjalistów IT chcących podnieść swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w organizacjach (a także przygotowujących się do objęcia tej funkcji). Jesteśmy również otwarci na kandydatów zaczynających, bądź planujących karierę w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 148 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Informacja – tworzenie i zarządzanie informacją 4
2. Modele i metodyki zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji 8
3. Zarządzanie ryzykiem i zarzadzanie kryzysowe 8
4. Audyt Cybersecurity (ITGC / ISMS) 6
5. Modele organizacji funkcji IT 6
6. Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (Socjologia fraudów, socjotechniki i techniki manipulacji) 8
7. Organizacja i wsparcie procesów zarządzania bezpieczeństwem 8
8. Architektura systemów bezpieczeństwa. Projektowanie i utrzymanie 16
9. Zarządzanie projektami IT i cybersecurity 8
10. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem 6
11. Narzędzia i standardy zarządzania informacjami ISO 27001 6
12. Bezpieczeństwo systemów danych i IoT 6
13. Human Resources i dane RODO 6
14. Organizacja procesów pracy z klientem i konkurencją 8
15. Podstawy OSINT, biały wywiad 4
16. Przygotowanie rozwiązań cybersecurity w procesach przetargowych 4
17. Kanały danych i rola social media w przepływie informacji 6
18. Budowanie strategii i świadomości bezpieczeństwa informacji 6
19. Gra symulacyjna w zakresie bezpieczeństwa 8
20. Case studies – najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji 4
21. Metody kradzieży danych 4
22. Warsztaty projektowe 8
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 148

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%),
 • przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:15), liczba zjazdów: ok 12.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu (w zależności od sytuacji epidemiologicznej). Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przede wszystkim praktycy - pracownicy firmy EY GDS, we współpracy, z którą organizowane są studia podyplomowe.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Witold Szumowski, prof. UEW
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 71 36 80 652, 606 215 836
e-mail: witold.szumowski@ue.wroc.pl
pok. 809, bud. Z

Cena

6900 PLN

Cena studiów to 6 900,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach:
I rata 3 450,00 zł do 21.10.2021r. (lub całość).
II rata 3 450,00 zł do 21.01.2022r.

UWAGA PROMOCJA - w przypadku dokonania zgłoszenia na studia w terminie do 31 sierpnia 2021, oraz jednorazowego wniesienia
całości opłaty za studia, cena studiów wynosi 5800 zł.

Płatność za studia następuje wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu programu od kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,

tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. nr 4)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie "papierowej" należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mógł skutkować skreśleniem z listy.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-02-13

Termin uruchomienia studiów: 2022-02-26

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Kluczowi prowadzący:

Wojciech Zalech - Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (d. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) - kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności Informatyka Ekonomiczna. Obecnie jest Managerem ds.. Konsultingu w EY GDS Polska. EY GDS jest częścią grupy EY, firmy doradczej z obszarów m.in.. Audytu, Podatków, Doradztwa Biznesowego i Technologicznego. Od 16 lat związany z firmami doradztwa IT.  Wcześniej konsultant wdrożeniowy rozwiązań w obszarze systemu SAP. Obecnie Manager projektów oraz Team Leader stawiający szczególny nacisk na bezpieczeństwo informacji oraz budowanie świadomości swojego zespołu o konieczności przestrzegania zasad oraz reguł bezpieczeństwa w zarządzaniu informacją.

Kacper Tabaczyński - architekt sieci i bezpieczeństwa IT oraz OT, członek zespołu TDR (Threat Detection and Response), poprzednio inżynier sieci i bezpieczeństwa IT; na co dzień zajmuje się projektowaniem rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, dostosowaniem, proponowaniem i implementacją rozwiązań w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń w środowiskach sieciowych, hybrydowych i chmurowych we wszystkich warstwach modelu OSI, np. projekt przeniesienia i zabezpieczenia aplikacji i serwisów zdrowia publicznego z systemów fizycznych do chmury publicznej (w czasie pandemii) w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności i poprawieniu bezpieczeństwa czy projekt separacji infrastruktury jednej ze spółek dużej organizacji z obszaru ubezpieczeń i zapewnienie ciągłości świadczenia usług po oddzieleniu się od spółki, kładąc szczególny nacisk na aspekty bezpieczeństwa.

Rafal Marchlewski - absolwent kierunku Informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest kierownikiem działu Threat Detection and Response (TDR) w firmie EY. Przez pierwsze 6 lat kariery zawodowej pracował jako specjalista w IBM, zajmując się wdrożeniami i utrzymaniem technologii: AIX, serwery POWER, sieci SAN, pamięci masowe (dyskowe i taśmowe), klastry Power HA, systemy kopii zapasowych. Następnie przez 8 lat zajmował stanowiska liderskie i architektoniczne w IBM, przede wszystkim w obszarze tworzenia rozwiązań technicznych dla klientów, krok po kroku przesuwając się w przestrzeń Cyber Security. Przez rok czasu pracował w zespole CISO szwedzkiej firmy Intrum, zajmując się kształtowaniem i monitorowaniem procesu zarządzania podatnościami, wraz z testami penetracyjnymi, dla całej grupy Intrum. Posiada certyfikat CISM (Certified Information Security Manager) organizacji ISACA.

Kamil Andrzejewski - absolwent Queensland University of Technology w Brisbane. Prowadzi firmę zajmującą się działaniem w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, fraudów i cybertech. Zajmuje się metodyką projektową w zakresie bezpieczeństwa IT i zarządzania pracuje dla partnerów SAP ERP i INFOR ERP na całym świecie. Od pięciu lat prowadzi wykłady i ćwiczenia w zakresie komunikacji w organizacjach w tym proces kradzieży informacji. Czynny audytor w zakresie ISO 27001. W 2017 roku rozpoczął badania naukowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w organizacji w zakresie nowoczesnych technik wykrywania i kradzieży informacji na każdym poziomie jej działania.

Witold Szumowski - doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk społecznych. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Jako konsultant brał udział w realizacji szeregu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie profesor w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto