Nowoczesne technologie w finansach - FinTech (we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych) (edycja 1)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
26.02.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
7 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Planowana jest nowa rekrutacja na semestr 2022/23
Studia podyplomowe „Nowoczesne technologie w finansach – FinTech” prowadzone są w ramach współpracy UEW i Związku Przedsiębiorstw Finansowych, który jest jednym z uczestników Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech Komisji Nadzoru Finansowego. Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji słuchaczy, które mogą być wykorzystane w prowadzeniu własnych przedsięwzięć z szeroko rozumianego sektora Fintech. Dodatkowym celem jest pokazanie wprowadzonych na rynek rozwiązań związanych z Finansami 4.0.

Zaproszenie na studia podyplomowe

Pobierz broszurę

Adresaci

Studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo finansami: pracowników banków, agencji ratingowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych; przedsiębiorców z sektora fintech. Studia kierowane są również do osób, które dopiero zamierzają rozwijać swoją karierę zawodową w sektorze FinTech.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 188 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Otoczenie prawne
1. Podatki w działalności innowacyjnej i modele biznesowe 12
2. Podstawowe akty prawne materialnoprawne regulujące działalność w obszarze FinTech 12
3. Regtech, ochrona konsumenta i ochrona własności intelektualnej 12
Otoczenie ekonomiczne i finansowe
4. Sposoby i źródła finansowania projektów FinTech 8
5. Ekonomia współdzielenia 4
6. Finanse behawioralne 8
7. Rynek finansowy – przed i po FinTechewolucji 8
8. Trendy w FinTech 12
Marketing i komunikacja
9. Marketing usług finansowych i MarTech 8
10. Komunikacja i PR w projektach FinTech 12
11. Design thinking w projektach FinTech 16
12. Customer journey w projektach FinTech 8
Technologie
13. InsurTech 4
14. LendTech 8
15. PayTech 8
16. RoboAdvice 4
17. Sztuczna inteligencja w finansach 8
18. Internet rzeczy 4
19. Aplikacje Personal Finance Management 8
20. Platformy inwestycyjne 8
21. Przykłady i dobre praktyki 16
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 188

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na 80% zajęć,

 • egzamin na koniec drugiego semestru (test z pytaniami zamkniętymi),

 • projekt zespołowy dotyczący wdrożenia wybranej przez zespół technologii

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela, w godz. 9:00-16:00).

 • Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym. Część zajęć odbywać się będzie w trybie stacjonarnym w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu (po uzyskaniu odpowiedniej zgody Władz Uczelni) oraz część w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji MS Teams.

 • Zajęcia są prowadzone przy użyciu metod aktywizujących. Uwaga położona jest na praktyczność zajęć. Ponad połowa zajęć będzie miała charakter warsztatów.

 • Uczestnicy otrzymują pomoce dydaktyczne i inne materiały oraz dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy z firm z szeroko rozumianego sektora fintech, konsultanci i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wybrani prowadzący:

 • dr Artur A. Trzebiński, kierownik studiów, pracownik naukowo-dydaktyczny, doradca zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

 • Marcin Czugan, radca prawny, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych

 • dr Agnieszka Piasecka-Robak, DSW

 • Marcin Nadolny, Head of EMEA Banking & Insurance Fraud, SAS

 • Patrycja Radek, SWPS / Top 500 Innovators Association

 • dr Katarzyna Jóźwik, General Manager at SMARTNEY/Oney Bank Group

 • Aleksander Rutkowski, Managing Director, Fellow Finance Polska

 • dr Wojciech Wodo, Head of R&D, PayEye

 • Tomasz Kowcun, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Crowdway

 • Marcin Kaźmierczak, Growth & Partnerships, RedStone Finance

 • dr Michał Nowakowski, NewTech & Regulatory Advisor, NGL Advisory

 • Mateusz Sobolewski, Collection Manager, PayPo

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Artur Trzebiński, adiunkt
Katedra Bankowości
tel. 507 198 014
e-mail: artur.trzebinski@ue.wroc.pl
pok. 420, bud. Z

Cena

7500 PLN

Specjalna cena dla pracowników i współpracowników członków ZPF. Więcej informacji u kierownika studiów (atrzebinski@zpf.pl).

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od kierownika o uruchomieniu studiów, na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji :

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie "papierowej" należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mógł skutkować skreśleniem z listy.

Szczegółowe zapytania odnośnie do organizacji zajęć oraz programu studiów prosimy kierować do Kierownika Studiów:

artur.trzebinski@ue.wroc.pl, tel. 507 198 014

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-01-31

Termin uruchomienia studiów: 2022-02-26

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

IMAGE ALT TEXT HERE IMAGE ALT TEXT HERE


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto