Kierownik zespołu - team leader (Certyfikat IBM® CRC) (edycja 15)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
24.09.2021 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
23.10.2021 r.
Za 27 dni
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 713680949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Menedżerskie studia podyplomowe Kierownik zespołu - team leader są realizowane we współpracy z IBM GSDC Sp. z o.o. Celem jest zdobycie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich potrzebnych kierownikom zespołów działających na różnych szczeblach zarządzania we współczesnych organizacjach biznesowych. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu oraz Readiness Certificate, który dzięki marce IBM rozpoznawany jest przez większość pracodawców, również za granicą. Uczestnik studiów będzie mieć możliwość przystąpienia do testu Gallupa oraz omówienia jego wyników w trakcje sesji coachingowej.

Adresaci

Program adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze i koordynacyjne w dużych i małych przedsiębiorstwach (kierownik zespołu, team leader, kierownik projektu, kierownik zmiany, koordynator) lub zamierzających rozwijać swoją karierę zawodową w tym kierunku. Wiedza i umiejętności ujęte w programie przydatne są również dla właścicieli małych firm, którzy nie posiadają wykształcenia w zakresie zarządzania.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 162 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Budowanie zespołu (team building) 12
2. Przywództwo i style kierowania 8
3. Komunikacja w zespole 8
4. Motywowanie pracowników 8
5. Konflikty w zespole 8
6. Negocjacje 8
7. Kierowanie zespołem wirtualnym 8
8. Zastosowanie facylitacji w pracy zespołu 8
9. Zarządzanie dokonaniami pracowników (performance management) 4
10. Prawo pracy 8
11. Podejmowanie decyzji i gospodarowanie czasem 8
12. Inteligencja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem 4
13. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8
14. Przywództwo strategiczne 8
15. Podstawy zarządzania projektami 8
16. Zarządzanie wiedzą i benchmarking 8
17. Zarządzanie różnorodnością 8
18. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy 4
19. Język przywództwa 8
20. Gra kierownicza 16
21. Sesja coachingowa 2
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 162

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym. Egzamin składa się z części testowej, warunkującej dodatkowo otrzymanie certyfikatu Readiness (koszt egzaminu i certyfikatu zawarty jest w cenie studiów), oraz części praktycznej w formie zespołowego case study. Nie ma konieczności przygotowania pracy końcowej.

Organizacja studiów

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. Materiały dydaktyczne i wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy zamieszczane są na platformie internetowej. W trosce o najwyższą jakość

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzą doświadczeni przedstawiciele praktyki gospodarczej, m.in. kadra menedżerska IBM GSDC Sp. z o.o. i innych kluczowych pracodawców w regionie, oraz doświadczeni wykładowcy UE we Wrocławiu. Zaangażowani wykładowcy i trenerzy posiadają liczne certyfikaty (Prince2 czy Szkoła Trenerów) i uzyskują bardzo wysokie oceny w procesie ewaluacji.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Rafał Trzaska
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
e-mail: rafal.trzaska@ue.wroc.pl

Cena

5500 PLN

Cena standardowa 5500 zł brutto obejmuje również koszt certyfikatu Readiness. Istnieje możliwość zapłaty w czterech ratach. Nie wymaga to osobnego podania

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od kierownika o uruchomieniu studiów, na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Kontakt i zapisy

mgr Alina Sofińska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl; pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-09-24

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-23

Wymagane dokumenty

  • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

ibm_logo

Studia Kierownik zespołu – team leader to prestiżowy kierunek, opracowany i realizowany w ścisłej współpracy z IBM GSDC Sp. z o.o. Zajęcia mają charakter warsztatowy i pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, najbardziej potrzebne współczesnemu kierownikowi. Zajęcia prowadzą przedstawiciele IBM, doświadczeni praktycy biznesuoraz najwyżej oceniani pracownicy UE we Wrocławiu.

Obecnie trwa nabór na czternastą edycję, a duże zainteresowanie studiami to wynik dobrego dostosowania programu do potrzeb współczesnego kierownika oraz najwyższej jakości prowadzonych zajęć. Studia są systematycznie poddawane ocenie ewaluacyjnej i dostosowywane do zmieniających się wymagań, dzięki czemu program studiów z powodzeniem konkuruje z programami oferowanymi na uczelniach zagranicznych. Dodatkowym potwierdzeniem nabycia kompetencji jest certyfikat wydawany przez IBM GSDC.

fotolia_51861847_subscription_lPowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto