Rachunkowość i podatki w rolnictwie (edycja 5)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
16.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
3 850,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych obejmujących treści związane z działalnością rolniczą, w szczególności zagadnienia związane z rachunkowością i podatkami. Celem Studiów jest zdobycie kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności rolniczej. Studia pozwolą słuchaczom zapoznać się z ekonomiką i organizacją działalności rolniczej. Słuchacze studiów zdobędą wiedzę dotyczącą podatków obowiązujących w działalności rolniczej jak i działalności pozarolniczej. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych. Uwzględniona zostanie również problematyka ewidencji i opodatkowania rolników w innych krajach.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje rolnicze (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą Dz.U. z 2012. 109)

Adresaci

Studia są kierowane do osób, które zajmują się rolnictwem, w szczególności do przedsiębiorców rolnych, doradców w zakresie rolnictwa, urzędników w instytucjach publicznych zajmujących się rolnictwem, pracowników biur rachunkowych, banków, rolników, nauczycieli szkół rolniczych oraz innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i rozliczeń podatkowych w działalności rolniczej.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy ekonomiki i organizacji rolnictwa w teorii i praktyce 16
2. Systemy rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych w Polsce i na świecie 4
3. Podatki w działalności gospodarczej i działalności rolniczej 28
4. Ewidencje i rozliczenia podatkowe z wykorzystaniem programów komputerowych ( LAB) 8
5. Przedmiot, zakres, zasady i unormowania prawne rachunkowości. MSR 41 Rolnictwo 8
6. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania w jednostkach rolniczych 4
7. Podstawy ewidencji operacji gospodarczych 8
8. Zasady wyceny i ewidencji zdarzeń dotyczących zmian w aktywach i pasywach w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem specyfiki branży rolniczej 28
9. Koszty i przychody w jednostkach rolniczych z uwzględnieniem charakteru produkcji rolniczej 4
10. Zasady ustalania wyniku finansowego i jego podziału 4
11. Sprawozdawczość finansowa 4
12. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu systemów finansowo-księgowych (LAB) 24
13. Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby zarządzania w przedsiębiorstwach rolniczych (LAB) 8
14. Rachunkowość grup producentów rolnych 8
15. Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 4
16. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdany egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć.
Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje sobotnio-niedzielne w godz. 9.00 – 16.00 Zajęcia w semestrze I odbędą się w następujących terminach: 16-17.10 (inauguracja) 06-07.11 20-21.11 04-05.12 08.09.01.2022

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach prowadzić będą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz praktycy z dziedziny podatków. Jest to zespół doświadczonych wykładowców i praktyków, który został wysoko oceniony w ankietach przez absolwentów wcześniejszych edycji Studiów.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wioletta Turowska
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 602 226 747
e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. H

Cena

3850 PLN

Studia są płatne w 2 lub 4 ratach.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat. Podanie o rozłożenie płatności na raty należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat przed otrzymaniem takiej informacji .

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-10

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-16


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto