Rachunkowość i podatki (edycja 50)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
12.10.2021 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
23.10.2021 r.
Za 5 dni
Cena
3 950,00 zł
Kontakt
Michał Poszwa
tel. 501056723 / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach w dniach 23-24.10. Możliwe jest zapisanie się na studia do 12.października.

Szczegółowe informacje o zajęciach wysyłamy zapisanym słuchaczom w formie e-mail.

Wykłady odbywają się on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, przy czym określone wykłady możemy realizować w salach Uczelni z transmisją on-line na platformie MS Teams. W pierwszym semestrze realizujemy dodatkowe (dobrowolne) zajęcia w formie zdalnej, dwa razy w tygodniu ok. godz. 19.00 (szczegóły do uzgodnienia ze słuchaczami). Celem dodatkowych zajęć jest ćwiczenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia ewidencji księgowej.

Zapraszamy na najpopularniejsze studia z zakresów rachunkowości i podatków.

Uczestnikom przekazywane są przede wszystkim umiejętności prowadzenia ewidencji na kontach, sporządzenia rozliczeń i sprawozdań. Są to umiejętności niezbędne do pracy w dziale księgowym i podstawa dla zajmowania stawiska księgowego, a w przyszłości samodzielnego księgowego. Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w dziale księgowym oraz do współpracy z księgowymi. Podstawą dla nabycia tych umiejętności jest usystematyzowana wiedza dotycząca przepisów prawa oraz zasad organizacji rachunkowości. Umiejętności i wiedza przekazywane są przez doświadczonych pracowników - praktykujących księgowych, doradców podatkowych, pracowników administracji podtkowej oraz wykładowców akademickich.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej stanowi warunek legalnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej. W programie studiów uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.

Adresaci

Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI są kierowane do kandydatów na księgowych (w tym początkujących) oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza finansowa 8
2. Controlling 8
3. Podatki i opłaty lokalne 4
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
5. Podatek dochodowy od osób prawnych 8
6. Podatek od towarów i usług 8
7. Podatki w sprawozdawczości finansowej 4
8. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa 4
9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 4
10. Rachunek kosztów 16
11. Rachunkowość finansowa 44
12. Rachunkowość małych firm 8
13. Rachunkowość zarządcza 12
14. Rewizja finansowa 4
15. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy 4
16. Sprawozdawczość finansowa 8
17. Standardy rachunkowości 8
18. Systemy podatkowe 4
19. Ubezpieczenia społeczne 4
20. Wprowadzenie do rachunkowości 8
21. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 16
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (ok. 80%) • egzamin końcowy

Organizacja studiów

Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów • program studiów jest zatwierdzany przez Komisję ds. opiniowania programów i może być korygowany • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie • uczestnicy otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów • zajęcia odbywają się on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, przy czym istnieje mozliwość realizacji określonych wykładów stacjonarnie w salach Uczelni z transmisją on-line na platformie MS Teams (o sposobie uczestnictwa decyduje student)

Uwaga: w pierwszym semestrze realizujemy dodatkowe (dobrowolne) zajęcia w formie zdalnej, dwa razy w tygodniu ok. godz. 19.00 (szczegóły do uzgodnienia ze słuchaczami). Celem dodatkowych zajęć jest ćwiczenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia ewidencji księgowej.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej przez grono znawców problematyki księgowej, podatkowej i finansowej. Są wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, księgowi, specjaliści z Izby Skarbowej we Wrocławiu, doradcy podatkowi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Marta Nowak, prof. UE

Cena

3950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 4 raty w przypadku płatności indywidualnych, po przesłaniu prośby na adres mailowy magdalena.baranska@ue.wroc.pl

Kontakt i zapisy

**Dokumenty należy przysłać pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście na adres **

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Informacje o studiach:

  • u kierownika - dr Michał Poszwa 501056723, michal.poszwa@ue.wroc.pl

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, czynne: pn-pt. 7.00-14.30

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-12

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-23

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje


O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia.


Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika:

dr Michał Poszwa

tel. 501 05 67 23

Termin rozpoczęcia zajęć na studiach - 23-24.10.2021

Terminy zajęć w semestrze I.:

23-24.10.2021

06-07.11.2021

20-21.11. 2021

04-05.12.2021

08-09.01.2022

22-23.01.2022


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto