Psychologia w Zarządzaniu (edycja 5)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
30.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 700,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zarządzanie współczesnymi organizacjami w coraz większym stopniu wymaga pozyskiwania i doskonalenia kompetencji społecznych, w tym kompetencji psychospołecznych. Oferowane studia podyplomowe wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Celem studiów podyplomowych "Psychologia w Zarządzaniu" jest dostarczenie ich uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie rozwoju umiejętności, jak również wykształcenie postaw osobistych i społecznych związanych z problematyką psychologii w zarządzaniu. Realizowany programu studiów pozwoli słuchaczom zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi metod, technik i narzędzi zarządzania organizacją w wymiarze społeczno-psychologicznym. Opanują oni umiejętności stosowania wiedzy specjalistycznej w zakresie diagnozowania i rozwiązywania społeczno-psychologicznych problemów zarządzania kapitałem ludzkim. Oferta studiów jest skoncentrowana na rozwoju zarówno kompetencji interpersonalnych, jak również umiejętności intrapersonalnych istotnych dla funkcjonowania we współczesnych organizacjach. Absolwenci będą dysponować wiedzą oraz umiejętnościami dobierania i wykorzystywania metod, technik i narzędzi rozwiązywania problemów występujących w praktyce zarządzania organizacjami przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań, w których działają współczesne organizacje.

Adresaci

Studia skierowane są do wszystkich osób, które na co dzień pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności. Oferowany program studiów uwzględnia potrzeby kompetencyjne zarówno osób kierujących, jak również osób, chcących w przyszłości kierować zespołem.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Trening kształtowania relacji interpersonalnych 8
Moduł I. Psychologiczne i społeczne aspekty kierowania ludźmi w organizacji
2. Budowanie zespołu i komunikacja w zespole 16
3. Stawianie zadań pracownikom przy wykorzystaniu technik coachingowych 8
4. Motywowanie pracowników w organizacji 8
5. Ocenianie pracowników w organizacji 8
6. Rozwój kompetencji z wykorzystaniem metody Assessment/Development Center 8
7. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową 8
Moduł II. Psychologiczne i społeczne problemy w praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami
8. Psychologia międzykulturowa w zarządzaniu 8
9. Zjawiska patologiczne w miejscu pracy 8
10. Radzenie sobie z emocjami (zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych) 8
11. Psychospołeczne i organizacyjne problemy zarządzania zmianami w organizacji 8
12. Employer Branding - kształtowanie wizerunku pracodawcy 8
13. Zarządzanie antykryzysowe w organizacji 8
14. Psychologia negocjacji 8
15. Zarządzanie w warunkach pracy zdalnej 8
16. Psychologia pozytywna i wellbeing w organizacji 8
17. Savoir-vivre w biznesie 8
18. Psychologia uczenia się 8
19. Odporność psychiczna, rezyliencja i stres w środowisku pracy 8
20. Trening kreatywności 8
21. Samorozwój 8
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (wymagane 80 % obecności - w uzasadnionych przypadkach istniej możliwość obniżenia wymaganej obecności). Egzamin końcowy składający się z części testowej (indywidualnie) oraz części praktycznej w formie studium przypadku (zespołowo).

Organizacja studiów

Zajęcia będą realizowane w systemie niestacjonarnym - dwudniowe sesje (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 - 16.00.

Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne oraz wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciele praktyki wyspecjalizowani w zakresie określonych obszarów programu studiów, certyfikowani coachowie i trenerzy biznesu, psychologowie.

Agnieszka Czerkawska CEO Wellbeing Institute, praktyk psychologii pozytywnej, wellbeing ekspert. mentor, trener i coach z zakresu wellbeingu, pozytywności i szczęścia. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskich konferencji „Wellbeing w praktyce”, poświęconych dobrostanowi psychofizycznemu pracowników oraz studiów podyplomowych „Wellbeing w organizacji”, których była Kierownikiem merytorycznym. Autorka publikacji o tematyce wellbeingu, szczęścia, pozytywności oraz zastosowania psychologii pozytywnej w praktyce opublikowanych m.in. w Personelu Plus, Strefie biznesu, Personelu&Zarządzanie, Miesięczniku Benefit oraz książce Wellbeing w organizacji wydawnictwa Infor. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu, studiów podyplomowych Psychologia pozytywna (program rekomendowany przez Prof. Martina Seligmana) oraz Innowacyjne Zarządzanie MŚP.

Magdalena Gurak Menedżer HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych i polskich firmach z branży: logistycznej - Centrum Dystrybucyjne H&M, energetycznej - Tauron Obsługa Klienta, transportowej – Arriva Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, motoryzacyjnej - fabryka autobusów Volvo, finansowej – Krajowe Centrum Wierzytelności „Ultimo”. Przez 6 lat była prezesem regionu dolnośląskiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie Dyrektor HR w Rafako S.A. w Raciborzu. W zależności od cyklu życia organizacji tworzyła funkcję HR od podstaw lub adaptowała standardy korporacyjne do lokalnych potrzeb. Z pełnym przekonaniem wprowadzała kulturę partnerstwa biznesowego HR w organizacji. Współtworzyła i wdrażała wiele procesów i polityk HR – od opisów i wycen stanowisk (wg różnych metodologii), poprzez ocenę pracowniczą i kierowniczą, efektywne programy rozwojowe, badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników.
Odpowiadała za wdrażanie strategii personalnych oraz procesy restrukturyzacji będące wsparciem zmian kultury organizacyjnej, także w organizacjach o wysokim poziomie uzwiązkowienia. Prowadziła negocjacje ze stroną społeczną w trakcie sporów zbiorowych, zmian systemów wynagradzania i zatrudniania. Zarządzała zespołami HR-owymi do 50 osób. Absolwentka studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła działalność dydaktyczną dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Monika Guzek Trenerka, Facylitatorka, Konsultantka Kryzysowa i Biznesu. Prezeska Zarządu SIETAR Polska, Członkini Zarządu SIETAR Europa. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi, w tym wirtualnymi. Prowadzi projekty strategiczne, marketingowe, a także odpowiada za wdrażanie i adaptację produktów do wymagań rynków zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe: pracowała w Polsce, Portugalii, Niemczech, Chinach i Indonezji. Asystentka i Doktorantka w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współpracuje również z Universidade do Porto (Portugalia), West University of Timisoara (Rumunia) oraz Uniwersytetem SWPS w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET®, European Institute for Intercultural Development oraz Szkołę Facylitatorów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką licznych publikacji i prelekcji na konferencjach poświęconych zagadnieniom zarządzania zespołami wirtualnymi, zespołami międzynarodowymi, różnicami pokoleniowymi w organizacjach, a także kulturowych uwarunkowań w biznesie międzynarodowym. Prywatnie pasjonatka podróży i różnorodności. Uwielbia być w ciągłym ruchu, poznawać nowych ludzi, ich kulturę i zwyczaje. Swoje życie dzieli pomiędzy Polskę i Szwajcarię.

Ewa Kosmowska Z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe Psychologii Zarządzania, Szkołę Coachingu TransMisja Magdaleny Sękowskiej potwierdzającą motywacje do bycia profesjonalnym coachem. Posiada certyfikacje International Coaching Community kolejne certyfikacje to poziom ACC wydany przez International Coaching Federation ICF, a obecnie w trakcie certyfikacji poziomu PCC w ICF Global. Posiada 7 – letnie doświadczenie menedżerskie. Do czerwca 2015 roku Dyrektor Personalny następnie Rozwoju Personelu-Prokurent, którego zadaniem było budowanie strategii personalnych i ich implementacja w złożonej strukturze Grupy Kapitałowej IMPEL. Praca z zarządami 22 spółek powiązanych. Wraz z podległym 8 - osobowym zespołem menedżerów HR inicjowała i wdrażała projekty takie jak: Systemowy Rozwój Najwyższej Kadry Menedżerskiej, Business Coaching - rola wewnętrznego coacha dla menedżerów, Strategię budowania organizacji przyjaznej pracownikom i Klientowi, Systemu Komunikacji wewnętrznej odpowiadającej za kulturę organizacyjną, Politykę Szkoleń dopasowaną do grup kompetencyjnych handlowych i operacyjnych pod wytyczone cele biznesowe, Program Trenera Wewnętrznego, Program wdrażania pracowników i mentoringu. Oprócz działalności menedżerskiej posiada 19 - letnie doświadczenie Trenera Biznesu, oraz 14 lat praktyki coacha. Współpracowała z Brian Tracy International jako Dyrektor Merytoryczny, pracowała dla klientów: GeMoney Bank, PKO BP, T-Mobile, Herbapol, MARS, HAERING Polska, WETROK Polska, KGHM, TP S.A., SELENA FM, SANTANDER CONSUMER BANK, BZWBK, CEDERROTH S.A., ARTECH Sp. z o.o., ZEBRA Sp. z o.o., PROLEARNING, KESSEL, APSYS, Grypy Kapitałowej EVER; Szkoły Inwestowania; obecnie dla: SERIS KONSALNET CLEANING; OPEN GLOBAL; IDEAWARE; EKKOM; EUROGRAF.

Elżbieta Kutyła Absolwentka pierwszej edycji studiów podyplomowych Psychologia Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Menadżer z ponad 20 letnim stażem pracy w branży chemicznej i odzieżowej, obecnie zajmująca się na co dzień ochroną środowiska i szkoleniami. Coach, trener biznesu, wizażystka, stylistka. Absolwentka WSZ Edukacja we Wrocławiu – zarządzanie i psychologia zarządzania, Uniwersytetu Wrocławskiego – prawo ochrony środowiska oraz ochrona i kształtowanie środowiska, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – inżynieria produkcji oraz Uniwersytetu Łódzkiego – bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.

Wojciech Męciński Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim, kilkunastoletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w Executive i Business Coaching (przeszło 1100 godzin praktyki). Od początku swojej kariery zawodowej blisko związany z działaniami z dziedziny ZZL (jako HR Development Manager, HR Manager). Obecnie od przeszło 10 lat wykładowca i opiekun merytoryczny dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w tym jako Kierownik merytoryczny 3 grup dydaktycznych SP Coaching w Biznesie i Opiekun modułu HRM na studiach MBA (w partnerstwie z Franklin University, USA). Z wykształcenia prawnik. Niewątpliwym atutem jest fakt, iż posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują Klienci. Absolwent studiów MBA (Franklin University, USA). Dodatkowo w przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym. Jest również certyfikowanym Asesorem AC/DC oraz specjalistą z dziedziny badań kompetencyjnych. Brał udział zarówno, jako Konsultant Wiodący, jak i Asesor w szeregu złożonych projektach badawczych związanych z analizą potencjału kompetencyjnego. Prywatnie szczęśliwy mąż Beaty i tato Olka, Wiktorii i Julki. Zagorzały fan dzieł Pratchetta, Sapkowskiego oraz wybryków grupy Monthy Python. Pracę umysłową lubi równoważyć aktywnościami manualnymi w różnym zakresie – od modelarstwa redukcyjnego, po zaawansowaną ciesielkę.

Katarzyna Nogieć Lider ds. Szkoleń i Rozwoju w firmie DXC technology (w przeszłości Hewlett-Packard), coach, asesor Assessment/Development Center. Od 8 lat trener biznesu w obszarach kompetencji miękkich, menedżerskich, komptencji związanych z obsługą aplikacji binzesowych, promotorka innowacji - Certyfikat Lean Six Sigma Green Belt. Zaangażowana w mentoring trenerów wewnętrznych oraz szkolenia Train the Trainer. W początkowym etapie kariery związana z nauczaniem języka angielskiego wszystkich grup wiekowych (dzieci-seniorzy). Absolwentka studiów magisterskich DSW we Wrocławiu na kierunku Human Resources i Coaching oraz studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu na kierunku Coaching w biznesie.

Katarzyna Olszyńska Psycholog biznesu, coach/mentor (ICF), asesor, trener rozwoju indywidualnego. Absolwentka dwóch kierunków studiów: Marketing and Management polsko-amerykańskiej Uczelni (National-Louis University) oraz Psychologii – Uniwersytet SWPS. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”, Studium Coachingu International Coach Federation. Wykładowca przedmiotów z obszaru zarządzania i psychologii w biznesie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Communication Management, na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Interpersonal Communication in Business oraz Psychologia w biznesie, a także w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku Master of Business Administration. Prowadzi badania w zakresie rywalizacji i kooperacji kobiet w biznesie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i za granicą (USA, Francja). Posiada wieloletnią praktykę menedżerską. Kierowała, z licznymi sukcesami, kilkudziesięcio-osobowym zespołem odpowiedzialnym za realizację planów sprzedażowych, marketingowych oraz celów inwestycyjnych. Od 10 lat prowadzi samodzielne projekty mentoringowe oraz szkoleniowo-doradcze. Współpracuje z firmą HR PROJEKT Kinga Lachowicz – Tabaczek. Specjalizuje się w projektach dedykowanych kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla – zwłaszcza w obszarze rozwoju kompetencji miękkich w tym: skutecznej komunikacji, efektywnego przywództwa (kompetencje liderskie), zarządzania zespołem (psychologia zarządzania), wykorzystywania technik coachingowo – mentoringowych w biznesie, radzenia sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach trudnych, skutecznego działania lidera w przypadku wystąpienia zaburzeń psychicznych wśród pracowników. Zajmuje się kompleksowym rozwojem Pracownika. Począwszy od diagnozy poziomu wymaganych kompetencji, poprzez pracę nad określonymi obszarami rozwojowymi. W swoim dorobku ma ponad 5000 godzin treningu indywidualnego (coachingu biznesowego), kilkaset godzin szkoleniowych, ponad 1000 badań diagnozujących kompetencje metodą Assesment/Development Center (AC/DC).

Edyta Pazur Praktyk biznesu, coach, trener, doradca i konsultant HR. Przez kilka lat związana z International Coach Federation, gdzie pełniła rolę dyrektora i wrocławskiego oddziału oraz członka zarządu. Ma 20 letnie doświadczenie jako menadżer w międzynarodowych firmach o różnych kulturach organizacyjnych a współpracuje z dużymi organizacjami w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu, Coachingu grupowym i zespołowym jak również w procesach rozwojowych i szkoleniowych: budowania efektywnych zespołów i wsparcie szefa oraz obszar odporności psychicznej i stresu. Certyfikaty: Professional Certified Coach (PCC ) w ICF, CoachWise TM, Team Coach, Mentor CoachWise, Master Businness Trainer. Konsultant Harrison Assessments, Trener FRIS Style Myślenia i Działania, Master Trener Odporności Psychicznej MTQ Product Family i Zintegrowanego modelu Przywództwa ILM72 oraz facylitator metodyki Process IceBerg i CoachWise Facilitation Model. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz licznych szkoleń z zakresu coachingu oraz obszaru Gestalt. Z Uniwersytetem Ekonomicznych współpracuje od kilku lat. Prowadzi również zajęcia na WSB we Wrocławiu i Opolu.

Sylwia Przytuła Prof. UE, dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska oraz różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych i wizyt studyjnych.

Iwona Sługocka Menadżer, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze budowania wizerunku organizacji oraz komunikacji interpersonalnej w sektorze publicznym i biznesie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując 15 lat w służbie cywilnej oraz 8 lat jako menedżer w branży doradczo-szkoleniowej (Od 2012 roku kieruje własną firmą doradczo – szkoleniową). Specjalizuje się w prowadzeniu coachingów zespołowych oraz warsztatów w obszarze komunikacji interpersonalnej, etyki zawodowej i zarządzania przez wartości. Prowadziła szkolenia w obszarze komunikacji w zespołach zarówno dla jednostek sektora publicznego jak i dla biznesu, min dla: Najwyższej Izby Kontroli, KGHM Polska Miedź, Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Partnerów Santander Consumer Bank, Hotel Krasicki, Dworzysko Szczawno Zdrój, Procter & Gamble, RIESK Polska, Fast White Cat S.A. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka książek: Oceny pracownicze w służbie cywilnej (2015 r.) oraz Pierwsza ocena i ocena okresowa w korpusie służby cywilnej, indywidualny program rozwoju zawodowego (2010 r). Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) na kierunku Interwencja kryzysowa - Critical Incident Stress Foundation (ICISF). Ukończyła Szkołę Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. Certyfikowany trener FRIS. Obecnie znajduje się w trakcie procesu akredytacji ACC ICF.

Alicja Smolbik-Jęczmień Dr hab. inż. nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, profesor EUW, pracownik naukowo-badawczy Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół obszaru zarządzania zasobami ludzkim, w szczególności: doskonalenia i rozwoju zawodowego pracowników, kształtowania kariery zawodowej, zarządzania czasem, motywowania pracowników, różnorodności pokoleniowej oraz zarządzania zespołami wielopokoleniowymi. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim (m. in. Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości, 2017). Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie zarządzania personelem i jest członkiem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego.

Marta Smolińska Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, psychoterapeuta, trener, wykładowca. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Kierownik merytoryczny studiów Coaching w biznesie oraz Coaching i mentoring w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Z pracą w obszarze kompetencji miękkich i rozwoju związana od ponad 13 lat. Ekspert w zakresie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie budowania relacji, partycypacji i współpracy, wspierający w tych obszarach swoich klientów w drodze coachingu, warsztatów, treningów grupowych i indywidualnych oraz metody on the job shadow coaching. Zajmuje się rozwojem pracowników i podnoszeniem kompetencji, prowadząc projekty AC/DC oraz tworząc oraz realizując projekty rozwojowe dla organizacji, ukierunkowane na usprawnianie procesów zarządzania w oparciu o rozwój kompetencji menedżerskich, udrażnianie komunikacji i wzmacnianie pracy zespołowej. Gorąca zwolenniczka holistycznego spojrzenia na człowieka niezależnie od pełnionej roli – ze szczególnym uwzględnieniem i szacunkiem dla płaszczyzny emocjonalnej. Swe kompetencje stale podnosi uczestnicząc w wielu superwizjach i szkoleniach u nauczycieli z Polski i ze świata. Czas poza pracą spędzam podróżując z plecakiem i aparatem fotograficznym.

Sylwia Wrona Konsultant, badacz, projektant, certyfikowany: trener biznesu, tutor akademicki, facylitator procesów zespołowych (APMG Internetional™ Facilitation; 04248120-01-3RDC), moderator Design Thinking, trener FRIS®. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Szkoły Tutorów Akademickich (Collegium Wratislaviense), Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ. Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, doradcze oraz szkoleniowe. Specjalizuje się w obszarze komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, zarządzania marką, projektowania doświadczeń użytkownika, twórczego myślenia i poszukiwania rozwiązań z wykorzystaniem Design Thinking, zespołowego rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską (Zespół „Dobre Kadry”) metodę pracy projektowej LIFT – Learning in Facilitated Teams. W dorobku posiada wiele godzin zrealizowanych warsztatów dla przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, w tym takich podmiotów, jak: NOKIA, Credit Suisse, Dallmayr, Maspex, Poltronic S.A., Wrocławski Park Technologiczny S.A., AZYL Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Sp. z o.o. Sp. k., IMAS International Sp. z o.o., Dobre Kadry Sp. z o.o., Komunikacja Plus Group Sp. z o.o. Sp. k., MMC Szkolenia (Grupa MMC Polska), AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Adiunkt w Katedrze Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Rady Uczelni. Dyrektor Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be). Kontakt: https://www.linkedin.com/in/sylwiawrona/

Czesław Zając Prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Dziekan Szkoły Doktorskiej UE we Wrocławiu, w latach 2016-2018 Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 2019 roku Członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości na macierzystej Uczelni. Od 2020 roku Członek Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe oraz aktywność publikacyjna i dydaktyczna obejmują: zarzadzanie kapitałem ludzkim, kulturę organizacyjną, zachowania organizacyjne, zarządzanie przedsiębiorstwem, społeczne, organizacyjne i kulturowe problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. Autor około 160 publikacji, w tym kilku monografii. Wypromował 8 doktorów oraz kilkuset magistrów i licencjatów. Doświadczenie zawodowe obejmuje również kilkuletnie pełnienie funkcji menedżera ds. personalnych w funkcjonujących w Polsce, dużych instytucjach finansowych, w tym także międzynarodowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Katarzyna Grzesik
tel. 71 36 80 416
e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl
pok. 112, bud. D

Opiekun naukowy

Prof. dr hab Czesław Zając
tel. 71 36 80 412
e-mail: czeslaw.zajac@ue.wroc.pl
pok. 105, bud. D

Cena

4700 PLN

Cena regularna 4 700 zł.
Cena promocyjna 4 400 zł. - dla osób, które zapiszą się do dnia 31 sierpnia.
/cena promocyjna dla osób, które zapiszą się do końca sierpnia jest wpisywana do systemu po złożeniu dokumentów/

Płatność za studia podyplomowe może być dokonana w dwóch lub czterech ratach.

Na wniosek słuchacza istniej możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat.

Brak wpisowego.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,

Dodatkowych informacji o studiach udziela także kierownik studiów: tel. +48 609 649 416, e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-11-11

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-30

Wymagane dokumenty

  • Wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto