Finanse i Rachunkowość (z akredytacją ACCA) (edycja 6)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
16.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
9 000,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW POTWIERDZA CHĘĆ UCZESTNICTWA W STUDIACH.

Zajęcia w godz. 9.00-15.45.

Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w branży finansowej na całym świecie, dlatego członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

Kwalifikacja ACCA podzielona jest na trzy poziomy:

• Applied Knowledge - 3 egzaminy

• Applied Skills - 6 egzaminów

• Strategic Professional (podzielony na dwa moduły: Essentials oraz Options) - 4 egzaminy z 6

• Doświadczenie – to wymóg potwierdzenia swoich kompetencji i posiadania min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w finansach/księgowości

• Etyka – to obowiązkowy moduł o odpowiedzialności i etyce w biznesie

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość posiadają akredytację the Chartered Association of Certified Accountants (ACCA)

Akredytowane są następujące moduły (Applied Knowledge - 3 egzaminy, Applied Skills - 6 egzaminów):

• AB Accountant in Business
• MA Management Accounting
• FA Financial Accounting
• LW Corporate and Business Law
• PM Performance Management – jako przedmiot „Performance Management”
• TX Taxation – jako przedmiot „Podatki w rachunkowości”
• FR Financial Reporting – jako przedmiot „Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa”
• AA Audit and Assurance – jako przedmiot „Audyt finansowy”
• FM Financial Management – jako przedmiot „Financial Management”

Zajęcia odbywają się w języku polskim poza przedmiotami "Performance Management" i „Financial Management”.

Egzaminy są przeprowadzane w języku danego przedmiotu.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób, które chcą rozpocząć proces uzyskiwania certyfikatu ACCA:

W szczególności są przeznaczone dla:

 • kandydatów na głównych księgowych
 • dyrektorów finansowych CFO
 • kandydatów na menedżerów i dyrektorów finansowych
 • kontrolerów i biegłych audytorów
 • analityków finansowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 228 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy rachunkowości (Basics of Accounting) 20
2. Rachunkowość finansowa (Financial Accounting) 24
3. Prawo handlowe i cywilne (Corporate and Civil Law) 16
4. Rachunek kosztów (Cost Accounting) 16
5. Rachunkowość zarządcza (Management Accounting) 8
6. Zarządzanie strategiczne (Strategic Management) 8
7. Podatki w rachunkowości (Taxes in Accountancy) 24
8. Financial Management 32
9. Performance Management 32
10. Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa (International Accounting and Reporting) 32
11. Audyt finansowy (Financial Audit) 16
12. Oceny końcowe na świadectwie 0
RAZEM 228

Warunki i sposób zaliczenia studiów

- obecność na zajęciach
- egzaminy końcowe :

1. Podstawy rachunkowości - egzamin w języku polskim

2. Rachunkowość finansowa - egzamin w języku polskim

3. Prawo handlowe i cywilne - egzamin w języku polskim

4. Rachunkowość zarządcza - egzamin w języku polskim

- egzaminy końcowe zgodne z specyfiką egzaminów ACCA:

5. Podatki w rachunkowości - egzamin w języku polskim

6. Performance Management - egzamin w języku angielskim

7. Financial Management - egzamin w języku angielskim

8. Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa - egzamin w języku polskim

9. Audyt finansowy - egzamin w języku polskim

Organizacja studiów

 • studia są organizowane przy akredytacji ACCA Global
 • program studiów jest zatwierdzany przez ACCA Global
 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
 • zajęcia odbywają się w większości z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
 • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

 • pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego
 • audytorzy i biegli rewidenci
 • praktycy posiadający certyfikat ACCA
 • mecenasi i eksperci prawa podatkowego

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Cena

9000 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na 3 raty

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "Finanse i Rachunkowość (ACCA) "

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr hab. inż. Michał Biernacki,prof. UE e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-10

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-16

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Opola lub Wrocławia (uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce)

Terminy zjazdów 

16.10.2021

17.10.2021

30.10.2021

31.10.2021

13.11.2021

14.11.2021

27.11.2021 - egzamin PR/RF

04.12.2021

05.12.2021

11.12.2021

12.12.2021

18.12.2021 - egzamin AF

19.12.2021

08.01.2022

 09.01.2022

22.01.2022

23.01.2022

05.02.2022 - egzamin RZ, PHiC

12.02.2022 - egzamin PwR

05.03.2022

06.03.2022

19.03.2022

20.03.2022

 03.04.2022 - egzamin EiSM

09.04.2022

23.04.2022

24.04.2022

07.05.2022

14.05.2022 - egzamin FM

28.05.2022

29.05.2022

18.06.2022

19.06.2022

25.06.2022 - egzamin PM 

Dodatkowo będzie jeden z poniższych terminów:

06.02.2022

13.02.2022

02.04.2022

10.04.2022

08.05.2022

15.05.2022 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto