Ekspert usług księgowych (we współpracy z TaxAGroup) (edycja 6)

online__24_


Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 600,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW POTWIERDZA CHĘĆ UCZESTNICTWA W STUDIACH. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA.

Zajęcia w godz. 9.00-14.15 ( w większości zjazdów) niekiedy zajęcia do godz.17:00

Studia przy współpracy kancelarii doradztwa podatkowego TaxAGroup (https://taxagroup.pl).

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 600 421 451.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia biura rachunkowego w celu świadczenia usługowego prowadzenia ksiąg. Program studiów nastawiony jest na przygotowanie słuchaczy do efektywnego wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdania finansowego, sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń w ramach ZUS. W programie studiów uwzględniono zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym (praktyczna obsługa programy finansowo-księgowego, programu PKPiR.

"Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2014: Każdy (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność w zakresie określonych przestępstw i ubezpieczenie OC) może od 10 sierpnia 2014 r. usługowo prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe dla klientów i udzielać im porad podatkowych. Nie ma już obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów uprawniającego przed tą datą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych."

Adresaci

Studia kierowane są w szczególności do osób, które chcą założyć biuro rachunkowe i zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 204 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Odpowiedzialność i etyka zawodu księgowego 3
2. Formy prawne działalności biura rachunkowego 6
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 12
4. Rachunkowość jednostek non profit i stowarzyszeń 6
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 21
6. Wynagrodzenia i lista płac 12
7. Ubezpieczenia społeczne 6
8. Sprawozdawczość finansowa 6
9. Analiza finansowa 6
10. Kalkulacja kosztów 6
11. Inwentaryzacja 6
12. Zamknięcie roku 6
13. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 18
14. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 18
15. Podatek od towarów i usług (VAT) 18
16. Transakcje transgraniczne (WNT, WDT, TT, import, eksport) 6
17. Podatki lokalne 6
18. Podatek u źródła 3
19. Ordynacja podatkowa 6
20. Kontrola podatkowa 3
21. Podatkowa ewidencja komputerowa - PKPiR (lab) 6
22. Rachunkowość komputerowa - program F-K (lab) 18
23. Deklaracje podatkowe (CIT,VAT,PIT) - (lab) 6
RAZEM 204

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach
 • przygotowanie i obrona projektu - egzamin końcowy

Organizacja studiów

 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
 • zajęcia odbywają się w większości z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
 • program studiów jest zatwierdzany przez Komisję ds. opiniowania programów
 • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów
 • miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego
 • o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów zatrudnionych w TaxAGroup oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w tym biegli rewidenci, doradcy podatkowi). Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Cena

4600 PLN

Możliwa płatność w dwóch lub czterech ratach.

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr inż. Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-11-07

Termin uruchomienia studiów: 2021-11-13

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Łączymy praktykę z torią !!

Studia prowadzone przy współpracy z dostawcą oprogramowania  finansowo-księgowo-kadrowo-płacowego

logoreset

taxagroup


W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Opola lub Wrocławia (uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju)

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto