Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych (Certyfikat - Audytor Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych) (tryb online) (edycja 6)

online__24_


Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Data uruchomienia
23.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zajęcia w trybie ON-LINE

 • Wybrane zajęcia będą prowadzone wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • Niektóre zajęcia będą prowadzone stacjonarnie z transmisją on-line na platformie MS TEAMS.

Oznacza to, że zależnie od indywidualnych preferencji każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych będzie mógł uczestniczyć w zajęciach tradycyjnie lub zdalnie korzystając z komputera, ponieważ zajęcia stacjonarne będą transmitowane on-line. Wszystkie zajęcia będą w całości na żywo w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Udział w zajęciach, które będą w salach na terenie kampusu uczelni, będzie możliwy również zdalnie.

STUDENT WYBIERA, CZY CHCE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH STACJONARNIE CZY ON-LINE

Jeśli pandemia się rozwinie, wówczas zajęcia będą prowadzone w całości zdalnie za pośrednictwem MS TEAMS.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego oraz firmach audytorskich. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

Zgodnie przepisami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art.15): Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego może być przeprowadzony m.in. przez audytorów posiadających co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu posiada takie uprawnienia.

Efekty studiów:

 • samodzielne zaplanowanie i realizacja audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • samodzielne zaplanowanie i realizacja audytu systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi;
 • znajomość technik zarządzania usługami IT;
 • samodzielne przeprowadzenie szacowania ryzyka w oparciu o normy międzynarodowe;
 • samodzielne opracowywanie procedur ochrony informacji, identyfikowania oraz szacowania ryzyk towarzyszących wykorzystaniu techniki informacyjnej w przedsiębiorstwie;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych do przeprowadzenia audytu systemów informatycznych oraz do wykrywania oszustw i nadużyć komputerowych;
 • samodzielne przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania;
 • samodzielne opracowywanie procedur realizacji audytów wewnętrznych;
 • znajomość aspektów prawnych w obszarze IT;
 • znajomość zagadnień wymaganych do egzaminu CISA.

Na zajęciach omówione zostaną przepisy, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy audytora systemów informatycznych. Przedstawiona będzie metodologia prowadzenia badań w tym zakresie i zasady ich dokumentowania. Na ćwiczeniach i warsztatach słuchacze kształtować będą umiejętności niezbędne do tworzenia zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz profesjonalnego planowania, przeprowadzenia badań tych systemów i ich właściwego dokumentowania.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
 2. Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych II Stopnia PIKW
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html
 4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

 • osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych
 • osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w firmie
 • audytorów wewnętrznych, kontrolerów wewnętrznych,
 • informatyków,
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne
 • ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa
 • osób planujących w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych w instytucjach sektora publicznego lub prywatnego

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Standardy audytu systemów informatycznych 8
2. Planowanie i realizacja audytu systemów informatycznych 24
3. Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych 16
4. Planowanie i organizacja systemów informatycznych 8
5. Zarządzanie ryzykiem w IT 16
6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 40
7. Audyt infrastruktury informatycznej 8
8. Narzędzia wykorzystywane w pracy audytora 8
9. Kontynuacja działalności po awarii i zarządzanie ciągłością działania 8
10. Jakość systemów informatycznych 8
11. Prawne aspekty w IT 24
12. Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom komputerowym 16
13. Audyt legalności oprogramowania 8
14. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje
 • eksperci PIKW
 • praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów systemów informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach.

Kontakt i zapisy

 • Barbara Grzeszczak
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt". Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) w godz. 8:00-15:00 oraz mailowego barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-23

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto