Zarządzanie dla inżynierów (Virtual Classroom) (edycja 8)

online__17_

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Strona WWW: http://www.msp.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na VIII edycję PIERWSZYCH W POLSCE menedżerskich studiów podyplomowych dedykowanych DLA INŻYNIERÓW! Od tej edycji mamy nowy, uaktualniony o sugestie słuchaczy poprzednich edycji program.

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799

OPINIA DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA O STUDIACH ZARZĄDZANIE DLA INŻYNIERÓW:
Przygotowany przez Pana program studiów podyplomowych ma wysokie walory merytoryczne i będzie wzbudzał zainteresowanie wśród inżynierów różnych specjalności.
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB

Zapraszamy także do zapoznania się w wystawionymi nam przez Słuchaczy referencjami http://zdi.ue.wroc.pl/index.php/o-studiach/referencje/

Podstawowym celem studiów jest dostarczenie NOWOCZESNEJ i KOMPLEKSOWEJ wiedzy menedżerskiej niezbędnej w pracy każdego Inżyniera. Studia "Zarządzanie dla inżynierów" zostały stworzone tak, aby każdy z uczestników zdobył nie tylko WIEDZĘ teoretyczną, ale także UMIEJĘTNOŚCI praktycznego wykorzystywania narzędzi, metod i technik zarządzania w związku z tym programy poszczególnych przedmiotów ukierunkowane są na rozwój kompetencji twardych oraz miękkich. Szczegółowy program studiów został opracowany i konsultowany z wieloma menedżerami czynnie działającymi w branży budowlanej, środowiskowej oraz produkcyjnej. Zajęcia prowadzone są zarówno przez uznanych teoretyków, jaki i praktyków zarządzania oraz inżynierii.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków zarządzania z wieloletnim doświadczeniem,
 • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
 • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko Słuchaczom,
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Do studiów podyplomowych w wersji Virtual Classroom używamy platformy MS Teams. Uczelnia założy wszystkim Słuchaczom konta i prześle dane logowania. MS Teams działa na komputerach (Mac/Windows), a także na telefonach i tabletach (system Adroid i IOS). Wystarczy więc mieć dowolne urządzenie i dostęp do internetu, aby wziąć udział w studiach. Platforma MS Teams pozwala na transmijsę dźwięku i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów w czasie rzeczywistym, a więc czujemy się jak w sali szkoleniowej.

E-learning a Virtual Classroom.
Tradycyjny e-learning znany od kilkunastu lat to przygotowane i nagrane wcześniej wykłady oraz ćwiczenia do tych wykładów. W tej wersji uczestnicy mogą w dowolnym momencie skorzystać z udostępnionego materiału, jednak nie mają bezpośredniego kontaktu z trenerem i nie mogą zadawć pytań w czasie rzeczywistym. Można powiedzieć, że e-learning 1.0 to komunikacja jednokierunkowa. W naszych studiach używamy e-learningu 3.0, tj. Virtual Classroom, gdzie uczestnicy mogą się zobaczyć, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem. Nie korzystamy z raz przygotowanych materiałów - studia realizowane są w czasie rzeczywistym i każda sesja jest inna - dostosowana do Waszych oczekiwań przy pełnej interakcji z grupą.

Adresaci

Studia są dedykowane dla wszystkich inżynierów niezależnie od branży, w której pracują. Ideą studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy menedżerskiej niezbędnej do pracy każdego inżyniera.

Studia te uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności na rynku inwestycyjno-budowlanym z uwzględnieniem obszaru projektowania.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 158 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania 12
2. Strategie zarządzania 6
3. Zarządzanie zmianami 6
4. Zarządzanie jakością i innowacjami 8
5. Skuteczne przywództwo 6
6. Metody i techniki zarządzania 6
7. Dobór pracowników w oparciu o modele kompetencyjne 6
8. Budowanie, kierowanie i motywowanie zespołu 8
9. Psychologia kierowania 8
10. Twórcze rozwiązywanie problemów inżynierskich 4
11. Komunikacja w pracy inżyniera 8
12. Skuteczne oceny pracownicze 6
13. Negocjacje i zarządzanie w sytuacjach konfliktowych 8
14. Zarządzanie stresem 4
15. Organizacja miejsca pracy zgodna z ergonomią i zasadami bezpieczeństwa 8
16. Lean management w pracy inżyniera 6
17. TOC w zarządzaniu projektami inżynierskimi 8
18. Techniki zarządzania projektami dla inżynierów 8
19. Prawne aspekty zarządzania 8
20. Fundusze unijne w pracy inżyniera 8
21. Prawo zamówień publicznych 8
22. Analiza ekonomiczna dla inżynierów 8
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 158

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (min. 80%)
Zdanie egzaminu końcowego. Egzamin ma formę pisemną (pytania otwarte) i jest zwieńczeniem procesu dydaktycznego. Słuchacze pierwszych edycji studiów uznali tę formę zaliczenia jako najbardziej adekwatną do charakteru studiów.

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim poprzez platformę MS Teams.
 • Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godziny 09:00 do 16:00, planowana liczba zjazdów: ok 12.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Terminy zjazdów w I semestrze zostaną podane bliżej terminu rozpoczęcia studiów.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy prowadzący różnego typu projekty w firmach o światowym zasięgu.

Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych podczas szkoleń oraz zajęć na innych studiach podyplomowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 601 750 799
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

4500 PLN

Podstawowa cena Studiów to 4 500,00 PLN brutto (płatność jednorazowa).
Istnieje możliwość dokonania płatności w dwóch ratach po 2 500,00 PLN. Aby wybrać taki system zapisów, prosimy o przesłanie informacji mailowej zaraz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na studia.

Kontakt i zapisy

W sprawach związanych z rekrutacją i zapisami prosimy kontaktować się z Kierownikiem studiów:

dr Marek Krasiński

e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl

tel. +48 601 750 799

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,

tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-05

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-24

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto