Industry 4.0 Global Executive Postgraduate Programme (edycja 1)

Semestr letni 2020/2021, zimowy 2021/2022

Rekrutacja do
28.05.2021 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
29.05.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
18 000,00 zł

Strona WWW: https://industry.stanversity.com

Cele i charakterystyka studiów

[EN below]

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania spółkami produkcyjnymi zgodny z tzw. Przemysłem 4.0. Studia skierowane są przede wszystkim do polskich firm przemysłowych, zwłaszcza z sektorów: motoryzacyjnych, chemicznych, elektronicznych, spożywczych. Studia są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w wielu obszarach zarządzania firmą produkcyjną. Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy w zakresie tworzenia strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w kierunku wysokorozwiniętego Przemysłu 4.0, inteligentnych produktów, łańcuchów dostaw, linii produkcyjnych oraz nowoczesnych systemów pracy.

[EN]

The aim of the postgraduate programme is to provide knowledge and practical skills in the management of manufacturing companies in accordance with the Industry 4.0. Programme is designed primarily for managers form Polish industrial companies, especially in the following sectors: automotive, chemical, electronics and food processing.

The programme is aimed at raising competences and forming skills necessary for effective work in many areas of manufacturing company management. The programme will allow to broaden knowledge in the field of creating strategies of digital transformation of a company towards highly developed Industry 4.0, intelligent products, supply chains, production lines and modern work systems.

Adresaci

[EN below]

Studia są dedykowane dla menedżerów firm z sektora przemysłowego które stoją przed wyzwaniem implementacji nowoczesnego Przemysłu 4.0 w swoich placówkach. Absolwenci dowiedzą się jakie są kluczowe modele transformacji przemysłowej, poznają najważniejsze technologie, rozwiną swoje zdolności w zakresie zarządzania ludźmi oraz zmianą. Wreszcie, stworzą mapę drogową zmian we własnej placówce, dzięki współpracy z ekspertami z całego świata.

[EN]

The programme is dedicated to managers of companies from the industrial sector that face the challenge of implementing modern Industry 4.0 in their facilities.

Graduates will learn the key models of industrial transformation are, become familiar with the most important technologies, develop their skills in people and change management. Finally, they will create a roadmap for change in their own organisation through collaboration with experts from around the world.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 165 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Industry 4.0 introduction 11
2. Impact of Fourth Industrial Revolution on World 11
3. Introducing Digital Transformation: 4 Smarts 6
4. Smart working. The impact of industry 4.0 technologies for employees 5
5. Digital Product - Service and Smart Products 11
6. Data science for industrial managers 11
7. Production Planning, Scheduling and Controlling in Industry 4.0 11
8. Process Automation in Industry 4.0 6
9. Internet of Things. Practical implementation in I4.0 systems 5
10. Business Simulation: applying digital-twin in the I4.0 factory 11
11. Smart Supply Chain and Logistics 11
12. Blockchain: how to benefit from it in I4.0 5
13. AI vs. the world - how it will impact the world and future of work 6
14. Cybersecurity in industrial organizations 6
15. Managing Technological Risks 5
16. Artificial Intelligence and Machine learning for managers 11
17. Becoming Lean: Leadership in Manufacturing 11
18. Managing the Digital transformation: Digital Competences 4.0 6
19. Managing the Digital transformation. Change Management 5
20. Implementation and Business Model transformation - roadmap workshops 11
RAZEM 165

Warunki i sposób zaliczenia studiów

[EN below]

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Prezentacja mapy drogowej Przemysłu 4.0 na koniec zajęć

[EN]

 • Attendance (min. 80%)
 • Presentation of the Industry 4.0 roadmap at the end of class

Organizacja studiów

[EN below]

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
 • analiza przypadków
 • ćwiczenia warsztatowe
 • symulacje decyzyjne
 • symulacje procesów biznesowych
 • filmy instruktażowe

[EN]

Classes will be conducted every 2-3 weeks on Saturdays using the following methods

 • lecture with the use of multimedia presentations
 • case study
 • workshop exercises
 • decision-making simulation
 • simulations of business processes
 • instructional videos

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

18000 PLN

Kontakt i zapisy

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://industry.stanversity.com/

Kontakt: tel. 660 601 091

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-05-28

Termin uruchomienia studiów: 2021-05-29

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://industry.stanversity.com

Szczegółowe informacje na temat studiów:

tel. 660 601 091


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto