Zarządzanie i technologie w Industry 4.0 (edycja 1)

Semestr letni 2020/2021, zimowy 2021/2022

Rekrutacja do
28.02.2021 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
13.03.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
6 700,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie i technologie w Industry 4.0 jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznania potrzeb przedsiębiorstwa związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa i zaplanowania działań zapoczątkowujących taką transformację w firmie. Przekazana wiedza i nabyte umiejętności związane będą z tworzeniem i rozwijaniem przedsiębiorstwa w kierunku cyfrowej zmiany.

Słuchacze nabędą kompetencje we wszystkich obszarach niezbędnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej: począwszy od pomysłu i kreowania transformacji cyfrowej, poprzez uzyskanie dofinansowania, budowania cyfrowej strategii sprzedażowej, poszerzania kompetencji menedżerskich oraz rozumienie podstawowych technologii Industry 4.0.

Program studiów ukierunkowany jest na nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania cyfrową transformacją. Program studiów jest tak zaplanowany, aby tę wiedzę i umiejętności przekazywali doświadczeni wykładowcy i przede wszystkich cenieni praktycy Industry 4.0.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby, które chcą poznać tematykę Industry 4.0 i które myślą o transformacji cyfrowej swojej firmy lub firmy w której są zatrudnieni.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Zarządzanie 4.0
1. Wyzwania Industry 4.0 4
2. Strategie i zmiany w Industry 4.0 8
3. Związki ekonomii i zarządzania z Industry 4.0 4
4. Manager i zespoły w Industry 4.0 8
5. Aspekty prawne w Industry 4.0 8
6. Transformacja cyfrowa w gospodarce 8
7. Modele biznesowe w Industry 4.0 8
8. Zarządzanie projektami w Industry 4.0 8
9. Finansowanie biznesu 4.0 8
10. Inteligentny produkt, sprzedaż i systemy sprzedażowe w Industry 4.0 16
Technologia w 4.0
11. Cyberbezpieczeństwo 8
12. Internet Rzeczy (IoT) 8
13. Sztuczna Inteligencja i Big Data 8
14. Symulacje biznesowe 4
15. Rozszerzona rzeczywistość 4
16. Technologia druku 3D 8
17. Automatyzacja i robotyzacja 8
18. Technologie i zastosowania blockchain 8
19. Pozioma i pionowa integracja w gospodarce 8
Wizyty studyjne
20. Warsztaty - projektowanie modeli biznesowych 12
21. Warsztaty - projektowanie transformacji cyfrowej 8
RAZEM 164

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem zaliczania studiów jest:

obecność na zajęciach (wymagane 80% obecności), uczestnictwo i zaliczenie egzaminu (indywidualnie lub zespołowo) - uczestnicy w ramach egzaminu końcowego przedstawią projekt transformacji cyfrowej wybranego przedsiębiorstwa.

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną.

Organizacja studiów

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej (soboty i niedziele). W ramach studiów odbędą się wizyty studyjne w fabrykach 4.0 oraz centrach 4.0.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Rafał Trzaska
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
e-mail: rafal.trzaska@ue.wroc.pl

Cena

6700 PLN

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. nr 4) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie "papierowej" należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mógł skutkować skreśleniem z listy.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z Kierownikiem studiów - dr Rafał Trzaska - rafal.trzaska@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-02-28

Termin uruchomienia studiów: 2021-03-13

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
  • kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto