Zarządzanie projektem IT (edycja 1)

Semestr letni 2020/2021, zimowy 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
29.05.2021 r.
Za 22 dni
Cena
4 800,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

NOWOŚĆ!

PROGRAM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UKIERUNKOWANY NA PROJEKTY INFORMATYCZNE

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia w trybie zdalnym (Virtual Classroom). Tryb zajęć w kolejnym semestrze zależy od sytuacji epidemicznej i wynikających z niej obostrzeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O STUDIACH I REKRUTACJI:

Krzysztof Ćwik

adres email: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM IT to nowa odsłona, a zarazem znacząca modyfikacja prowadzonych od 2010 roku studiów podyplomowych z zarządzania projektami.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM IT to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw z branży informatycznej, która jest najszybciej rozwijającą się branżą w Polsce i na świecie.

Program został dostosowany do potrzeb kadrowych firm z branży IT, w których dominuje podejście projektowe.

alt text

Project manager kierujący projektem informatycznym nie musi mieć kierunkowego wykształcenia. Powinien jednak mieć kompetencje z czterech głównych obszarów. Są to zarówno elementy "twarde" (m.in. metodyki, narzędzia zarządzania projektem), "miękkie" (m.in. umiejętności kierownicze, motywowanie, zarządzanie konfliktem), jak również obszar związany z biznesowym otoczeniem projektów (m.in. struktury organizacyjne, aspekty finansowe realizacji projektów, strategie i modele biznesu). Oprócz tego trzeba jednak znać specyfikę projektów informatycznych, które znacząco różnią się od projektów realizowanych w innych branżach. To przede wszystkim stosowana nomenklatura, znajomość procesu tworzenia oprogramowania, specyfika metodyk zarządzania projektami IT. Takie "połączenie" oferuje właśnie ZARZĄDZANIE PROJEKTEM IT.


Podstawowe zalety ZARZĄDZANIA PROJEKTEM IT to:

POŁĄCZENIE uniwersalnych elementów zarządzania projektami oraz kwestii organizacyjnego i strategicznego kontekstu zarządzania projektami ze specyfiką projektów informatycznych

UKIERUNKOWANIE merytorycznych treści na zarządzanie projektem IT - przekazanie słuchaczom wiedzy związanej ze specyfiką projektów informatycznych

• program jest wynikiem zarówno DOŚWIADCZEŃ zebranych przez wiele lat prowadzenia studiów i szkoleń związanych z zarządzaniem projektami, jak i SUGESTII PRACODAWCÓW I PRAKTYKÓW z przedsiębiorstw branży IT

• większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów z pokazaniem praktycznej strony prezentowanych treści (analiza CASE STUDIES)

• zajęcia prowadzi SPRAWDZONA KADRA trenerów z dużym doświadczeniem szkoleniowym, jak również praktyków zarządzania projektami z międzynarodowych korporacji. Wszyscy oni mają już duże doświadczenie z prowadzeniu szkoleń, w tym w trybie online.

• studia kończą się egzaminem w formie testu - świadectwo ukończenia studiów potwierdza więc posiadanie kluczowej wiedzy związanej z zarządzaniem projektami


Dodatkowe korzyści z wyboru ZARZĄDZANIA PROJEKTEM IT:

• możliwość uzyskania pełnego odpisu świadectwa w języku angielskim

• dostęp do wirtualnej pracowni komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

• dostęp do aplikacji z platformy Microsoft 365

• dostęp do światowych baz danych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge


Do zajęć w formule Virtual Classroom używana jest platforma MS Teams, która działa na komputerach (Mac/Windows), telefonach i tabletach (Android/iOS). Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto do logowania się w aplikacji. Wystarczy mieć dowolne urządzenie i dostęp do Internetu, aby brać udział w zajęciach. Platforma MS Teams pozwala na transmisję audio i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów szkoleniowych w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mogą się widzieć, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem.


Adresaci

Studia kierowane są do osób, które chciałyby w przyszłości pracować w charakterze lidera, koordynatora lub kierownika projektu informatycznego.

Układ i treść programu zostały tak przygotowane, aby uczestnikami studiów mogli być zarówno ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z praktyką i teorią zarządzania projektami, jak i ci, którzy chcą usystematyzować i formalnie potwierdzić już posiadaną wiedzę z tego zakresu, a także rozszerzyć ją o specyfikę projektów IT.

Moduł poświęcony specyfice projektów informatycznych przedstawia wiedzę na poziomie podstawowym, dzięki czemu może być skierowany do słuchaczy nie mających jeszcze żadnych kompetencji z tego zakresu.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem IT (84 godziny)
1. Podstawy zarządzania projektami 8
2. Dobre praktyki wg PMBOK® 12
3. Lean Project Management 8
4. AGILE PM® - zwinne zarządzanie projektem 16
5. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami (Microsoft® MS Project) 8
6. Specyfika zarządzania projektem infromatycznym: SCRUM, Extreme Programming, DSDM 12
7. Warsztaty SCRUM 8
8. Wprowadzenie do metodyki DevOps 8
9. Scaled Agile Framework (SAFe) – zarządzanie złożonymi projektami 4
Specyfika projektów IT (24 godziny)
10. Proces tworzenia oprogramowania 8
11. Podstawy architektury systemów i technologii IT 8
12. ITIL® - narzędzia utrzymania projektu 4
13. Testy w projektach IT 4
Organizacyjne aspekty zarządzania projektem IT (52 godziny)
14. Zespół projektowy – budowanie i kierowanie 8
15. Interpersonalne kompetencje kierownika projektu 12
16. Wirtualne zespoły projektowe 4
17. Warsztaty doskonalenia umiejętności kierownika projektu 4
18. AGILE BA® - biznesowa analiza projektu 8
19. Modele biznesu w podejściu projektowym 10
20. Rozwiązania strukturalne realizacji projektów 6
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (m.in. 80%)

• egzamin końcowy w formie testu


Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w SOBOTY i NIEDZIELE (od godziny 9.00 do 16.00)

• zajęcia w formule online poprzez platformę MS Teams

• zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są w salach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu lub w innych salach szkoleniowych na terenie Wrocławia

• słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w formie cyfrowej do poszczególnych przedmiotów


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania projektami, które zdobywali jako project managerowie, konsultanci i certyfikowani trenerzy biznesowi wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. Siemens Polska, SISMS, Atos, IBM, Lodestone Management Consultants, B2B Consulting, ISiZ), jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego z dużym doświadczeniem konsultingowym i szkoleniowym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 71 36 80 653,
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

4800 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie lub cztery raty, płatne w podanych przez kierownika studiów terminach.

Płatność za studia następuje wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło takie jak wybrane przy rejestracji na studia). Prosimy nie uiszczać opłat przed otrzymaniem informacji, że jest to już możliwe.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. nr 4) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie "papierowej" należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mógł skutkować skreśleniem z listy.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-05-23

Termin uruchomienia studiów: 2021-05-29

Wymagane dokumenty

  • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

zpit

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed wyznaczonym terminem.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane terminy zjazdów w 1. semestrze studiów (plan może ulec drobnym modyfikacjom):

1) 29.05 - 30.05

2) 12.06 - 13.06

3) 19.06 - 20.06

4) 26.06 - 27.06


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto