Logistyka wspomagana komputerowo (SAP ERP, MS Excel) (edycja 5)

Semestr letni 2020/2021, zimowy 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.02.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
5 000,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności stosowania metod i narzędzi logistyki w praktyce gospodarczej. Oprócz prezentacji zasad funkcjonowania profesjonalnego systemu SAP w obszarze logistyki uczestnicy studiów poznają możliwości jakie dają arkusze kalkulacyjne i aplikacje bazodanowe w realizacji zadań logistyki.

Program studiów i wykorzystywany do prezentacji rozwiązań praktycznych system informatyczny (SAP ERP) zostały dostosowane do wymagań rynkowych. Uczestnicy kursu będą mogli poznać kompletny cykl logistyczny począwszy od prognozowania popytu i planowania zaopatrzenia, poprzez gospodarkę magazynową i zarządzanie produkcją, aż po sprzedaż i dystrybucję. Prezentacja możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do tworzenia analiz i wyznaczania parametrów funkcjonowania systemu logistycznych będzie uzupełniona przez demonstrację funkcjonowania modułów logistycznych systemu SAP ERP i podstaw ich konfiguracji. W szczególności uczestnicy poznają funkcjonowanie modułów MM, WM, PP, SD, FI. Kadra trenerska z dużym doświadczeniem projektowym gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych zajęć.

95% zajęć realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a uczestniczy dostają możliwość korzystania z systemu SAP ERP na cały okres studiów. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich komputerowej formie, uczestnicy mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w pracy zawodowej.

Adresaci

Studia są kierowane do logistyków, analityków, pracowników działów zarówno logistyki jak i produkcji, zaopatrzenia oraz dystrybucji, którzy chcą poznać możliwości wspomagania zadań logistyki za pomocą profesjonalnego oprogramowania SAP ERP, a także funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego oraz baz danych.

Uczestnictwo w kursie pozwoli: • doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, • zdobyć wiedzę i umiejętności stosowania metod logistyki w praktyce gospodarczej, • zdobyć umiejętności tworzenia i oceny rozwiązań informatycznych na potrzeby logistyki, w tym w szczególności w oparciu o system SAP, funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego, aplikacji bazodanowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do logistyki 4
2. Systemy informatyczne w logistyce 4
3. [MS EXCEL] Prognozowanie 16
4. [MS EXCEL] Sterowanie zapasami 16
5. [SAP] Gospodarka materiałowa i magazynowa 16
6. [MS EXCEL] Planowanie zagregowane 16
7. [SAP] Sprzedaż i dystrybucja 16
8. [MS EXCEL] Procedura MRP i MRPII 8
9. [SAP] Planowanie produkcji 16
10. [MS EXCEL] Statystyczna kontrola procesów 8
11. [MS EXCEL] Budowanie raportów w zastosowaniach logistycznych 8
12. [SAP] Sprawozdawczość logistyczna 16
13. [SAP] Gospodarka remontowa 8
14. [MS EXCEL] Zarządzanie magazynem 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych we wspomaganiu funkcji logistycznych nowoczesnych przedsiębiorstw, w tym także ze znajomości pracy z modułami logistycznymi systemu SAP ERP.

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim. Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu (od godziny 9:00 do 16:00).

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów

Studia obsługiwane będą przez platformę internetową, na której zamieszczane będą materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła informacji.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone będą przez osoby z dużym doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarze logistyki przedsiębiorstwa.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Izabela Dziaduch, adiunkt
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
e-mail: izabela.dziaduch@ue.wroc.pl
pok. 621, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Paweł Hanczar
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
e-mail: pawel.hanczar@ue.wroc.pl
pok. 10, bud. B

Cena

5000 PLN

Cena Studiów to 5 000,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach:

I rata 2 500,00 zł do 22.02.2021 r.
II rata 2 500,00 zł do 17.09.2021 r.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Wszelkich informacji na temat studiów udziela dr inż. Izabela Dziaduch (izabela.dziaduch@ue.wroc.pl).

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

Godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-02-05

Termin uruchomienia studiów: 2021-02-27

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • Oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • dowód osobisty - do wglądu, jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto