Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami (edycja 23)

Semestr letni 2020/2021, zimowy 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.03.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 450,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych i rachunkowych, polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz sprawozdawczości podatkowej, wzbogaconej dodatkowo umiejętnościami stosowania oraz prowadzenia ksiąg podatkowych. Zajęcia prowadzone są głównie przez doświadczonych doradców podatkowych oraz dodatkowo pracowników UE we Wrocławiu.

W trakcie studiów kładziemy naciska na stosowanie prawa podatkowego, kwestie zarządzania podatkami oraz stosowania ksiąg rachunkowych. Sprawność w posługiwaniu się normami prawa podatkowego przez osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i rozliczenia jest podstawą zgodnej z przepisami realizacji obowiązków podatkowych oraz stanowi niezbędny warunek prowadzenia optymalnej polityki podatkowej przedsiębiorstwa i wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Przedmiotem studiów jest również problematyka prawa celnego, zasad międzynarodowego opodatkowania i obowiązującego systemu ubezpieczeń.

Zakres merytoryczny studiów odzwierciedla wymagania stawiane kandydatom na doradcę podatkowego, a studia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdawania egzaminu na doradcę podatkowego.

Adresaci

Studia podyplomowe DORADZTWO PODATKOWE I ZARZĄDZANIE PODATKAMI są kierowane do kadry menedżerskiej, w szczególności odpowiedzialnej za decyzje finansowe, do księgowych i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczeniami podatkowymi, do kandydatów na doradców podatkowych oraz do osób zainteresowanych problematyką podatkową.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania podatkami i ryzykiem podatkowym 4
2. Strategie podatkowe 20
3. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe 8
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych 12
5. Podatek dochodowy od osób prawnych 12
6. Podatek od towarów i usług 12
7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT 8
8. Podatek akcyzowy 8
9. System opłat i podatków lokalnych 4
10. Cła i procedury celne 8
11. Opodatkowanie międzynarodowe i unikanie podwójnego opodatkowania 8
12. Zasady rachunkowości 8
13. Prowadzenie ksiąg podatkowych 8
14. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym 16
15. Podatki w sprawozdawczości finansowej 8
16. Kontrola podatkowa 8
17. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
18. Prawo karne skarbowe 4
19. Opodatkowanie przekształceń przedsiębiorstw 8
20. Ceny transferowe w rozliczeniu podatkowym 12
21. Studia przypadków 12
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (min. 80 %) • egzamin końcowy

Organizacja studiów

  • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa-trzy tygodnie • uczestnicy otrzymują książki związane z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez doradców podatkowych zatrudnionych w firmach doradczych oraz prowadzących własne kancelarie, pracowników organów podatkowych, a także przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zatrudnieni wykładowcy, a w szczególności doradcy podatkowi, służą pomocą osobom zdającym egzaminy na doradcę podatkowego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

4450 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 4 raty w przypadku płatności indywidualnych, po przesłaniu prośby na adres mailowy magdalena.baranska@ue.wroc.pl

Kontakt i zapisy

**Dokumenty należy przysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście na adres **

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Informacje o studiach:

  • u kierownika - dr Michał Poszwa 501056723, michal.poszwa@ue.wroc.pl

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, czynne: pn-pt. 7.00-14.30

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-03-22

Termin uruchomienia studiów: 2021-03-27

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów uczestnicy otrzymują informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.


Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika:

dr Michał Poszwa

tel. 501 05 67 23

Planowany termin rozpoczęcia zajęć na studiach - 20-21.03.2021

Terminy zajęć w semestrze I.:

27-28.03.

10-11.04.

24-25.04.

15-16.05.

29-30.05.

5-6.06.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto