Akademia trenera - profesjonalne zarządzanie szkoleniami (edycja 4)

Semestr letni 2020/2021, zimowy 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.02.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 400,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Strona WWW: http://www.trenerbiznesu.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

NOWY PROGRAM UWZGLĘDNIA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA TRENERÓW DO REALIZACJI SZKOLEŃ ON-LINE

Rozwój pracowników? Trener biznesu? Szkoła trenerów? A może solidne studia podyplomowe?! Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z zakresu planowania, realizacji i ewaluacji szkoleń. Dobór tematyki zajęć pozwoli słuchaczom rozpoznać teoretyczne i praktyczne aspekty procesu zarządzania szkoleniami. Studia w swoim zakresie merytorycznym bazują na unikalnym połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji trenera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją. Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość udziału w sesjach z ekspertami-trenerami oraz praktykami z zakresu zarządzania, dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także udziału w licznych ćwiczeniach praktycznych. Pod kierownictwem wykładowców (psychologów, pedagogów, aktorów, muzyków), trenerów i konsultantów, słuchacze rozwijają umiejętności profesjonalnego zarządzania szkoleniami. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z wykazem przedmiotów i oceną ogólną). Ma także możliwość zdobycia praktyki/referencji w dużej organizacji. Dla chętnych organizowane są dodatkowe szkolenia, doskonalące umiejętności posługiwania się konkretnymi metodami pracy trenera.

Strona dedykowana studiom (na której m.in. zamieszczane są materiały dla Słuchaczy): www.trenerbiznesu.ue.wroc.pl.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem umiejętności profesjonalnego zarządzania szkoleniami, a w tym planowania, realizacji i ewaluacji szkoleń. Kompetencje rozwijane w trakcie studiów są niezbędne nie tylko osobom pragnącym profesjonalnie wykonywać zawód trenera, ale także np. specjalistom HR, specjalistom BHP, kierownikom instytucji publicznych oraz menedżerom firm prywatnych, których praca wymaga prowadzenia publicznych wystąpień, komunikowania i wdrażania zmian w organizacji oraz rozwoju podległych im pracowników. Umiejętności rozwijane podczas studiów są także niezbędne osobom wdrażającym w organizacjach standardy jakości, narzędzia lean manufacturing, zarządzającym projektami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ I: ROZWÓJ W ORGANIZACJI – PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA
1. Szkolenie pracowników jako składowa procesu ZZL 4
2. Rozwój personelu na tle współczesnych koncepcji zarządzania 4
3. Uwarunkowania pracy trenera 4
4. Pozyskiwanie środków na szkolenia z funduszy europejskich 4
MODUŁ II: SPECYFIKA NAUCZANIA LUDZI DOROSŁYCH
5. Psychologia uczenia się dorosłych 8
6. Elementy andragogiki 8
7. Trening komunikacji 16
8. Proces grupowy. Praca z różnymi typami uczestników szkolenia 16
MODUŁ III: KSZTAŁTOWANIE WARSZTATU TRENERA
9. Zasady organizacji, projektowania i ewaluacji szkoleń 8
10. Praca nad emisją głosu 4
11. Sztuka autoprezentacji. Trening aktorski 16
12. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych i pracy z flipchartem. Projektowanie szkoleń on-line. 4
13. Metody szkoleniowe (wykład, dyskusja, burza mózgów, case study, scenki, gry symulacyjne, coaching, mentoring) 36
14. Specyfika szkoleń outdoorowych 8
15. „Czasoumilacze” – czyli ćwiczenia na rozgrzewkę i przerywniki 4
16. Kreatywna adaptacja i wykorzystanie rekwizytów oraz gier szkoleniowych 8
17. Warsztat „Ja w roli trenera” 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów plus zdanie egzaminu końcowego. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywa się zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez prowadzących. Natomiast egzamin końcowy obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Organizacja studiów

 • Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela, w godz. 9:00-16:00).
 • Zajęcia są prowadzone przy użyciu metod aktywizujących w kameralnej grupie (decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują pomoce dydaktyczne (do pobrania ze strefy Słuchacza na stronie trenerbiznesu.ue.wroc.pl), materiały promocyjne oraz dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Start studiów z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz anulowaną wcześniejszą zgodę Rektora na prowadzenie części zajęć w trybie tradycyjnym (komunikat z dnia 07.10.2020) został przełożony na luty 2021.
 • Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów - w styczniu 2021. W przypadku podtrzymania decyzji Rektora o prowadzeniu zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, możliwe jest przesunięcie terminu rozpoczęcia 4 edycji studiów na jesień 2021.
 • Po zakończeniu studiów możliwe jest odbycie praktyk/zdobycie referencji trenerskich w dużym wrocławskim przedsiębiorstwie o znanej marce.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy, konsultanci oraz posiadający duże doświadczenie szkoleniowe absolwenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. UEW
tel. 71 36 80 411
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

4400 PLN

Brak opłaty wpisowej.
4190 PLN - to cena promocyjna obowiązująca przy jednorazowej płatności
4400 PLN - to cena regularna, która obejmuje płatność w dwóch ratach (w określonych terminach- I rata do 15.03.2021, II rata do 15.10.2021).

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80 452 lub 71 36 80 949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Informacje o studiach i kontakt we Wrocławiu:

 • Dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. UE, tel. 503-129-991, e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
 • Mgr Agnieszka Manowska, Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 53-307 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-02-07

Termin uruchomienia studiów: 2021-02-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

W ramach studiów podyplomowych oferujemy:

1. Świadectwo ukończenia studiów na uczelni z bogatą tradycją.

2. Unikalną formułę studiów polegającą na połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji trenera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją.

3. Przyjazną atmosferę pracy i partnerskie relacje z ekspertami (konsultacje z ekspertami podczas całych studiów a także po ich zakończeniu).

4. Zajęcia z doświadczoną kadrą (wykładowcami akademickimi, pedagogami, psychologami, aktorami, muzykami, trenerami, konsultantami).

5. Nieograniczony dostęp do materiałów dedykowanych Słuchaczom (strona www.trenerbiznesu.ue.wroc.pl).

6. Po zakończeniu studiów możliwe jest odbycie praktyk/zdobycie referencji w dużym wrocławskim przedsiębiorstwie o znanej marce. 

Tak było podczas pierwszej edycji studiów:

na_strone_2018

Poniżej przedstawiamy sylwetki wybranych ekspertów:

trenerzy_2018Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto