Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (Wrocław) (edycja 8)

online__21_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest:

 • pogłębianie wiedzy z zakresu istoty i znaczenia koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw dla uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach Europy i rynku globalnym.
 • przekazanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności w obszarze analizy, planowania, konfigurowania, integracji, koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw, w tym wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi) w celu poprawy skuteczności i efektywności zarządzania łańcuchami dostaw.
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi w łańcuchu dostaw oraz doboru i doskonalenia infrastruktury technicznej i informatycznej łańcuchów dostaw, przy jednoczesnym propagowaniu idei współpracy w tym zakresie, opartej na partnerstwie.

Korzyści dla słuchaczy:

 • Jedne z nielicznych studiów podyplomowych w Polsce z zakresu analizy, planowania, konfigurowania, integracji, koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw.
 • Możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych, poszerzających wiedzę z zakresu logistyki o aspekty praktyczne, w tym planowany wyjazd do Hamburga.
 • Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, AGH w Krakowie oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki.
 • Wykłady z wybitnymi naukowcami.

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy:

 • chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie logistyki przedsiębiorstwa i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw,
 • zajmują stanowiska menadżerskie w obszarze logistyki,
 • koordynują funkcjonowanie łańcuchów dostaw,
 • mają doświadczenie zawodowe.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 174 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Strategie łańcucha dostaw 16
2. Zarządzanie procesami logistycznymi 8
3. Prognozowanie popytu 14
4. Sales and Operations Planning (S&OP) 4
5. Logistyczna obsługa klienta 6
6. Zasoby ludzkie w zarządzaniu łańcuchem dostaw 4
7. E-Logistyka 6
8. Logistyka ostatniej mili 8
9. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw 8
10. Analiza i planowanie projektów logistycznych 16
11. Koszty logistyki 6
12. Sterowanie zapasami i magazynowanie 6
13. Planowanie transportu 8
14. Wsparcie IT w logistyce (SAP) 14
15. Infrastruktura logistyczna 8
16. Gra strategiczna / wizyta studyjna 6
17. Giełdy transportowe 6
18. Zarządzanie zespołem w łańcuchu dostaw 8
19. Negocjacje w logistyce 6
20. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w logistyce 8
21. Ekologistyka 4
22. Odpowiedzialność społeczna (CSR) w przedsiębiorstwach logistycznych 4
23. Weryfikacja wiedzy i umiejętności 0
RAZEM 174

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • obecności na zajęciach (min. 80 % obecności),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (egzamin pisemny).

Organizacja studiów

 • miejsce prowadzenia zajęć Wrocław,
 • studia prowadzone są w języku polskim,
 • studia organizowane przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 16.00), średnio 1-2 zjazdy w miesiącu,
 • uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, AGH w Krakowie oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki (m.in. Selena, TransEU). Możliwość spotkania z wybitnymi naukowcami:

 • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski - Absolwent Wydziału Handlu, Transportu i Usług AE w Katowicach. Od 1998 roku kieruje Katedrą Zarządzania Strategicznego i Logistyki UE we Wrocławiu. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą. Wiedzę i doświadczenie z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchami dostaw zdobywał podczas licznych stypendiów i staży zagranicznych. M.in. jest absolwentem European Doctoral Programme, zorganizowanego przez Copenhagen Business School w Danii i Lund University w Szwecji. W latach 1995-1997 był stypendystą Rządu Japonii na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio oraz Tokijskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych, gdzie prowadził badania, które zaowocowały nagrodzoną książką pt. "Logistyka firm japońskich". Jest autorem około 150 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki transportu, logistyki i strategicznego zarządzania łańcuchami dostaw oraz wykonawcą licznych projektów badawczych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji w kraju i zagranicą.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Tomasz Kołakowski
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 75 75 38 215
e-mail: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl
pok. 14, bud. H

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Jarosław Witkowski
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 75 75 38 215
e-mail: jaroslaw.witkowski@ue.wroc.pl

Cena

3990 PLN

Opłata za studia w dwóch ratach. W szczególnych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu płatności.

 I rata 2000,00 PLN - płatna do 12.10.2020;
 II rata 1990,00 PLN - płatna do 19.02.2021.

Płatności proszę dokonywać na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika.

Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 52-345 Wrocław
Tytułem:
Studia Podyplomowe Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Tomasz Kołakowski

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W przypadku pytań merytorycznych - kontakt z kierownikiem studiów: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-05

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-17

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

W ramach studiów planowany jest wyjazd studyjny do Hamburga - zwiedzanie m.in. portu - jednego z największych w Europie oraz terminala przeładunkowego.

dsc04098 img_20180525_wa0039

Wyjazd (cześciowo odpłatny) zorganizowany zostanie w zależności od liczebności grupy oraz aktulalnej sytuacji epidemicznej.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto