Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (edycja 34)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.11.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na COVID-19, zgodnie z decyzją władz UE we Wrocławiu wszystkie zajęcia na SP NZZL w semestrze zimowym będą odbywać się w formie zajęć zdalnych (przez Internet z wykorzystaniem MS Teams). Warsztat Assessment Center w formie stacjonarnej planowany jest na semestr letni.

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym 2020/2021 7-8.11.2020 4-6.12.2020 18-20.12.2020 8-10.01.2021 5-7.02.2020

Celem studiów jest ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych i specjalistycznych niezbędnych do pozyskania i utrzymania pracowników. W związku z tym program studium został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią zajęcia prowadzone głównie w formie warsztatowej na przykładach praktycznych, wsparte zapleczem teoretycznym najnowszych modeli i wyników badań.

Szczegółowe informacje: dr Łukasz Haromszeki - Kierownik Studium - 792 647 007, lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl

Adresaci

Studia kierowane są do wszystkich, którzy chcą sprawnie i skutecznie konkurować na różnych segmentach rynku pracodawcy i pracownika, w tym: • kierowników różnych szczebli zarządzania • pracodawców • służb HR • pracowników urzędów pracy • pracowników firm doradztwa personalnego • liderów związkowych • osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 190 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Istota i struktura zarządzania zasobami ludzkimi 4
2. Współczesne otoczenie funkcji personalnej 8
3. Strategie biznesowe i zarządzania zasobami ludzkimi 6
4. Trening kierowniczy – Integracja zespołu pracowniczego 14
5. Identyfikowanie i diagnozowanie kwalifikacji 4
6. Profil kwalifikacyjny 8
7. Prognozowanie kwalifikacji 6
8. Narzędzia doboru kadr 4
9. Konstruowanie narzędzi doboru kadr 5
10. Ocenianie pracowników 4
11. Opracowanie narzędzi do Assessment Center (AC) 5
12. Testowanie narzędzi do AC 4
13. Assessment Center 10
14. Analiza wyników AC 5
15. Przywództwo w organizacji 4
16. Treść i organizacja pracy menedżera 4
17. Controling personalny 5
18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych 6
19. Motywowanie pracowników 4
20. Motywowanie materialne i niematerialne 6
21. Wywierania wpływu społecznego 5
22. Doświadczenia praktyczne menedżera 8
23. Nowoczesne formy rozwoju pracowników 4
24. Konstruowanie narzędzi rozwoju pracowników 4
25. Zarządzanie karierą 4
26. Outplacement 5
27. Stres i wypalenie zawodowe w organizacji 5
28. Coaching 5
29. Psychologiczna analiza funkcjonowania człowieka w organizacji 5
30. Psychologia pracy menedżera 5
31. Kultura organizacyjna 5
32. Trening komunikacji interpersonalnej 8
33. Prawne i etyczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 6
34. Negocjacje i mediacje 5
35. Egzamin końcowy 0
RAZEM 190

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie. Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.

Absolwent otrzymuje liczące się na rynku pracy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym; jeden zjazd trzydniowy w miesiącu: piątek - po południu (16:30 - 20:30) sobota - cały dzień (9:00 - 19:00) niedziela - do południa (9:00 - 14:00) Liczba godzin dydaktycznych: 190 W ramach zajęć dydaktycznych przewidziana jest sesja wyjazdowa (warsztaty i treningi)

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami studium są osoby, które posiadają duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Rekrutują się oni głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego. Zajęcia będą również prowadzić doświadczeni menedżerowie i pracownicy pionów HR z organizacji gospodarczych współpracujących z Katedrą Zarządzania Kadrami.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Haromszeki
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 792 647 007
e-mail: lharomszeki@ue.wroc.pl
pok. 819, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW
Katedra Zarządzania Kadrami
e-mail: marzena.stor@ue.wroc.pl
pok. 818, bud. Z

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość uiszczenia czesnego w dwóch ratach - oddzielnie za każdy semestr, nie ma kwoty wpisowego:
I rata - do 31.10.2019r.
II rat - do 15.02.2020r.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy 8-15

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Informacje na temat Studium: dr Łukasz Haromszeki - Kierownik - 792 647 007

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2020-11-07

Wymagane dokumenty

  • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto