Data Science: zaawansowana analiza danych (edycja 3)

online__24_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
26.09.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
5 900,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia dwu-semestralne z zakresu zaawansowanych metod, technik i narzędzi analizy danych. Celem podstawowym studiów jest wyposażenie absolwenta w szeroki zestaw narzędzi analitycznych, którymi posługują się współcześni analitycy danych (data scientists). Duży nacisk w programie studiów został położony na opanowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z różnymi zadaniami data science, głównie za pomocą narzędzi programistycznych, szczególnie języka Python, będącego współcześnie podstawowym językiem zaawansowanych analiz data science. Program studiów kładzie nacisk na praktyczne umiejętności uczestników, a wiedza teoretyczna została tak dobrana, aby stanowiła podwalinę pod opanowanie kluczowych metod i technik analizy danych, w szczególności z obszaru eksploracyjnej analizy danych oraz uczenia maszynowego. W programie przewidziano również praktyczne opanowanie przez uczestników zagadnień wykorzystania narzędzi Big Data w kontekście analizy danych. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz praktycy ze świata biznesu.

Adresaci

Studia adresowane są do wszystkich tych, którzy chcieliby opanować współczesne metody i narzędzia zaawansowanej analizy danych. W szczególności studia mogą zainteresować wszystkich tych, którzy w swojej pracy wypracowują i/lub podejmują decyzje z dużym naciskiem na analizę danych. Do grona potencjalnych uczestników tego programu zaliczyć można szerokie grono osób, którzy mogą odkryć w data science swoje szanse na ciekawą karierę zawodową. Studia mogą być bardzo przydatne dla osób pracujących w działach analiz controllingu finansowego, marketingu, sprzedaży, logistyki, produkcji itd. Oferowane studia mogą być również bardzo dobrym wyborem dla osób realizujących różnego rodzaju badania, w nauce, medycynie, sferze publicznej, konsultingu itd.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 174 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do Data Science 8
2. Matematyczne podstawy Data Science 22
3. Podstawy statystyki 8
4. Statystyka matematyczna i rozkłady prawdopodobieństwa 34
5. Programistyczne techniki analizy danych 28
6. Teoretyczne podstawy modelowania predykcyjnego 18
7. Uczenie maszynowe w środowisku Pythona 28
8. Strategie Big Data 6
9. Analiza danych w środowisku Big Data 16
10. Warsztaty projektowe 6
RAZEM 174

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Podstawowy nacisk w programie studiów kładziemy na praktyczne umiejętności analizy danych, stąd podstawową formą zaliczenia studiów będzie realizacja własnego projektu analizy danych, który będzie omawiany i prezentowany podczas egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.

Organizacja studiów

Studia będą odbywać się w trybie niestacjonarnym (sobota-niedziela). Z uwagi na fakt, iż zasadnicza część zajęć odbywać się będzie w formie laboratoriów komputerowych, stąd II edycja studiów ograniczona zostanie do jednej grupy, uwzględniając pojemność istniejących sal laboratoryjnych.

  • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów

Kadra dydaktyczna

Studia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wieloletnich praktyków data science z biznesu. Trzon zajęć z zagadnień data science i big data prowadzi kadra sprawdzona m.in. w realizacji międzynarodowej Summer School on Data Science, której 5 edycja odbywała się w 2019 r.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Ryszard Zygała
Katedra Technologii Informacyjnych
tel. 71 36 80 426
e-mail: ryszard.zygala@ue.wroc.pl
pok. 710, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Helena Dudycz, prof. UE
Katedra Technologii Informacyjnych
e-mail: helena.dudycz@ue.wroc.pl

Cena

5900 PLN

Osoby, które same finansują studia (nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej) mogą płacić w czterech ratach.

Kontakt i zapisy

Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr Ryszard Zygała, e-mail: ryszard.zygala@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-08-16

Termin uruchomienia studiów: 2020-09-26

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Szczegółowe zapytania odnośnie do organizacji zajęć oraz programu studiów prosimy kierować do Kierownika Studiów: ryszard.zygala@ue.wroc.pl


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto