Zarządzanie produkcją i usługami (Certyfikat ukończenia kursu SAP) (edycja 15)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wieloaspektową (koncepcyjną, społeczną, techniczną) wiedzę oraz umiejętności z zakresu: • organizowania wszelkich procesów realizowanych w firmie zarówno w sferze usługowej, jak i produkcyjnej, • przystosowywania procesów produkcyjnych do współczesnych warunków rynkowych, • interakcji pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa, • nowoczesnych systemów planowania oraz sterowania produkcją i usługami, • form doskonalenia procesów biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych, • zarządzania logistyką wytwarzania. Program studiów został podzielony na 4 podstawowe moduły. Pierwszy obejmuje WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I USŁUGAMI, drugi METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI. Uzupełnieniem kompetencji twardych jest moduł trzeci programu studiów - KAPITAŁ LUDZKI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I USŁUGAMI, czyli obszar wiedzy z zakresu tzw. kompetencji miękkich. Całość zamyka moduł czwarty - warsztatowy. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowo Certyfikat Basics Processes in Logistics (SAP ERP).

Adresaci

• absolwenci nieekonomicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie), którzy chcieliby zdobyć nowe, obecnie bardzo poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją i usługami, • absolwenci szkół ekonomicznych, • kierownicy, specjaliści lub pracownicy działu produkcji, którzy chcą podnieść skuteczność swoich działań, • osoby zajmujące się działalnością operacyjną w sferze usług, • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub planujące ją otworzyć i odnosić sukcesy, • osoby, które interesują się problematyką z zakresu zarządzania produkcją i usługami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 166 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Systemowe ujęcie zarządzania produkcją i usługami 8
2. Strategiczne zarządzanie produkcją i usługami 6
3. Zarządzanie produktem i usługą na rynku 6
4. Podstawy doskonalenia procesów w produkcji i usługach 8
5. Zintegrowane komputerowo systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) 20
6. Zarządzanie jakością – narzędzia i techniki jakości (Normy ISO, Total Quality Management) 8
7. Lean Manufacturing (Metody i narzędzia szczupłego zarządzania w produkcji i usługach) 12
8. Standaryzacja pracy 4
9. Six sigma 4
10. Controlling w zarządzaniu produkcją i usługami 8
11. Prawne aspekty zarządzania personelem 8
12. Planowanie, dobór, adaptacja 16
13. Motywowanie pracowników 8
14. System oceniania pracowników 8
15. Kształtowanie kariery zawodowej pracowników 4
16. Organizacja pracy zespołowej 6
17. Kompetencje pracownicze w sferze wytwarzania 8
18. Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników 6
19. Zarządzanie czasem 6
20. Warsztaty w obszarze zarządzania produkcją i usługami 12
21. Egzamin końcowy 0
RAZEM 166

Warunki i sposób zaliczenia studiów

  • obecność na zajęciach (min. 80%)
  • egzamin końcowy w formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności obejmujący całość materiału.

Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu

Organizacja studiów

• zjazdy: sobota-niedziela, średnio 2 razy w miesiącu (od godz. 9 do godz. 15.45) • dodatkowe usługi: materiały promocyjne, książki.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany na maila na kilka dni przed I zjazdem .

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej. Pracownicy naukowi posiadają duży dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania produkcją i usługami.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
tel. 605 068 396
e-mail: agnieszka.zarczynska@ue.wroc.pl
pok. 721, bud. Z

Cena

3900 PLN

Możliwość płatności w dwóch ratach:
I - do 16.10.2020
II - do 01.02.2021

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i indywidualnego konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Informacji udziela również kierownik studiów dr Agnieszka Żarczyńska - Dobiesz tel. 605 068 396, zarczynska@gmail.com

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-17

Wymagane dokumenty

  • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Po ukończeniu zajęć uczestnicy dodatkowo otrzymują Certyfikat Basics Processes in Logistics (SAP ERP). 

Jednym z najbardziej zaawansowanych i popularnych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem jest system SAP. W oparciu o ten system zbudowany został pakiet edukacyjny. Pakiet ten został przygotowany w taki sposób, aby słuchacz studiów podyplomowych potrafił pracować nie tylko w systemie SAP, ale także w każdym innym systemie spełniającym standardy MRP II. Funkcjonalność oprogramowania SAP wspiera wszystkie obszary działalności firmy: finanse i księgowość, zarządzanie magazynem, sprzedaż, zakupy, produkcja, zarządzanie serwisem, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi modułami systemu, a w szczególności:

1) Wprowadzenie do zagadnień SAP ERP (struktura organizacyjna w SAP, SAP business workplace, budowa transakcji itp.) (5 h)

2) Gospodarka Materiałowa - proces zaopatrzenia (tworzenie materiałów, dostawca, info-rekord, zamówienie, przyjęcie) (5h)

3) Proces produkcji (make to stock) (5h)

4) Sprzedaż (zlecenie sprzedaży, ustalanie ceny, wysyłka) (5h)

Uczelnia posiada podpisaną umowę współpracy z firma SAP (SAP University Alliance) i może wykorzystywać materiały szkoleniowe przygotowane przez SAP jak i wystawiać certyfikaty studentom co gwarantuje wysoki poziom nauczania.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto