Menedżerskie studia podyplomowe - Management 3.0 (Akredytowane szkolenie Agile PM Foundation – gra symulacyjna. Certyfikat Agile PM Foundation) (edycja 2)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
15.01.2021 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 490,00 zł

Strona WWW: http://www.management30.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

PIERWSZE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE! - DRUGA EDYCJA

UWAGA: TA STRONA JEST ARCHIWALNA. TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ - AKTUALNĄ - EDYCJĘ STUDIÓW .

Szczegóły oraz link do systemu rejestracji w ramach kolejnej edycji studiów znajduje się na stronach:

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/studia.html

oraz

www.management30.ue.wroc.pl

Management 3.0 jest odpowiedzią na warunki, w jakich funkcjonuje współczesny biznes. Opiera się na teorii złożonych systemów adaptacyjnych. Koncepcja ta na nowo definiuje przywództwo, natomiast zarządzanie czyni odpowiedzialnością grupową. Współczesne organizacje potrzebują menedżerów, którzy rozumieją, jakie mechanizmy zachodzą w funkcjonowaniu biznesu, aby sprostać wyzwaniom, stymulować rozwój organizacji, doskonaląc przy tym potencjał i wzmacniając zaangażowanie pracowników. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Oferta studiów podyplomowych Management 3.0 jest pierwszą taką ofertą w Polsce! Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z zakresu nowoczesnego zarządzania i przywództwa. Dobór tematyki zajęć pozwoli Słuchaczom rozpoznać teoretyczne i praktyczne aspekty zwinnego zarządzania. Pomoże także poznać wartości, którymi kierują się członkowie organizacji i którymi powinien kierować się przywódca, aby osiągać cele – zarówno w kontekście całej organizacji/zespołu, jak i indywidualnym. Studia w swoim zakresie merytorycznym bazują na unikalnym połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji menedżera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do:

 • liderów zespołów,
 • kierowników projektów i członków zespołów projektowych,
 • menedżerów działów (w tym HR), dyrektorów,
 • coachów i trenerów,
 • każdego, kogo interesuje zwinne zarządzanie, zwiększanie zaangażowania pracowników i nowoczesne przywództwo.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 152 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Od Management 1.0 do Management 3.0 4
2. Podstawy teorii systemów złożonych 4
3. Założenia filozofii Agile w zarządzaniu 8
4. Akredytowane szkolenie Agile PM Foundation. Gra symulacyjna 16
5. Budowanie stylu przywództwa ukierunkowanego na cel - także w warunkach wirtualizacji pracy 16
6. Komunikacja głównym narzędziem menedżera 16
7. Wewnętrzna motywacja członków zespołu – jak ją rozpoznać 16
8. Nowoczesne wytyczne budowania struktury organizacyjnej 8
9. Empowerment jako wartość w kulturze pracy organizacji i zespołu 8
10. Coachingowy model prowadzenia i energizowania zespołu 16
11. Nowoczesne sposoby rozwoju kompetencji jednostek i zespołu 16
12. Idea ciągłego doskonalenia w praktyce zarządzania. Stymulowanie innowacyjności 16
13. Radzenie sobie z trudnościami i trening uważności menedżera 8
14. Egzamin końcowy 0
RAZEM 152

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na 80% zajęć,
 • egzamin końcowy (test z pytaniami zamkniętymi).

Po ukończeniu studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ma także możliwość zdania w trakcie studiów akredytowanego egzaminu i uzyskania certyfikatu Agile PM Foundation.

Organizacja studiów

 • Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela, w godz. 9:00-16:00).
 • Start studiów z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz anulowaną wcześniejszą zgodę Rektora na prowadzenie części zajęć w trybie tradycyjnym (komunikat z dnia 07.10.2020) został przełożony na luty 2021.
 • Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów - w styczniu 2021. W przypadku podtrzymania decyzji Rektora o prowadzeniu zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, możliwe jest przesunięcie terminu rozpoczęcia 2 edycji studiów na jesień 2021.
 • Miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego. Część zajęć może odbywać się w formie zdalnej.
 • Zajęcia są prowadzone przy użyciu metod aktywizujących.
 • Słuchacze otrzymują pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne oraz dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania zespołami, trenerzy, psycholodzy, konsultanci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadający duże doświadczenie szkoleniowo-doradcze. Szkolenie akredytowane Agile PM Foundation połączone z symulacją KINSHASA prowadzi firma OMEC (Open Management Education Center)

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
tel. 503 129 991
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

4490 PLN

Brak opłaty wpisowej.
4190 PLN - to cena promocyjna obowiązująca przy jednorazowej płatności
4490 PLN - to cena regularna, która obejmuje płatność w dwóch ratach (w określonych terminach- I rata do 15.10.2020, II rata do 15.01.2021)
Cena obejmuje 152 godzin zajęć, w tym akredytowane szkolenie Agile PM Foundation z grą symulacyjną).

Informacja dla osób chętnych do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu AgilePM Foundation: cena studiów nie obejmuje egzaminu Agile PM Foundation. Opłata za egzamin dokonywana jest na konto instytucji akredytowanej - firmy OMEC (Open Management Education Center). Koszt egzaminu: ok. 820 PLN.

Kontakt i zapisy

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W sprawach merytorycznych kontakt z Kierownikiem studiów: Dr hab. prof. UE Katarzyna Piwowar-Sulej, tel. 503-129-991, e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80 452 lub 71 36 80 949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-01-15

Termin uruchomienia studiów: 2021-02-13

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie studiów planowane jest na listopad 2019. O terminie pierwszego zjazdu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

W ramach studiów podyplomowych oferujemy:

 1. Świadectwo ukończenia studiów na uczelni z bogatą tradycją.

 2. Unikalną formułę studiów polegającą na połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji menedżera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją.

 3. Akredytowane szkolenie Agile PM Foundation.

 4. Możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu Agile PM Foundation.

 5. Przyjazną atmosferę pracy i partnerskie relacje z ekspertami (konsultacje z ekspertami podczas całych studiów a także po ich zakończeniu).

 6. Zajęcia z doświadczoną kadrą (wykładowcami akademickimi, praktykami, psychologami, trenerami, konsultantami).

  Szkolenie akredytowane będzie realizowane przez firmę: logoomec_klasyczne

  omec_opis


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto