Krajowe i międzynarodowe rozliczenia podatkowe (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
3 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Aktualizacja wiedzy z obszaru funkcjonowania systemu podatkowego, przede wszystkim w obszarze prawa materialnego - rozliczeń podatków dochodowych i obrotowych. Poszerzenie wiedzy o konsekwencjach praktycznych bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Adresaci

Osoby na co dzień zajmujące się prowadzeniem ewidencji podatkowych, rachunkowych. Pracownicy działów księgowości, kontroli oraz audytu. Właściciele i pracownicy biur rachunkowych. Doradcy podatkowi oraz ich pracownicy. Osoby odpowiedzialne za nadzór i weryfikację rozliczeń podatkowych w firmach.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ: ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Struktura i wykładnia przepisów prawa podatkowego 4
2. Analiza transakcji na potrzeby rozliczeń 4
3. Odpowiedzialność w obrocie gospodarczym 4
4. Procedury podatkowe 4
MODUŁ: PODATEK DOCHODOWY
5. Źródła przychodów w podatkach dochodowych 16
6. Koszty podatkowe w poszczególnych źródłach 8
7. Amortyzacja i jej rozliczanie 8
8. IP BOX i ulga badawczo – rozwojowa 8
9. Podmioty powiązanie i ceny transferowe 8
10. Metody rozliczania podatku w transakcjach międzynarodowych 8
11. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w przykładach 16
12. Podatek od spadków i darowizn 8
MODUŁ: PODATKI OBROTOWE
13. Dostawa towarów i świadczenie usług w krajowych transakcjach w podatku VAT 8
14. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 8
15. Import i eksport w podatku VAT 8
16. Transgraniczne świadczenie usług 8
17. Rozliczenie cła i akcyzy 8
18. Stawki podatku (świadczenia złożone) oraz zwolnienia w podatku VAT 8
19. Odliczenie podatku naliczonego 8
20. Faktura w obrocie gospodarczym 8
21. Procedury szczególne w podatku VAT 8
22. Rejestracja podatników i obowiązki ewidencyjne 4
23. Podatek PCC 4
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności);
 • egzamin końcowy w formie testu (zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach).

Organizacja studiów

 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania przez Katedrę Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu.
 • Studia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym.
 • Zjazdy odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00.
 • W trakcie studiów przewidujemy 11 zjazdów.
 • Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Cena

3900 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 1950 zł za semestr, płatne w określonych terminach.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat. Podanie takie należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr Krzysztof Biernacki, mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-09-30

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto