Krajowe standardy rachunkowości (edycja 1)

online__21_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
5 000,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 120a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. - zajęcia na studiach w sem. zimowym odbędą się ONLINE (TEAMS).

Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach.

ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW POTWIERDZA CHĘĆ UCZESTNICTWA W STUDIACH. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA.

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 600 421 451 Przyjęcie na studia odbywa się przez złożenie dokumentów. Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach.

Głównym celem ukończenia studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Krajowych Standardów Rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych. Na zajęciach na konkretnych przykładach omawiane są kolejne standardy w zestawieniu z rozwiązaniami zaczerpniętymi z praktyki gospodarczej. Słuchacze mają też możliwość zapoznania się z stanowiskami i projektami Komitetu KSR.

Adresaci

Adresaci studiów podyplomowych:

 • księgowi zatrudnieni w działach finansowo-ksiegowych
 • audytorzy pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zastosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi
 • doradcy podatkowi

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 162 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Ustawa o rachunkowości a KSR 9
2. KSR Nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" 18
3. KSR Nr 2 "Podatek dochodowy" 12
4. KSR Nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" 9
5. KSR Nr 4 "Utrata wartości aktywów" 12
6. KSR Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" 15
7. KSR Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" 9
8. KSR Nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" 9
9. KSR Nr 8 "Działalność deweloperska" 6
10. ‪KSR Nr 9 "Sprawozdanie z działalności" 9
11. KSR Nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi" 6
12. KSR Nr 11 „Środki trwałe” 15
13. KSR Nr 12 „Działalność rolnicza” 9
14. KSR Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” 6
15. Stanowiska Komitetu Standardu Rachunkowości 12
16. Projekty Komitetu Standardu Rachunkowości 6
RAZEM 162

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach • egzamin końcowy - przygotowanie i obrona projektu

Organizacja studiów

 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
 • zajęcia odbywają się w większości z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
 • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
 • słuchacze otrzymują zestaw książek i materiałów związanych z tematyką studiów
 • miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego - nowy budynek CKU
 • o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową

Kadra dydaktyczna

Doświadczeni dydaktycy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w większości biegli rewidenci, doradcy podatkowi, dyplomowani księgowi, biegli sądowi oraz czynni praktycy, audytorzy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Cena

5000 PLN

Możliwa płatność od 2 do 8 rat - po złożeniu podania na pierwszych zajęciach.

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "KSR "

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

**Dokumenty należy pocztą tradycyjną wysłać na adres **

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr inż. Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-09-27

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje


W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Wrocławia/Opola (w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju)

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto