Finanse i prawo w doradztwie podatkowym (We współpracy i pod patronatem merytorycznym Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Oddział Dolnośląski /DO KIDP/) (edycja 1)

online__24_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
3 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Przekazanie wiedzy z obszaru prawa, w tym prawa karnego, finansów i opodatkowania celem pogłębienia lub aktualizacji wiedzy osób, które zajmują się doradztwem podatkowym lub prowadzą rozliczenia podatkowe. Poszerzenie i aktualizacja wiedzy o bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie, w tym również w obszarach obejmujących odpowiedzialność podatników. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Adresaci

Format studiów został opracowany na potrzeby osób zajmujących się doradztwem podatkowym, ich pracowników oraz innych osób, które w codziennej pracy zajmują się rozliczeniami podatkowymi.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. PRAWO CYWILNE I HANDLOWE
1. System i wykładnia prawa 4
2. Prawo cywilne w doradztwie podatkowym - część ogólna 4
3. Prawo rzeczowe a obciążenia podatkowe nieruchomości 4
4. Prawo spadkowe a zobowiązania podatkowe 4
5. Zobowiązania cywilnoprawne i ich konsekwencje podatkowe 8
6. Spółki osobowe w prawie handlowym 8
7. Spółki kapitałowe w prawie handlowym 8
8. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne: zagadnienia prawno - podatkowe 8
9. Spółki hybrydowe i ich rozliczenia podatkowe i bilansowe 4
10. Elementy procedury cywilnej, rodzaje postępowań 4
Moduł II. PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE
11. Odpowiedzialność karna, przestępstwa gospodarcze 8
12. Postępowanie karne i karne skarbowe 8
13. Odpowiedzialność karna skarbowa 16
Moduł III. FINANSE
14. Wpływ opodatkowania na decyzje finansowe przedsiębiorstw 8
15. Elementy rynku finansowego 4
16. Instrumenty finansowe i ich opodatkowanie 4
Moduł IV. PODATKI
17. Podatek VAT w świetle aktualnego orzecznictwa 8
18. Podatki dochodowe w świetle aktualnego orzecznictwa 8
19. Kontrola podatkowa i celno - skarbowa 8
20. Procedury celne 4
21. Podatek akcyzowy 4
22. Międzynarodowe rozliczenia podatkowe 8
23. Prawo podatkowe UE, wymiana informacji podatkowych 8
24. Transakcje restrukturyzacyjne i ich opodatkowanie (aporty, przekształcenia) 8
25. Postępowanie sądowo - administracyjne 4
26. Ceny transferowe, dokumentacja podatkowa i sprawozdawczość podmiotów powiązanych 4
27. Egzamin końcowy 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności);
 • Egzamin w formie testu po każdym bloku merytorycznym.
 • Egzamin końcowy w formie testu.

Organizacja studiów

 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania przez Katedrę Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu.
 • Przewidywane 11 zjazdów w trybie zaocznym: sobota – niedziela, w godz. 9.00 - 16.00 (średnio co 2 tygodnie, 2 razy w miesiącu).
 • Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Kadra dydaktyczna

Praktycy, zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego, jak też doradcy podatkowi DO KIDP, a także sędziowie sądów administracyjnych, prokuratorzy i pracownicy organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Cena

3900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty.
Istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat. Podanie o rozłożenie płatności na raty należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Nie ma wpisowego.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr Krzysztof Biernacki, mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-09-30

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto