Zarządzanie i marketing (edycja 39)

online__21_

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 700,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami zarządzania i marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm. Warsztatowy charakter zajęć, praktyczne ćwiczenia i symulacje decyzyjne wprowadzą słuchaczy w obszary rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych wyzwalając kreatywność myślenia i działania

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które pragną zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania marketingowego firmą i nabyć umiejętności praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi w tworzeniu strategii firmy i w budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy menedżerów, marketingowców, właścicieli firm oraz osoby, które planują rozpocząć karierę w pionach marketingowych firm.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 186 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Marketing – aspekty międzynarodowe 10
2. Marketing (cases study) 10
3. Techniki kreatywne w marketingu 10
4. Zarządzanie firmą 10
5. Analiza danych marketingowych (wspomaganie komputerowe) 10
6. Finanse firmy – zarządzanie 10
7. Zarządzanie strategiczne 10
8. Controlling w zarządzaniu firmą 10
9. Podstawy rachunkowości 10
10. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) 10
11. Negocjacje w praktyce 10
12. Projektowanie badań marketingowych 10
13. Wizerunek i promocja marki 10
14. Segmentacja rynku – kryteria behawioralne – projektowanie 10
15. Marketing w Internecie – projektowanie działań 10
16. Marketing społecznie odpowiedzialny (kampanie społeczne) 10
17. Marketing w usługach - jakość obsługi klienta 10
18. DESIGN THINKING – projektowanie innowacyjnych rozwiązań 10
19. Zajęcia fakultatywne - trening. Przywództwo i motywowanie 6
20. Egzamin końcowy 0
RAZEM 186

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal) i pozytywny wynik egzaminu końcowego z zakresu wiedzy przekazanej podczas zajęć. Zakres problemów do egzaminu będzie udostępniony słuchaczom na początku II semestru

Organizacja studiów

 • zajęcia w roku akad. 2020/2021, rozpoczynają się w ostatni weekend października w semestrze zimowym oraz na przełomie lutego/ marca w semestrze letnim
 • zajęcia są realizowane co 2 tygodnie w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00
 • wszystkie zajęcia odbywają się w salach Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ul Komandorska 118/130 (w nowoczesnej sali dydaktycznej 3 w bud B i w Pracowni Komputerowej)
 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.
 • Uczestnicy Studiów mogą korzystać z zasobów czytelni oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, także przez Internet www.bg.ue.wroc.pl

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym: Katedry Marketingu, Katedry Badań Marketingowych, Katedry Zarządzania Marketingowego, Katedry Rachunkowości i Controllingu, Katedry Finansów, Katedry Strategii i Metod Zarządzania.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UEW
Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu
tel. 502 725 813
e-mail: barbara.mroz-gorgon@ue.wroc.pl
pok. 7, bud. B

Cena

3700 PLN

Płatność w całości lub w 2 ratach.
Na wniosek słuchacza możliwość płatności w większej liczbie rat.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-24

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji dotyczących przebiegu i  programu Studiów  udzielają drogą mailową:

Kierownik Studiów dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń - mail: barbara.mroz-gorgon@ue.wroc.plZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto