Suplementy diety i żywność wzbogacana (We współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu) (edycja 3)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
15.11.2020 r.
Jeszcze 21 dni
Data uruchomienia
21.11.2020 r.
Za 27 dni
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie Uczestników z: 1) podstawową wiedzą z zakresu nauk żywieniowych, przepisami prawa regulującymi wprowadzanie do obrotu suplementów diety i żywności wzbogacanej, bezpieczeństwa ich produkcji i kontroli jakości; 2) aktualną wiedzą z zakresu zaleceń i przeciwskazań do stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej w żywieniu różnych grup ludności (kobiety ciężarne, karmiące, dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze), o zwiększonej aktywności fizycznej oraz w profilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych; 3) oceną i planowaniem jadłospisów w żywieniu indywidualnym uwzględniającym suplementy diety i/lub żywność wzbogacaną. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne do pracy w zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości żywności i suplementów diety, w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i żywność wzbogacaną, w pracy dietetyka, specjalisty ds. żywienia człowieka, trenera personalnego oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

**Terminy zjazdów 2020/2021

Semestr zimowy: I zjazd: 21-22.11.2020 II zjazd: 28-29.11.2020 III zjazd: 05-06.12.2020 IV zjazd: 09-10.01.2021 V zjazd: 06-07.02.2021

Semestr letni: VI zjazd: 05-06.03.2021 VII zjazd: 20-21.03.2021 VIII zjazd: 10-11.04.2021 IX zjazd: 14-15.05.2021 X zjazd: 12-13.06.2021 ( w tym egzamin końcowy).

W semestrze zimowym zajęcia wykładowe będą odbywać się w godzinach 9:00-16:00 zdalnie w czasie rzeczywistym w programie MS Teams. Ćwiczenia laboratoryjne w semestrze letnim na terenie kampusu UE.

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich typów. Tematyka studiów będzie szczególnie przydatna dla osób zatrudnionych w: zakładach produkujących suplementy diety lub żywność; instytucjach kontrolujących żywność i/lub suplementy diety; usługach żywieniowych (gabinetach dietetycznych, poradnictwa żywieniowego lub odnowy biologicznej, firmach cateringowych); w siłowniach lub klubach fitness. Ponadto studia dedykowane są dla nauczycieli dietetyki, żywienia, technologii żywności i/lub towaroznawstwa oraz wszystkich chętnych pragnących zdobyć lub poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu programu studiów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy żywienia człowieka 16
2. Suplementy diety i żywność wzbogacana - regulacje prawne, procedury rejestracji, kontrola 4
3. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji i dystrybucji suplementów diety 6
4. Opakowanie, oznakowanie i przechowywanie suplementów diety 7
5. Suplementy diety w żywieniu dzieci i młodzieży 6
6. Suplementy diety i żywność medyczna w żywieniu klinicznym 6
7. Suplementy diety w żywieniu osób dorosłych 8
8. Żywienie w sporcie 12
9. Suplementy diety w żywieniu osób aktywnych fizycznie 12
10. Analiza składu suplementów diety i żywności wzbogacanej 16
11. Suplementy diety w żywieniu osób starszych 8
12. Marketing i reklama suplementów diety 4
13. Diagnostyka laboratoryjna niedoborów i nadmiarów składników odżywczych w ustroju 5
14. Żywność wzbogacana 8
15. Suplementacja i wzbogacanie pasz zwierząt gospodarskich a jakość ich produktów 6
16. Nutrigenomika a suplementy diety 8
17. Bezpieczeństwo suplementów diety i żywności wzbogacanej 6
18. Farmakologia substancji farmaceutycznych w suplementach diety 5
19. Interakcje leków z suplementami diety 5
20. Planowanie i ocena jadłospisów z uwzględnieniem suplementacji i/lub żywności wzbogacanej 12
21. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń z poszczególnych form wszystkich przedmiotów,
 • pozytywny wynik ustnego egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

 • Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.
 • Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji,
 • organizacja współpracująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu.
 • 10 zjazdów (sobota-niedziela), w godz. 9:00-16:00.
 • możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych DS. "Ślężak" lub "Przegubowiec" na terenie kampusu UE, po wcześniejszej indywidualnej rezerwacji.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pracowników innych uczelni w kraju zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów. Wykładowcy są członkami m.in.: Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Będę to:

 • Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW , Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE Wrocław- Kierownik studiów
 • Dr n. med. Jacek Klakočar, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 • Prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk, Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 • Prof. dr hab. inż. Joanna Wyka, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 • Dr hab. inż. Anna Kowalska, prof. UEW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, UE Wrocław.
 • Dr n. med. Anna Zmarzły, Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, Wrocław
 • Dr n. farm. Magdalena Hurkacz, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław.
 • Dr n.farm. Aldona Wierzbicka - Rucińska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa.
 • Dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, Fizjoline Centrum Rehabilitacji i Treningu Personalnego, Szczecin.
 • Dr inż. Ewelina Książek, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, UE Wrocław.
 • Dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga,Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE Wrocław.
 • Dr inż. Mirosława Teleszko, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE, Wroclaw
 • Dr inż. Gabriela Haraf, Katedra Technologii Żywności i Żywienia , UE Wrocław.
 • Dr inż. Monika Wereńska, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE, Wroclaw
 • mgr inż. Piotr Nabiałek, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, doktorant UE

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia
tel. 71 36 80 254
e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. H

Cena

4900 PLN

Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty.
W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Opłata za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl Kontakt do kierownika studiów (organizacja i program studiów): e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 254; 506554665

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-11-15

Termin uruchomienia studiów: 2020-11-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

§ Studia realizowane we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

§ Świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych prestiżowej Uczelni w języku polskim i angielskim.

§ Komfortowe warunki w salach wykładowych, ćwiczeniowych (m.in. zajęcia komputerowe przy jednoosobowych stanowiskach) oraz laboratoryjnych (obowiązuje biały fartuch laboratoryjny ochronny).

§ Możliwość ubiegania się o zniżkę w opłacie za studia: 

ü dla klientów instytucjonalnych, w przypadku gdy liczba osób z jednej organizacji, uczestniczących w danej edycji jest większa niż 3,

ü dla stałych klientów, tj. osób które w ciągu co najwyżej 2 lat przed rozpoczęciem studiów podyplomowych ukończyły studia lub szkolenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ü dla pracowników instytucji współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

W semestrze zimowym, ze wzgledu na utrzymującą się sytuację epidemiczną w kraju zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym w programie MS Teams.  Ćwiczenia laboratoryjne zostaną zrealizowane w semestrze letnim.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto