Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego (Jelenia Góra)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
20.02.2020 r.
Termin upłynął
Cena
3 500,00 zł
Kontakt
Dziekanat Wydziału, Bud. A, pok. 55A
tel. 75 75 38 395 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia Podyplomowe umożliwiają:

 • przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rachunkowości i finansów, potrzebnej do pracy w działach finansowo-księgowych,
 • rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa, podatków i strategii podatkowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień zaproponowanych w programie studiów,
 • poznanie praktycznego wykorzystania informacji pochodzących z system rachunkowości i analizy finansowej,
 • pozyskanie umiejętności stosowania różnorodnych instrumentów rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • przygotowanie do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w pionach finansowo-księgowych oraz posiadające podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków,
 • przygotowanie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Adresaci

Studia podyplomowe adresowane są do:

 • absolwentów szkół wyższych, którzy: a) przygotowują się do pracy w działach finansowo-księgowych, b) chcą poszerzyć swoją wiedzę z rachunkowości i finansów w celu usprawnienia dotychczasowej (wykonywanej) pracy, c) zamierzają ubiegać się o status głównego księgowego,
 • a także do osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe (biuro rachunkowe), pracowników sektora finansów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami rachunkowo-finansowymi.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 248 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 2
2. Organizacja przedsiębiorstw 3
3. Prawo pracy 8
4. Ekonomika przedsiębiorstw 3
5. Systemy podatkowe (PIT,CIT, VAT, postępowanie podatkowe) 16
6. Strategia podatkowa przedsiębiorstwa 8
7. Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 2
8. Źródła finansowania działalności gospodarczej 6
9. Historia zawodu księgowego i myśli rachunkowej 2
10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 6
11. Regulacje prawne z zakresu rachunkowości, polityka rachunkowości 8
12. Wybrane problemy ewidencji operacji gospodarczych 56
13. Sprawozdawczość finansowa 24
14. Zmienna wartość pieniądza w czasie 1
15. Analiza sprawozdań finansowych 13
16. Elementy rynku finansowego 8
17. Sprawozdawczy rachunek kosztów 16
18. Rachunkowość zarządcza i controlling 16
19. Technologia informacji 8
20. Rewizja finansowa i usługi atestacyjne 16
21. Rachunkowość organizacji pozarządowych 8
22. Etyka zawodowa 2
23. Rachunkowość podatkowa 16
RAZEM 248

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach - wymagana 80% obecność

• uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego - test wyboru z zakresu prowadzonych zajęć oraz zadania z rachunkowości

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, w systemie sobotnio-niedzielnym, około 8 zjazdów w semestrze, w godzinach 09.00 - 15.45.

Termin uruchomienia Studiów Podyplomowych - 15.02.2020 r.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi, posiadający również doświadczenie praktyczne, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni fachowcy z dziedziny prawa i księgowości.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Melania Bąk
tel. 75 75 38 254
e-mail: melania.bak@ue.wroc.pl
bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Adamek, prof. UE
tel. (75) 75 38 341
e-mail: jacek.adamek@ue.wroc.pl

Cena

3500 PLN

Cena promocyjna przy grupie powyżej 20 osób.
Przy grupie poniżej 20 osób cena: 3500,00 PLN. Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1750,00/1750,00 PLN na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "KFiR - główny księgowy".
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Melania Bąk, e-mail: melania.bak@ue.wroc.pl; tel. 693 647 374

Sprawy administracyjne: Agata Baran, e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl, tel. 75 75 38 395

Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału, bud. A, pok. 55 A, I piętro (dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00) lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Dziekanat Wydziału, bud. A, pok. 55 A ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-02-20

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (proszę najpierw się zarejestrować - zakładka poniżej)
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Wzory obowiązujących dokumentów umieszczone są na platformie internetowej studiów podyplomowych - dostępne po założeniu konta w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje

Studia dostosowane są do założeń programu edukacyjnego dla zawodowych księgowych, opracowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz programu opracowanego przez Komitet IFAC (zawartego w Międzynarodowych Standardach Edukacji (MSE) oraz Międzynarodowych Wytycznych Edukacji dla Zawodowych Księgowych.  

Płatności prosimy dokonywać z dopiskiem: "KFiR - główny księgowy" na indywidualne konta słuchaczy - widoczne w panelu uzytkownika po rejestracji.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto