Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia (Białystok) (edycja 11)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.03.2020 r.
Studia uruchomione

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów Podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Studia przekazują wiedzę i umiejętności do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą w warunkach tworzenia się nowego rynku usług medycznych zarówno w prywatnym jak i publicznym obszarze zmieniającego się systemu ochrony zdrowia.

Adresaci

Pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, kadra medyczna posiadająca w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych, zatrudnionych na obszarze woj. podlaskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy: • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych; • kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia; • kadrę medyczną posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe; • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia; • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

Oferowane studia podyplomowe jednocześnie spełniają wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2000 r.2000 r.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 5
2. Planowanie strategiczne 3
3. Samorządowa polityka zdrowotna 4
4. Struktura systemu ochrony zdrowia w Polsce 8
5. BiC w praktyce podmiotu leczniczego 8
6. Zarządzanie finansami. Analiza finansowa 8
7. Zarządzanie finansami. Analiza finansowa 8
8. Rachunek kosztów. Wykorzystanie programu EXCEL 8
9. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych. Akredytacja 8
10. Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia. Analiza procesu 8
11. Analiza ekonomiczna w podmiocie leczniczym. Strategiczna Karta Wyników 8
12. Podstawy prawne w ochronie zdrowia 8
13. Prawo pracy 8
14. Zewnętrzne źródła finansowania. Zarządzanie projektem 8
15. Zamówienia publiczne 8
16. Ubezpieczenia na rynku usług leczniczych 4
17. Zarządzanie dokumentacją w podmiocie leczniczym 4
18. Kontraktowanie świadczeń 4
19. Rynek usług bankowych 8
20. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 8
21. Zarządzanie efektywnością w zespole 8
22. Zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych. Elementy zmian 8
23. Lean management 8
24. Gra decyzyjna. Zarządzanie operacyjne i strategiczne w podmiocie leczniczym 8
25. Przeciwdziałanie korupcji 4
26. Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia 4
27. Mapy potrzeb zdrowotnych 8
28. Przygotowanie projektu końcowego 8
29. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu na zakończenie każdego semestru,
 • przygotowanie i obrona projektu.

Organizacja studiów

Szczegóły dotyczące organizacji studiów:

 • całość studiów obejmuje ok. 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele
 • dodatkowe usługi: materiały promocyjne, książki, promocyjne oferty uczestnictwa w konferencjach naukowo- szkoleniowych organizowanych przez Katedrę Finansów z tego obszaru tematycznego,
 • organizacje współpracujące: PCEiA ORDO sp. z o.o., NFZ Oddział Dolnośląski, STOMOZ.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci , ale także praktycy wykazujący się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UEW
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
tel. 71 36 80 216
e-mail: maria.wegrzyn@ue.wroc.pl
pok. 7, bud. A

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-02-21

Termin uruchomienia studiów: 2020-03-07

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu, apostille, tłumaczenie apostille
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię,

Dodatkowe informacje

Uczelnia jako jedna z pierwszych w Polsce, a pierwsza na Dolnym Śląsku, rozpoczęła szkolenia podyplomowe dla tej grupy kadry zarządzającej. Pierwsza edycja studiów zrealizowana została we Wrocławiu w roku akademickim 1993/94. Tegoroczna edycja była już 29.  Równocześnie mamy nadzieję uruchomić  kolejną - 11 już edycję w Białymstoku.

W studiach ZiFwOZ uczestniczyło już ponad 1550 osób.

Studia podyplomowe „ZARZĄDZANIE I FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA” posiadają AKTUALNY CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY nadany przez STOWORZYSZENIE MENEDŻERÓW OCHRONY ZDROWIA (STOMOZ) świadczący o wysokiej jakości studiów.

W czasie trwania studiów organizowane są konferencje naukowo-szkoleniowe, w których mogą wziąć udział Słuchacze studiów podyplomowych (wobec nich stosowane są preferencyjne ceny) poprzez co mają zapewniony dostęp do najbardziej aktualnej problematyki związanej z ochroną zdrowia. W ramach konferencji uczestnicy mają możliwość wygłoszenia własnych referatów, które następnie są publikowane w recenzowanych książkach- Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto