MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (edycja 21)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
30.04.2020 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
16.05.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 950,00 zł

Strona WWW: http://www.exc.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na jedyne studia podyplomowe w Polsce w pełni poświęcone tematyce zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu.

Celem Studiów jest wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych MS Excel.

Tematyka studiów jest ukierunkowana na INSTRUMENTARIUM INFORMATYCZNE MS EXCEL stosowane w warsztacie narzędziowym controllera.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ponad 90% przedmiotów jest zrealizowanych w formule warsztatów komputerowych na przykładach opracowanych przez trenerów.

Na zajęciach otrzymają Państwo wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

identyfikacji źródeł danych controllingu oraz ich struktury przetwarzania surowych danych ekonomicznych do postaci użytecznej dla controllingu z wykorzystaniem narzędzi i sterowników obsługi baz danych dostępnych w MS Excel analiz i raportowania przy pomocy zaawansowanych formuł arkuszowych, tabel przestawnych, narzędzi QUERY, kostek OLAP, języka zapytań bazodanowych SQL programowania własnych rozwiązań przy użyciu języka VBA nowych narzędzi analiz, tak jak PowerPivot zasad tworzenia i automatyzacji generowania budżetów cząstkowych i raportów, w tym raportów zintegrowanych

Program zajęć jest proponowany również jako kontynuacja nauki na studiach podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo

Adresaci

Studia kierowane są wszystkich tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu.

Studia są kierowane do osób:

stosujących arkusz kalkulacyjny w codziennej pracy, otwartych na poznanie nowych funkcji oraz narzędzi analitycznych i bazodanowych MS Excel/VBA/SQL/OLAP

Nasi absolwenci potrafią:

  • sprawnie poruszać się w środowisku informacyjnym przedsiębiorstwa, niezależnie od zaawansowania systemów informatycznych
  • samodzielnie pozyskać i przetworzyć duże ilości danych
  • sprawnie tworzyć raporty i automatyzować proces raportowania
  • samodzielnie przygotować profesjonalne narzędzia informatyczne wspomagające procesy controllingu i analiz biznesowych
  • lepiej, tzn. szybciej i bez kompleksów komunikować się ze służbami informatycznymi przedsiębiorstwa

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. System informacyjny controllingu 4
2. Systemy informatyczne controllingu 8
3. Podstawy projektowania i obsługi baz danych (SQL, OLAP, relacyjna baza danych) 8
4. Zaawansowane formuły obliczeniowe MS Excel 8
5. Narzędzia transferu i porządkowania danych źródłowych w MS Excel 8
6. Narzędzia bazodanowe i analityczne MS Excel (Pivot, Query, SQL, OLAP) 24
7. Podstawy języka programowania VBA 24
8. Budowa graficznego interfejsu użytkownika w VBA (GUI/Userforms) 8
9. Nowe technologie MS Excel w raportowaniu zarządczym (Data Mining, PowerPivot) 4
10. Self-service Business Intelligence. Nowoczesne rozwiązania BI na bazie MS Excel/SQL/VBA 16
11. Automatyzacja tworzenia budżetów operacyjnych z zastosowaniem VBA 16
12. Zaawansowane kokpity menedżerskie w arkuszu kalkulacyjnym (Dashboard) 16
13. Budowa systemu wczesnego ostrzegania w arkuszu kalkulacyjnym (SWO) 8
14. Statystyczna analiza danych biznesowych z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi MS Excel 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunki zgłoszenia na Studia: • podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i controllingu • znajomość podstawowych funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest: • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów • obrona pracy końcowej (stawiamy nacisk na prace poruszające konkretne problemy praktyczne rozwiązane z wykorzystaniem poznanych narzędzi informatycznych)

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godziny zajęć

Studia startują w lutym/marcu 2020 r., a kończą się w lutym 2021 r.

Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym - sobota i niedziela w godz. 9.00 - 16.00

Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym w pracowni komputerowej wspieranym zajęciami audytoryjnymi oraz internetowym panelem studenta z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych

Warsztaty odbywają się w sali komputerowej wyposażonej w pakiet MS Office 2010 Prof lub nowszy.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu na bazie arkusza kalkulacyjnego, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW
tel. 71 36 80 725
e-mail: krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl
pok. 411, bud. H

Cena

4950 PLN

Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty.
W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Opłata za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Manowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Telefon kontaktowy do Kierownika studiów - 608 584 775

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-04-30

Termin uruchomienia studiów: 2020-05-16

Wymagane dokumenty

  • Wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.

Dodatkowe informacje


JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE

Szczegółowe sylabusy przedmiotów znajdują na stronie internetowej www.exc.ue.wroc.pl


Architektura środowiska informatycznego pracy controllera/analityka realizowana w ramach programu studiów

theproperanalysisarchitecture_pl

Korzyści Uczestnika

>>Nowoczesna, efektywna formuła Studiów<< oparta niemal wyłacznie na warsztatach komputerowych

>>Praktyczne przykłady i rozwiązania biznesowe<< z zakresu zaawansowanych narzędzi analitycznych i bazodanowych MS Excel stosowanych w praktyce controllingu (QUERY, SQL, ODBC, PIVOT, POWERPIVOT)

>>Komfortowe warunki pracy<< przy jednoosobowych stanowiskach komputerowych, w grupie nie przekraczającej 20 osób

sala_mala

>>Szeroka baza materiałów dydaktycznych<< w wersji elektronicznej dostępnej poprzez stronę internetową www.exc.ue.wroc.pl

>>Doświadczona kadra dydaktyczna<< pracowników akademickich oraz praktyków

>>Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni<<
Serdecznie zapraszamy do zapisów


____________________________________


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto