Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami (edycja 22)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Data uruchomienia
21.03.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 450,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach 21-22. marca br. Informacje o zajęciach zostały wysłane do słuchaczy na podane adresy email.

UWAGA Istnieje jeszcze możliwość zapisu na studia. W najbliższym czasie zajęcia na studiach prowadzimy zdalnie za pomocą wygodnej aplikacji MS Teams, która bardzo dobrze się sprawdza. Zapraszamy

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych i rachunkowych, polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz zasad sprawozdawczości podatkowej, finansowej i zarządczej, wzbogaconej dodatkowo umiejętnościami stosowania oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Sprawność w posługiwaniu się normami prawa podatkowego jest podstawą dokonywania prawidłowych rozliczeń podatkowych oraz stanowi niezbędny warunek prowadzenia optymalnej polityki podatkowej przedsiębiorstwa i wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Ponadto przekazana zostanie problematyka z zakresu prawa celnego, zasad międzynarodowego opodatkowania, obowiązującego systemu ubezpieczeń, a także niezbędnych w tym zakresie elementów prawa cywilnego i gospodarczego.

Zakres merytoryczny studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na doradcę podatkowego, a studia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdawania egzaminu na doradcę podatkowego.

Adresaci

Studia podyplomowe DORADZTWO PODATKOWE I ZARZĄDZANIE PODATKAMI są kierowane do kandydatów na doradców podatkowych, kadry menedżerskiej, w szczególności odpowiedzialnej za decyzje finansowe, do księgowych i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczeniami podatkowymi oraz do osób zainteresowanych problematyką podatkową.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Ceny transferowe w rozliczeniu podatkowym 12
2. Cła i procedury celne 8
3. Kontrola podatkowa 8
4. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym 16
5. Opodatkowanie międzynarodowe i unikanie podwójnego opodatkowania 8
6. Opodatkowanie przekształceń przedsiębiorstw 8
7. Podatek akcyzowy 8
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych 12
9. Podatek dochodowy od osób prawnych 12
10. Podatek od towarów i usług 12
11. Prowadzenie ksiąg podatkowych 8
12. Podatki w sprawozdawczości finansowej 8
13. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
14. Prawo karne skarbowe 4
15. Strategie podatkowe 16
16. Studia przypadków 8
17. System opłat i podatków lokalnych 4
18. System ubezpieczeń obowiązkowych 8
19. Transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT 8
20. Wprowadzenie do zarządzania podatkami i ryzykiem podatkowym 4
21. Zasady rachunkowości 8
22. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe 8
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (min. 80 %) • egzamin końcowy

Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa-trzy tygodnie, w godz. 9.00-16.00 • uczestnicy otrzymują książki związane z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez doradców podatkowych zatrudnionych w firmach doradczych oraz prowadzących własne kancelarie, pracowników Izby Skarbowej oraz urzędów skarbowych we Wrocławiu, a także przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zatrudnieni wykładowcy, a w szczególności doradcy podatkowi, służą pomocą osobom zdającym egzaminy na doradcę podatkowego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

4450 PLN

Na mailowy wniosek przesłany na adres magdalena.baranska@ue.wroc.pl istnieje możliwość rozłożenia płatności indywidualnej na maksymalnie 8 rat.

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Informacje o studiach:

  • u kierownika - dr Michał Poszwa 501056723, michal.poszwa@ue.wroc.pl
  • Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu czynny: pn-pt. 7.00-14.30, magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z,

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, czynne: pn-pt. 7.00-14.30

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2020-03-21

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów uczestnicy otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.


Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika:

dr Michał Poszwa

tel. 501 05 67 23

Planowany termin rozpoczęcia zajęć na studiach - marzec 2020

Faktury wystawiane są na pisemną prośbę słuchacza (płatnika) przesłaną na adres email:
magdalena.baranska@ue.wroc.pl. W mailu prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia fv oraz informacji o wysokości opłaty (całość czy opłata semestralna).


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto