Specjalista do spraw kadr i płac (edycja 8)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł
Kontakt
Michał Poszwa
tel. 501056723 / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Planowane uruchomienie studiów - październik 2020

Zapraszamy na specjalistyczne studia z zakresu kadr i płac, na których podejmowane są kompleksowo tematy dotyczące problematyki kadrowej i płacowej.

Od podstaw przekazujemy wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.

Studia dedykowane są osobom początkującym, a także dla tym, które chcą zwiększyć swoje kompetencje.

Wybierając kierunek studiów zachęcamy do porównania zakresu tematycznego poszczególnych propozycji i dokonanie wyboru według własnych potrzeb i preferencji.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu kodeksowych i niekodeksowych form zatrudnienia, obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, procedur związanych z zatrudnieniem, naliczaniem wynagrodzeń oraz obciążeń publicznoprawnych, a także wiedzy z zakresu zarządzania kosztami osobowymi. Uczestnicy nabędą także umiejętności związane ze stosowaniem odpowiednich regulacji prawnych, zawieraniem i rozwiązywaniem umów, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, a ponadto umiejętności naliczania i rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji płacowej i sporządzania sprawozdań podatkowych i ubezpieczeniowych, w tym obsługi specjalistycznych programów kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, a także umiejętności interpersonalne.

Adresaci

• kandydaci na stanowiska specjalistów ds. kadr i płac • księgowi poszukujący wiedzy i umiejętności z zakresu kadr i płac • kierownicy i pracownicy działów personalnych • osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe i rozliczanie płac • pracownicy biur rachunkowych odpowiedzialni za sprawy kadrowe i płacowe • kierownicy jednostek i właściciele firm

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza przypadków - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń 8
2. BHP – regulacje prawne i ich realizacja 4
3. Controlling zasobów ludzkich 8
4. Czas pracy - regulacje kodeksowe i wewnętrzne pracodawcy 8
5. Dokumentacja kadrowa i sprawozdawczość zewnętrzna 4
6. Delegacje krajowe i zagraniczne 4
7. Delegowanie pracowników 4
8. Dokumentacja płacowa i sprawozdawczość do ZUS 8
9. Formy zatrudnienia - regulacje prawne i optymalizacja 4
10. Koszty pracownicze w rachunkowości 8
11. Naliczanie wynagrodzeń 4
12. Obsługa programu kadrowo-płacowego i programu PŁATNIK 16
13. Odpowiedzialność i kontrola pracodawcy 4
14. Opodatkowanie dochodów osób zatrudnionych 8
15. Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników 4
16. Przebieg zatrudnienia - obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika 4
17. Świadczenia pracownicze w rachunkowości 4
18. Świadczenia socjalne 4
19. Regulacje wewnętrzne pracodawcy 4
20. Umowy cywilnoprawne - rodzaje i zawieranie umów 8
21. Umowy o pracę - rodzaje, zawieranie i rozwiązywanie umów 12
22. Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy związane z rodzicielstwem 4
23. Urlopy - nabywanie prawa, udzielanie i planowanie 8
24. Warsztaty umiejętności interpersonalnych 8
25. Wynagrodzenie i świadczenia w okresie choroby i macierzyństwa 8
26. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych 8
27. Zatrudnianie obcokrajowców 4
28. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i PFRON 4
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (min. 80%) • egzamin końcowy w formie rozmowy na wybrany temat

Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa-trzy tygodnie, w godz. 9.00-16.00 • uczestnicy otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez praktyków posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, w tym pracowników działów kadr i płac, pracowników ZUS, urzędów skarbowych we Wrocławiu, doradców podatkowych zatrudnionych w firmach doradczych oraz prowadzących własne kancelarie, a także przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Na mailowy wniosek przesłany na adres magdalena.baranska@ue.wroc.pl istnieje możliwość rozłożenia płatności indywidualnej na maksymalnie 8 rat.

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Informacje o studiach:

  • u kierownika - dr Michał Poszwa 501056723
  • Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu czynny: pn-pt. 7.00-14.30, magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z,

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, czynne: pn-pt. 7.00-14.30

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-06-30

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-17

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o studiach u kierownika studiów tel. 501056723.


Faktury wystawiane są na pisemną prośbę słuchacza (płatnika) przesłaną na adres email:
magdalena.baranska@ue.wroc.pl. W mailu prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia fv oraz informacji o wysokości opłaty (całość czy opłata semestralna).


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto