Rachunkowość i podatki (edycja 47)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Data uruchomienia
28.03.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł
Kontakt
Michał Poszwa
tel. 501056723 / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach - 28-29. marca. Informacje o rozpoczęciu zajęć zostały przesłane słuchaczom na podane adresy email.

UWAGA Istnieje jeszcze możliwość zapisu na studia. W najbliższym czasie zajęcia na studiach prowadzimy zdalnie za pomocą wygodnej aplikacji MS Teams, która bardzo dobrze się sprawdza. Zapraszamy Aby ułatwić naukę i zwiększyć jej skuteczność będziemy prowadzić dodatkowe konsultacje-ćwiczenia z zakresu nauki ewidencji księgowej za pośrednictwem aplikacji MS Teams w ciągu tygodnia między zjazdami.

Zapraszamy na najpopularniejsze studia z rachunkowości (47 edycja) prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego.

Posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej stanowi warunek legalnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej. W programie studiów uwzględniono również zagadnienia prawa bilansowego, analizy finansowej oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.

Uczestnikom przekazywane są przede wszystkim umiejętności prowadzenia ewidencji na kontach, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz sporządzania sprawozdań. Są to umiejętności niezbędne do pracy w dziale księgowym i podstawa dla zajmowania stawiska księgowego, a w przyszłości samodzielnego księgowego.

Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w dziale księgowym oraz do współpracy z księgowymi. Odpowiednia ilość godzin pozwala na wyrobienie umiejętności prowadzenia ewidencji księgowej i jej stosowania w rozliczeniach podatkowych.

Podstawą dla nabycia tych umiejętności jest usystematyzowana wiedza dotycząca przepisów prawa oraz zasad organizacji rachunkowości.

Umiejętności i wiedza przekazywane są przez doświadczonych pracowników - praktykujących księgowych, doradców podatkowych, pracowników administracji podatkowej oraz wykładowców akademickich.

analizy podatkowej. W programie studiów uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.

Adresaci

Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI są kierowane do kandydatów na księgowych (w tym początkujących) oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza finansowa 8
2. Controlling 8
3. Podatek akcyzowy, cła i procedury celne 4
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
5. Podatek dochodowy od osób prawnych 8
6. Podatek od towarów i usług 8
7. Podatki w sprawozdawczości finansowej 4
8. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa 4
9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 4
10. Rachunek kosztów 16
11. Rachunkowość finansowa 40
12. Rachunkowość małych firm 12
13. Rachunkowość zarządcza 12
14. Rewizja finansowa 4
15. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy 4
16. Sprawozdawczość finansowa 8
17. Standardy rachunkowości 8
18. Systemy podatkowe 4
19. Ubezpieczenia społeczne 4
20. Wprowadzenie do rachunkowości 8
21. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 16
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (min. 80%) • egzamin końcowy

Organizacja studiów

• program studiów może być korygowany • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, w godz. 9.00-16.00 • uczestnicy otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej przez grono znawców problematyki księgowej, podatkowej i finansowej. Są wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, księgowi, specjaliści z Izby Skarbowej we Wrocławiu, doradcy podatkowi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Na mailowy wniosek przesłany na adres magdalena.baranska@ue.wroc.pl istnieje możliwość rozłożenia płatności indywidualnej na maksymalnie 8 rat.

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Informacje o studiach:

  • u kierownika - dr Michał Poszwa 501056723
  • Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu czynny: pn-pt. 7.00-14.30, magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, czynne: pn-pt. 7.00-14.30

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2020-03-28

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów uczestnicy otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika tel. 501 05 67 23.

Planowane terminy zjazdów:

14-15.03. ; 28-29.03. ; 25-26.04. ; 9-10.05. ; 23-24-.05. ; 6-7.06.

Zajęcia w semestrze II. (6 zjazdów) kończą się w grudniu.


Faktury wystawiane są na pisemną prośbę słuchacza (płatnika) przesłaną na adres email:

magdalena.baranska@ue.wroc.pl. W mailu prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia fv oraz informacji o wysokości opłaty (całość czy opłata semestralna).


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto