Rachunkowość dla nieksięgowych (edycja 6)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Data uruchomienia
28.03.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł
Kontakt
Michał Poszwa
tel. 501056723 / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach - 28-29. marca. Informacje o rozpoczęciu zajęć zostały przesłane słuchaczom na podane adresy email.

UWAGA Istnieje jeszcze możliwość zapisu na studia. W najbliższym czasie zajęcia na studiach prowadzimy zdalnie za pomocą wygodnej aplikacji MS Teams, która bardzo dobrze się sprawdza. Zapraszamy Aby ułatwić naukę i zwiększyć jej skuteczność będziemy prowadzić dodatkowe konsultacje-ćwiczenia z zakresu nauki ewidencji księgowej za pośrednictwem aplikacji MS Teams w ciągu tygodnia między zjazdami.

Zapraszamy na kompleksowe studia, które przygotowują do pracy na stanowiskach księgowych - osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg i rozliczenia podatkowe.

Uczymy praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia, również w programie FK. Tematyka księgowa uzupełniona jest o zagadnienia dotyczące podatków, składek i rozliczeń publicznoprawnych

Podstawą pracy z uczestnikami jest wyrobienie umiejętności niezbędnych w pracy księgowego, a więc księgowania na kontach, prowadzenia podstawowych rozliczeń i sporządzania sprawozdań. Odpowiednia ilość godzin przeznaczona na naukę księgowania pozwala na wyrobienie umiejętności, które są podstawą w pracy księgowego.

Uczestnicy nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań finansowych za pomocą programu komputerowego.

Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w działach księgowych i rozliczeniowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdań.

Adresaci

• osoby początkujące, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, a w szczególności prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej • osoby, które ukończyły studia nieekonomiczne i poszukują systematycznej wiedzy i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publiczno-prawnych • osoby poszukujące wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowana oraz zmiany pracy, a także osoby powracające na rynek pracy • osoby, które pracują na stanowiskach nieksięgowych, ale współpracujące z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi • osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach w działach księgowych i w biurach rachunkowych • właściciele i zarządzający przedsiębiorstwami poszukujący wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji ksiegowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Controlling 8
2. Ewidencja aktywów trwałych 8
3. Ewidencja kapitałów i rezerw 4
4. Ewidencja materiałów i towarów 8
5. Ewidencja produktów gotowych 4
6. Ewidencja przychodów, kosztów i wyniku finansowego 12
7. Ewidencja rozrachunków 8
8. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i aktywów finansowych 8
9. Ewidencje i rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy 4
10. Opodatkowanie działalności gospodarczej 4
11. Organizacja ksiąg rachunkowych 4
12. Podatek dochodowy 8
13. Podatek od towarów i usług 8
14. Podstawy ewidencji księgowej 4
15. Podstawy rachunkowości 8
16. Prawne regulacje rachunkowości 4
17. Prawo gospodarcze 8
18. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu FK 24
19. Rachunek kosztów 16
20. Rachunkowość podatkowa 8
21. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych 8
22. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK 8
23. Sporządzanie sprawozdania finansowego 16
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (min. 80%) • egzamin końcowy

Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, w godz. 9.00-16.00 • uczestnicy otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Wykłady i konwersatoria prowadzone są przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doświadczonych pracowników organów podatkowych, księgowych i doradców podatkowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Na mailowy wniosek przesłany na adres magdalena.baranska@ue.wroc.pl istnieje możliwość rozłożenia płatności indywidualnej na maksymalnie 8 rat.

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Informacje o studiach:

  • u kierownika - dr Michał Poszwa 501056723
  • Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu czynny: pn-pt. 7.00-14.30, magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z,

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, czynne: pn-pt. 7.00-14.30

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2020-03-28

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów uczestnicy otrzymują informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Planowane terminy zjazdów:

14-15.03. ; 28-29.03. ; 25-26.04. ; 9-10.05. ; 23-24-.05. ; 6-7.06.

Zajęcia w semestrze II. (6 zjazdów) kończą się w grudniu.

Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika:

dr Michał Poszwa

tel. 501 05 67 23

Faktury wystawiane są na pisemną prośbę słuchacza (płatnika) przesłaną na adres email:

magdalena.baranska@ue.wroc.pl. W mailu prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia fv oraz informacji o wysokości opłaty (całość czy opłata semestralna).


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto