Rachunkowość dla nieksięgowych (edycja 6)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Data uruchomienia
28.03.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł
Kontakt
Michał Poszwa
tel. 501056723 / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach - 28-29. marca. Informacje o rozpoczęciu zajęć zostały przesłane słuchaczom na podane adresy email.

UWAGA Istnieje jeszcze możliwość zapisu na studia. W najbliższym czasie zajęcia na studiach prowadzimy zdalnie za pomocą wygodnej aplikacji MS Teams, która bardzo dobrze się sprawdza. Zapraszamy Aby ułatwić naukę i zwiększyć jej skuteczność będziemy prowadzić dodatkowe konsultacje-ćwiczenia z zakresu nauki ewidencji księgowej za pośrednictwem aplikacji MS Teams w ciągu tygodnia między zjazdami.

Zapraszamy na kompleksowe studia, które przygotowują do pracy na stanowiskach księgowych - osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg i rozliczenia podatkowe.

Uczymy praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia, również w programie FK. Tematyka księgowa uzupełniona jest o zagadnienia dotyczące podatków, składek i rozliczeń publicznoprawnych

Podstawą pracy z uczestnikami jest wyrobienie umiejętności niezbędnych w pracy księgowego, a więc księgowania na kontach, prowadzenia podstawowych rozliczeń i sporządzania sprawozdań. Odpowiednia ilość godzin przeznaczona na naukę księgowania pozwala na wyrobienie umiejętności, które są podstawą w pracy księgowego.

Uczestnicy nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań finansowych za pomocą programu komputerowego.

Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w działach księgowych i rozliczeniowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdań.

Adresaci

• osoby początkujące, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, a w szczególności prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej • osoby, które ukończyły studia nieekonomiczne i poszukują systematycznej wiedzy i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publiczno-prawnych • osoby poszukujące wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowana oraz zmiany pracy, a także osoby powracające na rynek pracy • osoby, które pracują na stanowiskach nieksięgowych, ale współpracujące z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi • osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach w działach księgowych i w biurach rachunkowych • właściciele i zarządzający przedsiębiorstwami poszukujący wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji ksiegowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Controlling
2. Ewidencja aktywów trwałych
3. Ewidencja kapitałów i rezerw
4. Ewidencja materiałów i towarów
5. Ewidencja produktów gotowych
6. Ewidencja przychodów, kosztów i wyniku finansowego
7. Ewidencja rozrachunków
8. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i aktywów finansowych
9. Ewidencje i rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy
10. Opodatkowanie działalności gospodarczej
11. Organizacja ksiąg rachunkowych
12. Podatek dochodowy
13. Podatek od towarów i usług
14. Podstawy ewidencji księgowej
15. Podstawy rachunkowości
16. Prawne regulacje rachunkowości
17. Prawo gospodarcze
18. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu FK
19. Rachunek kosztów
20. Rachunkowość podatkowa
21. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych
22. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
23. Sporządzanie sprawozdania finansowego

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (min. 80%) • egzamin końcowy

Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, w godz. 9.00-16.00 • uczestnicy otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Wykłady i konwersatoria prowadzone są przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doświadczonych pracowników organów podatkowych, księgowych i doradców podatkowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Na mailowy wniosek przesłany na adres magdalena.baranska@ue.wroc.pl istnieje możliwość rozłożenia płatności indywidualnej na maksymalnie 8 rat.

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Informacje o studiach:

  • u kierownika - dr Michał Poszwa 501056723
  • Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu czynny: pn-pt. 7.00-14.30, magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z,

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, czynne: pn-pt. 7.00-14.30

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2020-03-28

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów uczestnicy otrzymują informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Planowane terminy zjazdów:

14-15.03. ; 28-29.03. ; 25-26.04. ; 9-10.05. ; 23-24-.05. ; 6-7.06.

Zajęcia w semestrze II. (6 zjazdów) kończą się w grudniu.

Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika:

dr Michał Poszwa

tel. 501 05 67 23

Faktury wystawiane są na pisemną prośbę słuchacza (płatnika) przesłaną na adres email:

magdalena.baranska@ue.wroc.pl. W mailu prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia fv oraz informacji o wysokości opłaty (całość czy opłata semestralna).


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto