Nowoczesne zarządzanie placówkami oświatowymi (edycja 4)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 800,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do zarządzania szkołą i innymi placówkami oświatowymi. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do samodzielnego i nowoczesnego kierowania instytucjami oświatowymi w warunkach reformy oświatowej.

Adresaci

Studia są kierowane do osób, które zajmują się problematyką oświatową, w szczególności do osób pełniących lub zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, animatorów działań i pracowników organizacji oświatowych, pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz pracowników samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Struktura organizacyjna placówek oświatowych i instytucje wspomagające placówki oświatowe 8
2. Podstawy ekonomiki oświaty 4
3. Prawne sapekty zarządzania placówkami oświatowymi 24
4. Etyka menedżera placówki oświatowej 4
5. Wprowadzenie do zarządzania 8
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych 16
7. Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi 12
8. Negocjacje i komunikacja interpersonalna 8
9. Zarządzanie finansami w oświacie 16
10. Marketing usług edukacyjnych 8
11. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością placówki oświatowej 20
12. Komputerowe wspomaganie dydaktyki i zarządzania szkołą 16
13. Innowacyjne zarządzanie w placówkach oświatowych 16
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdany egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć - 10 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje sobotnio-niedzielne w godz. 9.00 – 16.00.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą wybitni teoretycy i praktycy z zakresu kierowania placówkami oświatowymi. Współpracują z nami pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doświadczeni menedżerowie placówek oświatowych oraz prawnicy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wioletta Turowska
tel. 71 36 80 768
e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. H

Cena

3800 PLN

Studia są płatne w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze.
Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Centrum Kształcenia Ustawicznego pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

telefon do Kierownika studiów - 602 22 67 47

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-09-15

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach oświatowych, wg Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r (Dz.U. Nr 184, poz. 1436).

helion_edukacja


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto