Rachunkowość i podatki w rolnictwie (edycja 5)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 800,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na kolejną - 5 edycję studiów podyplomowych w całości poświęconych tematyce rachunkowej i podatkowej w rolnictwie. Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności rolniczej. Studia pozwolą słuchaczom zrozumieć kwestie podatkowe obowiązujące w działalności rolniczej i działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych. Uwzględniona zostanie również problematyka ewidencji i opodatkowania rolników w krajach unijnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje rolnicze (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą Dz.U. z 2012. 109)

Adresaci

Studia są kierowane do osób, które zajmują się rolnictwem, w szczególności do przedsiębiorców rolnych, doradców w zakresie rolnictwa, urzędników w instytucjach publicznych zajmujących się rolnictwem, pracowników biur rachunkowych, banków, rolników, nauczycieli szkół rolniczych oraz innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i rozliczeń podatkowych w sektorze rolnym.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy ekonomiki i organizacji rolnictwa w teorii i praktyce 16
2. Systemy rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych w Polsce i na świecie 4
3. Podatki w działalności gospodarczej i działalności rolniczej 28
4. Ewidencje i rozliczenia podatkowe z wykorzystaniem programów komputerowych ( LAB) 8
5. Przedmiot, zakres, zasady i unormowania prawne rachunkowości. MSR 41 Rolnictwo 8
6. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania w jednostkach rolniczych 4
7. Podstawy ewidencji operacji gospodarczych 8
8. Zasady wyceny i ewidencji zdarzeń dotyczących zmian w aktywach i pasywach w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem specyfiki branży rolniczej 28
9. Koszty i przychody w jednostkach rolniczych z uwzględnieniem charakteru produkcji rolniczej 4
10. Zasady ustalania wyniku finansowego i jego podziału 4
11. Sprawozdawczość finansowa 4
12. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu systemów finansowo-księgowych (LAB) 24
13. Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby zarządzania w przedsiębiorstwach rolniczych (LAB) 8
14. Rachunkowość grup producentów rolnych 8
15. Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 4
16. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdany egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć.
Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje sobotnio-niedzielne w godz. 9.00 – 16.00 Zajęcia prowadzone będą w formie audytoryjnej wspieranej systemem warsztatowym w pracowni komputerowej oraz internetowym panelem słuchacza z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych Warsztaty odbywać będą się w Sali komputerowej, 20-sto osobowej.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach prowadzić będą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz praktycy z dziedziny podatków. Jest t zespół doświadczonych wykładowców i praktyków, który został wysoko oceniony w ankietach przez absolwentów wcześniejszych edycji Studiów.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wioletta Turowska
tel. 71 36 80 768
e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. H

Cena

3800 PLN

Studia są płatne w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze.
Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Manowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Telefon kontaktowy do Kierownika studiów - 602 22 67 47

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-09-15

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE.

Kompleksowe przygotowanie do problematyki rachunkowości i opodatkowania działalności rolniczej uwzględniające proponowane zmiany podatkowe.

Zajęcia przy komputerach - obejmujące przykłady i ćwiczenia z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach rolniczych oraz symulacje ewidencji i rozliczeń podatkowych w świetle projektowanych zmian w opodatkowaniu dochodów z działalności rolniczej.

Komfortowe warunki pracy przy jednoosobowych stanowiskach komputerowych, w grupie nieprzekraczającej 20 osób.

Szeroka baza materiałów dydaktycznych dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej.

Doświadczona kadra dydaktyczna pracowników akademickich oraz praktyków.

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni.

Serdecznie zapraszamy do zapisów. Ilość miejsc ograniczona.

Pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - "Premie dla młodych" 
Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto