Zarządzanie Wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda.

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2012/2013, letni 2012/2013

Rekrutacja do
15.11.2012 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
24.11.2012 r.
Studia uruchomione
Cena
5 200,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Przy tworzeniu Studiów ściśle współpracują ze sobą dwie Katedry:
- Katedra Finansów z Wydziału NE (organizacja ed. 1. 2010/2011 oraz ed. 3. 2012/2013)
- Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością z Wydziału ZIF (ed. 2. 2011/2012)


WARTOŚCI DLA UCZESTNIKÓW
• teoria przedstawiana w sposób zrozumiały, poparta analizami przypadków,
• learning by doing – MS Excel będzie towarzyszem każdego zjazdu, praca dyplomowa będzie praktycznym testem umiejętności
• kadra wykładowców bardzo dobrze przygotowana merytorycznie i z dużym bagażem doświadczeń praktycznych,
• dostęp do informacji (treści merytoryczne udostępnią STOCKWATCH.pl, FUNDAMENTALNA.net),
• dostęp do baz danych (w ramach Biblioteki UE we Wrocławiu, np. EMIS, w tym: Notoria, Monitor Polski, archiwa czasopism i inne),
• możliwość bezpłatnych konsultacji z Partnerami Studium,

CEL STUDIÓW
Przekazanie praktycznych umiejętności związanych z wyceną przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wiedzę, zdobytą w trakcie Studium, będzie można wykorzystywać m.in. w następujących obszarach:
• rynki finansowe – ocena inwestycji,
• finanse przedsiębiorstw – planowanie i ocena projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie kapitału,
• bankowość korporacyjna,
• konsulting – biura rachunkowe, kancelarie prawne, biura nieruchomości, specjaliści od investor relations, doradcy finansowi,
• nadzór korporacyjny – instytucje publiczne zarządzające majątkiem skarbu Państwa lub nadzorujące spółki komunalne,
• rady nadzorcze.


Uczestnikom zostanie przekazana wiedza dotyczącej generowania wartości przez przedsiębiorstwa.
Po Studiach posiądą umiejętności praktyczne wykorzystywania narzędzi z obszaru finansów, przydatnych do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wymagana jest podstawowa znajomość programu MS Excel.

Adresaci

GRUPA DOCELOWA

Idealny uczestnik to osoba zainteresowana finansami,
chętna do gruntownego poszerzenia swojej wiedzy w obszarze wartości przedsiębiorstw.


Wskazane byłoby, aby słuchacz zawodowo zajmował się (lub chciał zająć się w przyszłości) w szczególności:
• inwestowaniem na giełdzie, bazując na metodach opartych o analizę fundamentalną,
• zarządzaniem przedsiębiorstwami, które docelowo będą chciały pozyskać kapitał z rynków finansowych: od funduszy inwestycyjnych/ funduszy private equity/ venture capital, z New Connect, z Catalyst lub docelowo z GPW,
• finansami przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu,
• fuzjami i przejęciami,
• wyceną przedsiębiorstw i oceną efektywności finansowej projektów inwestycyjnych,
• pozyskiwaniem kapitału,
• przygotowywaniem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw, zwłaszcza podporządkowanych kreowaniu wartości dla właścicieli.

Wymóg formalny to posiadanie tytułu licencjata lub magistra.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa 32
2. Zarządzanie wartością 36
3. Projekty inwestycyjne - model finansowy, ryzyko i ocena efektywności 28
4. Metody i uwarunkowania wyceny przedsiębiorstwa 52
5. Pozyskanie kapitału przez rynek publiczny i niepubliczny 12
6. Seminarium 8
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studium kończy się przedstawieniem pracy projektowej, przygotowywanej w grupach 2-3 osobowych (wycena spółki lub ocena strategii wzrostu wartości, biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego itp., przy czym odbiorcą projektu będzie inwestor zewnętrzny, projekt będzie prezentowany i omawiany publicznie).

Przygotowywanie pracy dyplomowej jest częścią pozyskiwania wiedzy i umiejętności praktycznych.

Praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem wybranego promotora (dr Tomasza Słońskiego lub dr Marka Pauki).
W edycjach 1. i 2. wiele prac miało charakter poufny i bazowały na rzeczywistych danych, udostępnianych przez podmioty gospodarcze.

Wszystkie prace mają charakter praktyczny i weryfikują wiedzę zdobytą na zajęciach.

Organizacja studiów

Forma Studiów:

- Studia trwają 2 semestry,
- zajęcia odbywają się w trybie sobotnio – niedzielnym, 160 godzin dydaktycznych,
- zajęcia prowadzone są w formie uzupełniających się wykładów i warsztatów,
ćwiczenia i warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Uczestnicy będą mogli korzystać w szczególności z:
- baz danych (np. Emerging Markets Information Service (EMIS), w tym dane z Monitora Polski B i Notorii, archiwów czasopism)
- pełnego dostępu do portalu StockWatch.pl
- pełnego dostępu do wyszukiwarki Fundamentalna.net

Kadra dydaktyczna

WYKŁADOWCY
• pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przede wszystkim z Katedry Finansów i Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
• zaproszeni zewnętrzni doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasję naukową z doświadczeniem praktycznym


Wśród wykładowców są osoby na co dzień zajmujące się wyceną firm i oceną projektów inwestycyjnych, osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta (ACCA + uprawnienia polskie), uczestnicy programów CFA, CIMA, syndyk, praktycy rynku kapitałowego z bogatym doświadczeniem.

Dlatego większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem warsztatów, analiz przypadków, symulacji.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 223
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Uchman, prof. UE
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
tel. 71 36 80 212
e-mail: jacek.uchman@ue.wroc.pl
bud. B

Cena

5200 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty, wówczas przy składaniu dokumentów należy przygotować oświadczenie o zobowiązaniu się do opłacenia dwóch rat przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w poszczególnych semestrach.

Przed złożeniem dokumentów należy wpłacić 200 zł jako wpisowe, które jest wliczane w cenę Studium.

Opłaty za studia podyplomowe organizowane na Wydziałach IE, NE i ZIF (Wrocław) prosimy wnosić na konto:
Bank Pekao SA
nr 23 1240 6814 1111 0000 4938 8642

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 52-345 Wrocław

Tytuł wpłaty: "SP ZW.IRG ed.3" oraz imię i nazwisko słuchacza

Kontakt i zapisy

UWAGA!
Wszelkich informacji udzielą Państwu dr Marek Pauka lub dr Tomasz Słoński .

Osoby, które zakwalifikują się na Studia, zostaną powiadomione o tym drogą mailową i wówczas zostaną poproszone o uzupełnienie dokumentów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2012-11-15

Termin uruchomienia studiów: 2012-11-24

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • dowód wpłaty wpisowego (200 zł)
  • Dokumenty należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Finansów (w pok. 003 bud. A)

Dodatkowe informacje

STUDIUM ZOSTAŁO URUCHOMIONE. I zjazd - 24.-25.XI.2012


PATRONI MEDIALNI
/+ gwarancja pełnego dostępu do zasobów portalu dla Słuchaczy/:

logo_stockwatch

fundamentalna.net_


PARTNERZY STUDIUM - wsparcie merytoryczne:

certus

brante_logo_01Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto