Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne (edycja 6)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 750,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy pogłębionej teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) . Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, szacowania jego wartości, wyboru trybu zamówień publicznych: klasycznych oraz sektorowych i przeprowadzania procedury i realizacji zamówień publicznych Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) wymagają wyznaczania strategicznych celów i podejmowania decyzji zarówno bieżących jak i długookresowych w warunkach zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego. Zintegrowana wiedza ekonomiczna i prawna z obszaru zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego ma umożliwić sprawną i efektywna realizację zamówień publicznych i projektów PPP.

Adresaci

Studia są skierowane do przedstawicieli sektora publicznego ( administracji rządowej i samorządowej) czyli zamawiających, sektora prywatnego, a więc – wykonawców oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć i/lub pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w formule PPP.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do ekonomii sektora publicznego 4
2. Regulacje prawne zamówień publicznych i PPP w Polsce i UE 8
3. Zasady systemu zamówień publicznych i PPP 4
4. Zamówienia klasyczne: dostawy,usługi, roboty budowlane 24
5. Tryby udzielania zamówień publicznych 24
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia/SIWZ/ 16
7. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 8
8. Zamówienia sektorowe 8
9. Zamówienia o charakterze mieszanym 4
10. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w zamówieniach publicznych i PPP 8
11. Szczególne instrumenty i procedury w zam. pub. 8
12. Umowy w zam.pub. i PPP 8
13. Środki ochrony prawnej w zam. pub. i PPP 8
14. Modele PPP 4
15. Przygotowanie i realizacja projektów PPP 16
16. Analiza ekonomiczno-finansowa PPP 8
17. Etyczne aspekty w zamówieniach publicznych i PPP 4
18. Zajęcia fakultatywne- trening 8
19. Egzamin końcowy 4
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (wymagane 80 % obecności) Egzamin końcowy w formie testu pisemnego sprawdzający opanowanie wiedzę i umiejętności obejmujący materiał.

Organizacja studiów

 • studia trwają 2 semestry,
 • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie w soboty i w niedziele;
 • przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 r.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; praktycy - specjaliści w zakresie zamówień publicznych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska
e-mail: grazyna.wrzeszcz-kaminska@ue.wroc.pl

Cena

3750 PLN

Płatność w całości lub w 2 ratach.
Istnieje możliwość dokonywania wpłat w większej liczbie rat - na wniosek słuchacza.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-15

Wymagane dokumenty

 • Wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.dyplomu.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto